Gateway (květen 2022)

Na náhledové fotografii k dnešnímu článku je maketa modulu HALO připravované kosmické stanice Gateway. Maketa bude po dokončení používána pro trénink astronautů v Johnsonově vesmírném středisku NASA. Modul HALO konstrukčně vychází z nákladní kosmické lodi Cygnus. S průměrem modulu 3,07 metru proto astronauti už mají letové zkušenosti, HALO však bude protažený na délku sedmi metrů. Na začátku našeho seriálu měla být prvním pilotovaným letem Orionu ke stanici Gateway mise Artemis 3. Časem se však plán mise změnil a prioritu dostal pilotovaný let na Měsíc. Protože Gateway v té době ještě nemá být na oběžné dráze Měsíce, bylo rozhodnuto připojit Orion přímo k lunárnímu landeru. Přesto přípravy mise v seriálu nadále sledujeme. Návštěva Gateway tak čeká až posádku mise Artemis 4. Minulý díl se zabýval hlavně finančními záležitostmi, čtenáři však měli příležitost zhlédnout i fotografie z výroby Orionů pro Artemis 3 a Artemis 4.

Artemis 3

18. dubna 2022 byla nádrž na kapalný vodík přesunuta do hlavní budovy v MAF

18. dubna 2022 byla nádrž na kapalný vodík přesunuta do hlavní budovy v MAF
Zdroj: https://images-assets.nasa.gov

Nejdražším prvkem hardwaru pro misi Artemis 3 je nosná raketa SLS. Současně však pro misi přináší tolik potřebnou politickou podporu. Největším kusem rakety je v současnosti nádrž na kapalný vodík, určená pro centrální stupeň.

V březnu jsme informovali o probíhajících tlakových a zátěžových zkouškách těsnosti a pevnosti svarů této nádrže. V rámci testů technici aplikovali na nádrž mýdlový roztok a zkontrolovali, jestli se na svarech nevytváří bubliny. Poté byl roztok odstraněn destilovanou vodou a místa aplikace byla vysušena, aby se zabránilo korozi.

V druhé polovině dubna NASA oznámila, že zkoušky byly dokončeny a nádrž byla z testovací budovy 451 komplexu Michoud Assembly Facility vrácena do hlavní montážní budovy 103. Nyní je prováděna rentgenová kontrola svarů a je vyhodnocován jejich stav v porovnání se stavem před tlakovými testy.

Satelitní snímek betonového základu pro věž OLT (uprostřed) a pro startovní rampu (vpravo) v komplexu LC-39A, 5. května 2022

Satelitní snímek betonového základu pro věž OLIT (uprostřed) a pro startovní rampu (vpravo) v komplexu LC-39A, 5. května 2022
Zdroj: https://forum.nasaspaceflight.com

SpaceX, vítěz soutěže o dodavatele služeb komerčního lunárního landeru, pokračuje v Kennedyho vesmírném středisku ve výstavbě potřebné infrastruktury. V startovním komplexu LC-39A byla dokončena první fáze betonového základu rampy pro nosnou raketu Super Heavy a kosmickou loď Starship i betonového základu pro startovní věž OLIT.

Montáž segmentů, z nichž bude věž OLIT sestavena, probíhá v nedalekém výrobním areálu u silnice Roberts Road. Dokončeny jsou už čtyři segmenty věže.

Satelitní snímek čtyř dokončených a pátého rozestavěného segmentu věže OLT, 5. května 2022

Před měsícem byl čtvrtý segment věže OLIT rozestavěný. Na satelitním snímku z 5. května 2022 je dokončený.
Zdroj: https://pbs.twimg.com

NASA hodlá 31. května oznámit vítěznou společnost nebo společnosti, kterým přidělí smlouvy na vývoj komerčních lunárních skafandrů xEVAS. Jedním z uchazečů o zakázku je SpaceX, vítěz soutěže o pilotovaný lunární lander pro Artemis 3. SpaceX připravuje nejdříve na listopad 2022 misi Polaris Dawn, při které má být z kosmické lodi Crew Dragon uskutečněn první soukromý výstup do volného prostoru. Při výstupu bude použit upravený firemní IVA skafandr spojený s lodí lanem. Odtud vede k odolným povrchovým lunárním skafandrům podporujícím obratnost astronautů a s vlastním systémem podpory života ještě dlouhá cesta.

Minimálním požadavkem na skafandry pro Artemis 3 je schopnost návratu do přechodové komory landeru při nouzové situaci do jedné hodiny z dvoukilometrové vzdálenosti. Další podmínkou je minimální komunikační dosah skafandrů dva kilometry ve všech typech terénů.

Při dalších misích, kdy bude k dispozici nehermetizovaný rover a tedy i potenciál pro větší vzdálenost od landeru, musí skafandry stále splňovat požadavek na nouzový návrat do jedné hodiny.

Artemis 4

Vizualizace rakety SLS Block 1B na mobilní plošině ML-2

Vizualizace rakety SLS Block 1B na mobilní vypouštěcí plošině ML-2
Zdroj: https://www.bechtel.com

Mise Artemis 4 má být prvním pilotovaným letem ke Gateway. Příprava mise využívající premiérový start rakety SLS Block 1B se však potýká s několika problémy, kvůli nimž sklouzla z roku 2026 na rok 2027. Největším problémem je montáž mobilní vypouštěcí plošiny ML-2. Smlouva na výrobu plošiny s dobou plnění 44 měsíců a s nákladově orientovanou tvorbou ceny byla podepsána v červnu 2019 se společností Bechtel, která nabídla nejnižší cenu 383 milionů USD. Ani po třech letech však Bechtel stále výrobu plošiny nezahájil.

Aktuální situaci ohledně stavby plošiny popsal administrátor NASA Bill Nelson 5. května na slyšení před senátním podvýborem pro obchod, spravedlnost a vědu. Slyšení se konalo v návaznosti na prezidentskou žádost o rozpočet NASA na fiskální rok 2023.

U nákladově orientované tvorby ceny vláda přebírá riziko, že produkt může stát více, než je smluvní cena, a proplácí dodavateli všechna překročení jeho nákladů. V současné době růstu cen vstupních materiálů proto vznikly problémy, které NASA musí aktuálně řešit. Způsob stanovení ceny ML-2 je hlavním důvodem, proč je v žádosti o rozpočet na fiskální rok 2023 položka vyčleněná na pozemní systémy spjaté s raketou SLS o 160 milionů USD vyšší oproti současnému rozpočtu.

Agentura zaslala 1. února Bechtelu druhý znepokojující dopis a zvažovala změny ve struktuře a řízení smlouvy. Nelson na slyšení také řekl, že mluvil s Brendanem Bechtelem, výkonným ředitelem společnosti. Výsledkem rozhovoru však bylo pouze konstatování, že náklady na plošinu rostou a v rámci uzavřené smlouvy nemá NASA příliš vyjednávacího prostoru. Nelson v této souvislosti ocenil před senátním podvýborem současný posun agentury k partnerství veřejného a soukromého sektoru se smlouvami s pevnou cenou, které nezvyšují náklady na program.

Ověřovací díl válcové sekce vodíkové nádrže stupně EUS byl 9. března 2022 vyjmut ze svařovacího nástroje Vertical Weld Center

Ověřovací díl válcové sekce vodíkové nádrže stupně EUS byl 9. března 2022 vyjmut ze svařovacího nástroje Vertical Weld Center
Zdroj: https://www.nasa.gov

Se skluzem se pravděpodobně potýkají i pracovníci v Michoud Assembly Facility při přípravě horního stupně EUS pro Artemis 4. V březnu 2021 jsme psali o několika vyrobených ověřovacích dílech mezistupňového prvku a vodíkové nádrže stupně EUS. Podle tehdejšího interview s manažerem NASA Stevenem Woffordem mělo být v červnu téhož roku zahájeno svařování neletového exempláře stupně EUS, nazvaného Structural Test Article, aby byl na začátku roku 2023 dodán do Marshallova střediska v Huntsville pro pozemní strukturální zkoušky. Téměř souběžně měl být svařován letový exemplář EUS, určený pro odeslání v listopadu 2023 do Stennisova střediska pro testovací kampaň Green Run. Místo toho jsme se v dubnu 2022 dozvěděli, že byla vyrobena válcová sekce vodíkové nádrže stupně EUS, ovšem jako další ověřovací díl určený pro rozřezání za účelem testování kvality svarů…

Artemis 5

Údržba deflektoru plamene zkušebního stanoviště před certifikačními zážehy motorů RS-25.

Údržba deflektoru plamene zkušebního stanoviště před certifikačními zážehy motorů RS-25
Zdroj: https://www.nasa.gov

Po skončení provozu kosmického raketoplánu bylo do programu SLS převedeno šestnáct motorů RS-25 pro první čtyři centrální stupně těchto raket. Pro misi Artemis 5 jsou proto vyráběny nové, vylepšené exempláře motorů. V rámci jejich vývoje NASA dokončila 30. března 2022 na zkušebním stanovišti Freda Haise ve Stennisově středisku pět zážehů neletového motoru RS-25 č. 0525 s některými novými součástkami v rámci testovací série Retrofit 3. Tím byly vývojové testy dokončeny.

Nyní pracovníci renovují ve zkušebním stanovišti deflektor plamene, aby byl připravený na nadcházející certifikační zážehy. Na letošní léto NASA plánuje zahájení série dvanácti zážehů certifikačního motoru RS-25. Tento nově vyrobený motor je identický s novými letovými motory. Protože podmínkou certifikace nových motorů pro mise počínaje Artemis 5 jsou certifikační zážehy dvou exemplářů motoru, bude na těchto dvanáct zážehů navazovat série dvanácti certifikačních zážehů motoru RS-25 č. 0525. Tato série začne, jakmile budou vývojové komponenty v motoru č. 0525 vyměněny za nové komponenty v jejich konečné letové konfiguraci. Po dokončení všech dvaceti čtyř certifikačních zážehů bude nový design motoru připraven k letu.

Posádka mise Artemis 5 má mít na stanici Gateway poprvé k dispozici náklad dopravený komerční zásobovací lodí. V březnu 2020 NASA vybrala k realizaci návrh zásobovací lodi Dragon XL, který předložila společnost SpaceX. Agentura však dosud formálně nepovolila SpaceX, aby pokračovalo v plnění smlouvy. Nyní si je agentura vědoma toho, že společnosti, které mezitím pracovaly na návrzích pilotovaného lunárního landeru, mohly získat nové schopnosti použitelné pro logistické služby stanice Gateway. To je jedním z důvodů, které letos vedly NASA k rozhodnutí provést průzkum trhu.

Vizualizace nákladní lodě Dragon XL

Vizualizace nákladní lodi Dragon XL
Zdroj: https://www.nasaspaceflight.com/

V doložce žádosti o návrhy logistických služeb stanice Gateway z roku 2019 bylo uvedeno, že vláda bude v budoucnu přijímat návrhy od stávajících dodavatelů a od nových uchazečů pro další logistické služby. S odkazem na tuto doložku vydalo Kennedyho vesmírné středisko 1. dubna 2022 žádost o informace týkající se nových schopností.

Žádost o informace slouží pouze pro informační a plánovací účely NASA. Odpovědi nebudou považovány za nabídky a NASA je nemůže přijmout za účelem uzavření závazné smlouvy. Respondenti nebudou informováni ani o výsledku analýzy obdržených návrhů. Získané informace však NASA použije pro určení nové strategie.

Vizualizace nákladní lodě Dragon XL

Vizualizace nákladní lodi Dragon XL
Zdroj: https://www.spaceflightinsider.com

Žádost tedy vytváří právní rámec umožňující v budoucnu například nahradit nebo doplnit Dragon XL zásobovací lodí Starship, a také výběr dalšího poskytovatele logistických služeb. Získané informace budou využity v rozhodnutí, zda pokračovat ve vývoji lodi Dragon XL nebo při formulaci konečného obsahu případné budoucí výzvy o nové návrhy logistických služeb.

Stále platí, že zásobovací loď bude po připojení ke Gateway sloužit především pro skladování nákladu, užitečného zatížení a odpadu určeného k likvidaci. Po až ročním připojení zásobovací loď stanici opustí a vstoupí do fáze vyřazení z provozu a likvidace.

Americké společnosti, které chtějí vyjádřit zájem, byly požádány, aby v termínu do 31. května 2022 zaslaly písemnou odpověď na osm otázek:

 1. Má vaše společnost zájem o smlouvu o poskytování logistických služeb, jak jsou popsány v původní žádosti?
 2. Podrobně popište možnosti vaší společnosti včetně minimálního a maximálního rozsahu kapacity pro doručování nákladu. Popište významné milníky vývoje nezbytné k prokázání schopnosti, jak je popsáno v původní žádosti. Poskytněte přibližný hrubý odhad ceny podporující vaše navrhované řešení. Vláda předpokládá, že nabízející, kteří překročí stanovené minimální kapacity, mohou být vnímáni příznivěji.
 3. Popište nové nebo inovativní schopnosti, které může vaše společnost uvést do provozu v příštích pěti letech a které mohou významně zvýšit kapacitu (hmotnost, objem) přepravy hermetizovaného a nehermetizovaného nákladu při zachování konkurenceschopných cen.
 4. Byla by vaše společnost schopna soutěžit o dodávku externího robotického systému Gateway v polovině dvacátých let, jak je popsáno v původní žádosti? Poskytněte přibližný hrubý odhad ceny a vaše předpokládané řešení.
 5. Vláda akceptuje mimořádná řešení, například více startů ke splnění požadavků mise. Poskytněte alternativní pracovní plány a harmonogram plateb za řešení misí, které minimalizují počáteční náklady na počáteční a standardní mise logistických služeb.
 6. Existují od vydání žádosti o návrhy logistických služeb v roce 2019 nějaké relevantní a významné technické vývojové aktivity, referenční mise, nové či vznikající produktové řady nebo partnerství (projekční inženýrství, výroba hardwaru), které vaší společnosti umožnily snížit provozní náklady?
 7. Má vaše společnost nějaká konkrétní doporučení, osvědčené postupy, inovativní přístupy nebo získané poznatky, které se ukázaly jako úspěšné při minimalizaci dopadu budoucích či očekávaných změn technických požadavků na cenu?
 8. Vzhledem k vizi vytvořit logistický řetězec do vzdáleného vesmíru se prosím zaměřte na níže uvedené schopnosti, o jejichž provádění by vaše společnost měla zájem. Popište podrobně řešení vaší společnosti a uveďte přibližný hrubý odhad ceny na podporu vašeho očekávaného řešení:
  1. další destinace hlubokého vesmíru včetně cislunárních drah a povrchu Měsíce
  2. schopnost doručovacího tahače
  3. doručovací služba rychlé reakce
  4. další potenciální doručovací služby a řešení

Evropský astronaut na Měsíci

Se zajímavou informací přišel generální ředitel Evropské kosmické agentury Josef Aschbacher. ESA vyjednává v rámci bilance příspěvků účast svého astronauta v posádce lunárního landeru do roku 2030 a nabízí protislužby svými dvěma projekty: dodávkou nákladu evropským nákladním lunárním landerem EL3 (více o EL3 zde v posledních dvou odstavcích) a službami komunikační a navigační satelitní sítě Moonlight.

Zdroje informací:
https://www.nasa.gov/
https://spacenews.com/
https://www.nasa.gov/
https://sam.gov/
https://twitter.com/

Zdroje obrázků:
https://pbs.twimg.com/media/FRNYKjNXIAEWBnc?format=jpg
https://images-assets.nasa.gov/…/MAF_20220418_CS3_LH2_451toA6_epb-0200~medium.jpg
https://forum.nasaspaceflight.com/…dlattach;topic=48478.0;attach=2100862;image
https://pbs.twimg.com/media/FQAHZ4yXEAANEqk?format=jpg
https://www.bechtel.com/getmedia/87657225-1fcb-4c17-9b98-a46f3ec72303/ML2
https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/maf_20220309_eus_ehblift02.jpg
https://www.nasa.gov/…/image/s22-040_stennis_photo_-_flame_deflector_work.jpg
https://www.nasaspaceflight.com/wp-content/uploads/2020/03/NSF-2020-03-27-18-54-28-868.jpg
https://www.spaceflightinsider.com/wp-content/uploads/2021/03/51045914118_9f5626b130_o.jpg

Print Friendly, PDF & Email

Kontaktujte autora: hlášení chyb, nepřesností, připomínky
Prosím čekejte...
Níže můžete zanechat svůj komentář.

22 komentářů ke článku “Gateway (květen 2022)”

 1. Greyfin napsal:

  Pěkný článek, děkuji za shrnutí.
  Je vidět, že cesta na Měsíc je ještě pěkně dlouhá.

 2. Josif napsal:

  Ten Bechtel je teda dobrej, takhle stavět já bych uměl taky 😀
  Ale samozřejmě díky za článek 🙂

 3. PetrV napsal:

  O Gateway jeden odstavec s fotkou jedné trubky makety modulu Halo, tedy prodlouženého cygnusu.
  Není to málo? To amíci drží vše pod pokličkou?
  U rampy pro artemis 5 jde vidět, že Bechtel není žádná charita a erár je třeba popumpovat. A nebo 1B nepoletí.
  Mimochodem v roce 2003 chtěli Bechtelové za hubičku koupit letiště v Ruzyni a za to nabizeli českým firmám zakázky ve válečném Iráku.
  Mladý Bechtel je zván do klubu https://en.m.wikipedia.org/wiki/Alfalfa_Club
  Kluci si to pytlíkují pro sebe.

  • PetrV napsal:

   Mimochodem jeff bezos se této seance aktivně účastní.
   Není důležité létat, stačí o tom mluvit a vojtěškově nasávat vláhu ( motto klubu).

  • Jiří Hošek Redakce napsal:

   Pro vyčerpávající informace o stanici Gateway doporučuji přečíst všech 41 předchozích dílů seriálu.
   https://kosmonautix.cz/stitek/gateway-serial/

   • PetrV napsal:

    Potíž je v tom, že píšete v článcích jen o SLS s orionem. Jako by gateway byla jen fikce.
    Tak to nazvěte jinak.
    Nic vyčerpávajícího o gateway v článcích opravdu není.
    Jen hezke prezentace.

   • Jiří Hošek Redakce napsal:

    Četl jste tento díl?
    https://kosmonautix.cz/2020/11/gateway-listopad-2020/

   • PetrV napsal:

    Trochu staršího data…

   • Dušan Majer Administrátor napsal:

    SLS a Orion s projektem Gateway jednoznačně souvisí. Opomenout informace o těchto projektech by znamenalo, že seriál neposkytuje kompletní informace k tématu.

   • Jiří Hošek Redakce napsal:

    Možná je problém v tom, že cílem jednotlivých dílů seriálu je informovat čtenáře o aktuálním dění v projektu stanice Gateway a v projektech souvisejících (například transportní lodě) na úkor recyklace informací ze starších dílů. Pokud Vás ohledně stanice Gateway cokoli zajímá, můžete napsat konkrétní dotaz, na který odpovíme buď komentářem nebo v podobě textu příštího dílu.

   • PetrV napsal:

    Nekde jsem cca 3 měsíce zpátky četl, že zápasí s váhovým limitem modulů HALO A PPE.
    jak je to teď?
    Jak bude fungovat datové propojení mezi Zemí a Gateway potažmo dále na Měsíci by měla být sonda, která by měla skladovat data a posílat na Zemi.
    Proč to není na Gateway?
    Bude se připojovat starship HLS ke gateway a nebo to bude opačně?
    S ohledem na váhu.
    Bude gateway měnit výšku nad Měsícem a nebo bude stabilně zaparkovana na HALO orbitě cca 90000 km nad povrchem? Z hlediska spojení tam bude dlouhá odezva.
    Podle půlroční cargo mise Dragon XL/ starship tam budou astronauti půl roku? Bude to další modul na půl roku?
    Kdyby byly aktuální fotky z výroby? Ne jen maketa trubka.

   • Jiří Hošek Redakce napsal:

    OTÁZKA:
    Nekde jsem cca 3 měsíce zpátky četl, že zápasí s váhovým limitem modulů HALO A PPE.
    jak je to teď?

    ODPOVĚĎ:
    Problém s hmotností soulodí HALO/PPE vznikl v souvislosti s rozhodnutím o jejich společném vynesení. Vzhledem k omezené nosnosti rakety Falcon Heavy bylo sníženo apogeum letové trajektorie, kterou zajistí nosná raketa. To představovalo pro elektrický pohon PPE novou výzvu v podobě nutnosti udělit přibližně 15tunovému tělesu během manévrů zajišťujících přechod na dráhu NRHO celkovou změnu rychlosti přibližně 3500 m/s. Kvůli dvojnásobné celkové hmotnosti sestavy a růstu potřebného delta-v z důvodu nižšího počátečního apogea se Maxar Technologies začal potýkat s nedostatečným výkonem dosavadního návrhu solárně elektrického pohonu (SEP).
    Spotřeba xenonu pro zvyšování oběžné dráhy soulodí bude přibližně 2,5násobná oproti původnímu samotnému PPE. Proto byly vyvinuty větší nádrže na xenon a do pohonného systému byl přidán třetí motor AEPS. Současně byla prodloužena doba zvyšování oběžné dráhy pomocí SEP místo původních šesti měsíců na deset měsíců.
    Došlo také k redukci startovní hmotnosti HALO. Šlo hlavně o eliminaci značného množství z původně předpokládané jedné tuny nákladu a o jeho přesun na první zásobovací misi. V modulu PPE byla snížena hmotnost plazmového diagnostického balíčku PDP.

   • Jiří Hošek Redakce napsal:

    OTÁZKA:
    Jak bude fungovat datové propojení mezi Zemí a Gateway potažmo dále na Měsíci by měla být sonda, která by měla skladovat data a posílat na Zemi.
    Proč to není na Gateway?

    ODPOVĚĎ:
    Mezi Gateway a Zemí bude přímé spojení. Gateway má sloužit také jako retranslační stanice mezi Zemí a Měsícem, vzhledem ke své oběžné dráze však nebude nad místem přistání nepřetržitě.

   • Jiří Hošek Redakce napsal:

    OTÁZKA:
    Bude se připojovat starship HLS ke gateway a nebo to bude opačně?
    S ohledem na váhu.

    ODPOVĚĎ:
    Při misi Artemis 3 se má Orion aktivně připojit ke Starship. Při pozdějších misích bude k přestupu posádky docházet na Gateway. NASA hodlá letos v létě vydat předběžný návrh žádosti o nabídky pilotovaných lunárních landerů (s vyloučením SpaceX), ve kterém by měly být zveřejněny podrobnosti požadavků na landery, například na aktivní či pasivní připojení ke Gateway. Současně NASA hodlá uplatnit opci ve stávající smlouvě se SpaceX na další lunární lander. Ani zde zatím není způsob připojení ke Gateway veřejnou informací. Původně, když platila podmínka maximálně 14tunové zásobovací lodi, případně 14tunového prvku landeru, měla být Gateway pasivním tělesem. Tato podmínka, stanovená s ohledem na manévrovací schopnosti SEP, byla později zrušena.

   • Jiří Hošek Redakce napsal:

    OTÁZKA:
    Bude gateway měnit výšku nad Měsícem a nebo bude stabilně zaparkovana na HALO orbitě cca 90000 km nad povrchem? Z hlediska spojení tam bude dlouhá odezva.

    ODPOVĚĎ:
    Gateway má létat na vysoce eliptické polární oběžné dráze Měsíce, pojmenované NRHO, ve výši 3 000 km nad severním pólem Měsíce a 70 000 km nad jeho jižním pólem. Gateway má být schopna odletu z gravitačního vlivu Měsíce a při následném příletu přejít na jinou dráhu (např. na DRO nebo na NRHO s prohozenou vzdáleností nad J a S pólem). Žádné zásadní změny dráhy ale nejsou v současnosti plánovány.

   • Jiří Hošek Redakce napsal:

    OTÁZKA:
    Podle půlroční cargo mise Dragon XL/ starship tam budou astronauti půl roku? Bude to další modul na půl roku?

    ODPOVĚĎ:
    Sestava HALO/PPE má podporovat až 30denní pobyt čtyřčlenné posádky. Po připojení modulu I-Hab mají být pobyty posádek prodlouženy na 90 dnů. Posádka tedy nemá být na Gateway po celou dobu připojení nákladní lodi.
    Další modul – záleží na tom, co si pod tím představujete. V nákladní lodi mají být například prováděny některé experimenty, podobně jako v lodi Cygnus připojené k ISS, která není označována za modul stanice. Nákladní loď Tianzhou 2, která byla připojena k čínské kosmické stanici 10 měsíců, také nebyla označována za její modul.

   • Jiří Hošek Redakce napsal:

    OTÁZKA:
    Kdyby byly aktuální fotky z výroby? Ne jen maketa trubka.

    ODPOVĚĎ:
    Nejnovější veřejně dostupné fotografie dílů primární konstrukce modulu HALO jsou z 2.12.2021, kdy měli novináři možnost navštívit výrobní prostory Thales Alenia Space v Turíně.
    https://pbs.twimg.com/media/FFmZtaUXMAMlHIe?format=jpg
    https://pbs.twimg.com/media/FJkRuDUXEAYv2OK?format=jpg
    Dodání svařené konstrukce modulu HALO (do jednoho celku) do Spojených států je plánováno na listopad 2022. Potom bychom se mohli dočkat zveřejňování fotografií v kratších intervalech.

   • PetrV napsal:

    Díky za odpovědi. Příště bych uvítal tyto detaily v článku.
    Budu se ptát dál, projekt a tento web si to zaslouží.

   • Jiří Hošek Redakce napsal:

    Zdrojem odpovědí byl text starších dílů tohoto seriálu. Ale chápu, že občas je dobré si některé informace připomenout znovu. Pokud budou mít čtenáři zájem, aby byla jakákoli konkrétní informace uvedena nebo vysvětlena v dalším dílu, mohou mě kontaktovat na e-mailové adrese, kterou najdou v sekci Redakce.

Zanechte komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.