Ocenění

Náš portál se za svou existenci dočkal i několika ocenění v různých soutěžích či přehlídkách. Velmi si těchto ocenění vážíme a děkujeme porotcům, kteří náš portál ocenili. Jelikož je v mnoha přehlídkách důležitým faktorem také návštěvnost webu, patří dík i Vám, čtenářům. Jsme rádi, že se na náš portál rádi vracíte a že pomáháte vytvářet skvělé výsledky na poli návštěvnosti.

SCIAP 2014Oceňující: Podvýbor pro letectví a vesmírný program

Ocenění: Čestné uznání za publicitu z oboru vesmírných programů

Datum: 18. března 2019

Několik slov o oceňující organizaci: Podvýbor pro letectví a vesmírný program funguje v rámci Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a má za úkol spravovat letecké a kosmické aktivity České republiky na politické úrovni. Jednou ročně pak v rámci své činnosti oceňuje vybrané zástupce českého letectví či kosmonautiky. Odměny za celoživotní přínos oboru dostávají osobnosti, které přispěly k rozvoji letectví a kosmonautiky v České republice, nebo pomohly s posilováním historického a technického povědomí, zvyšovaly bezpečnost cestujících, nebo vychovávaly celé generace pilotů.


SCIAP 2014Oceňující: SCIAP 2015

Ocenění: 3. místo v kategorii Internet

Datum: 13. dubna 2016

Několik slov o oceňující organizaci: SCIAP (složenina ze slov Science Approach) je přehlídka projektů zaměřených na popularizaci vědy. Jejím organizátorem je Středisko společných činností Akademie věd České republiky. Popularizační projekty se podle svého zaměření dělí do kategorií: Expozice, Periodikum, Audio- či Audiovizuální pořad, Internet, Nový počin a Ostatní. V každé kategorii jsou oceněny tři projekty. Soutěžní přehlídka se koná každoročně – soutěž SCIAP 2015 byla již pátým ročníkem. Kromě ocenění portálu se ceny dočkal i seriál Kritické momenty kosmonautiky (třetí místo v kategorii Audio/Video/Film) i stejnojmenná kniha (druhé místo v kategorii Časopis/Publikace), které vznikly ve spolupráci s portálem Stream.cz.


SCIAP 2014Oceňující: SCIAP 2014

Ocenění: 2. místo v kategorii Internet

Datum: 1. dubna 2015

Několik slov o oceňující organizaci:: SCIAP (složenina ze slov Science Approach) je přehlídka projektů zaměřených na popularizaci vědy. Jejím organizátorem je Středisko společných činností Akademie věd České republiky. Popularizační projekty se podle svého zaměření dělí do kategorií: Expozice, Periodikum, Audio- či Audiovizuální pořad, Internet, Nový počin a Ostatní. V každé kategorii jsou oceněny tři projekty. Soutěžní přehlídka se koná každoročně – soutěž SCIAP 2014 byla již čtvrtým ročníkem.


SCIAP 2014Oceňující: Academia film Olomouc 2014

Ocenění: Blog popularizující vědu

Datum: 19. dubna 2014

Několik slov o oceňující organizaci: Academia film Olomouc (zkráceně též AFO) je mezinárodní festival zaměřený na promítání filmů s tématikou popularizace vědy a techniky. Festival se snaží mapovat snímky ze všech vědeckých oborů – od přírodních, přes humanitární až po sociálně-vědní odbory. V jeho rámci se promítají domácí i zahraniční snímky, včetně děl z produkce BBC či Discovery. Festival se koná každoročně na půdě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2014 se uskutečnil již jeho 49. ročník.

 


Kontaktujte autora: hlášení chyb, nepřesností, připomínky