Indický přístroj ASPEX přináší první data

Přístroj ASPEX (Aditya Solar wind Particle Experiment), který bychom našli na palubě indické sluneční observatoře Aditya-L1 zahájil svůj provoz a dosud funguje podle očekávání. Samotný přístroj tvoří dvě špičková zřízení – spektrometr iontů slunečního větru SWIS (Solar wind Ion Spectrometer) a STEPS (SupraThermal and Energetic Particle Spectrometer). Zatímco druhý jmenovaný instrument byl spuštěn 10. září, SWISS byl aktivován 2. listopadu a zatím vykazuje optimální fungování. SWISS využívá dvou senzorových jednotek, z nichž každá poskytuje jedinečné 360° zorné pole. Obě jednotky jsou nainstalovány kolmo vůči sobě. Přístroj nyní úspěšně měří ionty slunečního větru, především protony a alfa částice. Histogram energie zachycených vzorků vytvořený z dat nasbíraných jedním senzorem v průběhu dvou listopadových dnů ukazuje variace v počtech protonů (H+) a alfa částic (dvakrát ionizované helium He2+). Zaznamenání těchto variací poskytuje souhrnný pohled na chování slunečního větru.

Měření slunečního větru z přístroje ASPEX na sondě Aditya-L1.

Měření slunečního větru z přístroje ASPEX na sondě Aditya-L1.
Zdroj: https://www.isro.gov.in/

Schopnosti přístroje SWISS měřit směr umožňují provádět přesná měření protonů a jader hélia. Tyto poznatky cílí na dlouhodobé otázky o vlastnostech slunečního větru, s ním souvisejících procesech a jejich vlivu na Zemi. Změna v poměru mezi protony a alfa částicemi, které SWISS zachytil, má potenciál poskytnout nepřímé informace o příletu výronu koronální hmoty do bodu L1 soustavy Slunce-Země. Pozměněný poměr alfa částic vůči protonům je často považován za jeden z citlivých ukazatelů průchodu meziplanetárních výronů koronální hmoty přes bod L1 a proto se bere jako nezbytný pro studie spojené s kosmickým počasím. S tím, jak výzkumníci pronikají hlouběji do nasbíraných dat, mezinárodní vědecká komunita nedočkavě očekává příval poznatků, které ASPEX přinese o záhadném slunečním větru a jeho vlivu na naši planetu.

Přeloženo z:
https://www.isro.gov.in/

Zdroje obrázků:
https://www.prl.res.in/~pids/assets/img/portfolio/steps2.jpg
https://www.isro.gov.in/…begins_measurements.jpg

Print Friendly, PDF & Email

Kontaktujte autora: hlášení chyb, nepřesností, připomínky
Prosím čekejte...
Níže můžete zanechat svůj komentář.

Zanechte komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.