Top 5 firem v českém kosmickém průmyslu

Týden uběhl a my Vám přinášíme další díl prázdninového seriálu TOP 5. Minulý díl zhodnotil Top 5 momentů Starbase. Dnešním tématem bude Top 5 firem v českém kosmickém průmyslu. Kosmický průmysl je velmi rychle rostoucí odvětví a Česko není výjimkou. Některé firmy se tak dostávají k čím dál zajímavějším projektům a jejich činnost se vyplatí sledovat. V článku se nacházejí firmy, u kterých by mohlo být sporné, zda je lze označit za skutečně české, a tak článek pojednává o firmách, jež se v našem průmyslu pohybují. Výběr těch pěti byl zároveň velmi obtížný. V České republice počet hráčů v tomto odvětví roste a perspektivních, zajímavých firem s ambiciózními projekty je celá řada. Proto se do výběru jen těsně nedostaly firmy jako: esc Aerospace, TRL Space, Zaitra či VZLÚ. I přesto je třeba při čtení článku brát v potaz, že se jedná o velmi subjektivní záležitost a ne každý musí s podobou žebříčku ze sta procent souhlasit.

5. BD Sensors

Vizualizace družice BDSat-2

Vizualizace družice BDSat-2
Zdroj: https://www.bdsensors.cz/

Začneme ambiciózní buchlovickou firmou BD Sensors, která si zde své umístění získala hned z několika důvodů. Jedná se o firmu s dlouholetou tradicí, která byla založena roku 1993 a zabývá se převážně elektronickou tlakoměrnou technikou, kde si našla své pole působnosti i v aplikacích pro vesmírný program. Jejím asi nejviditelnějším projektem je v současné době BDSat. Zde firma ve spolupráci s několika dalšími společnostmi a institucemi, jako je Spacemanic či CEITEC, prostřednictvím firmy SpaceX a mise Transporter-6 začátkem roku vypustila na heliosynchronní oběžnou dráhu svou v pořadí druhou družici, tedy 1U CubeSat s názvem BDSat-2. Ten přišel jakožto nástupce CubeSatu BDSat, který byl v minulém roce vynesen pomocí mise Transporter-4. Spojení s družicí bylo úspěšně navázáno, ovšem po dvou měsících se vyskytla softwarová chyba, jíž nebylo možné ze Země odstranit a první CubeSat této firmy byl tak natrvalo ztracen. Jeho nástupce má za úkol ve vesmírném prostoru otestovat tlakoměrné zařízení a zároveň disponuje originálním způsobem ukládání energie, bankou kapacitorů. Díky tomu může být energie, získaná z fotovoltaických panelů družice uložena a využita, když jsou fotovoltaické panely od Slunce odvráceny. Taktéž je v rámci BDSat-2 podporována radioamatérská komunita a data s telemetrií je tak možné s přímačem a příslušnou frekvencí rovněž zachytit.

Sonda JUICE

Sonda JUICE
Zdroj: https://www.esa.int/

Kdo by si myslel, že se jedná o nejzajímavější či dokonce jediné zapojení této firmy do kosmického průmyslu, ten by se mýlil. BD SENSORS se aktivně angažují v misích Evropské kosmické agentury a jejich práce si lze všimnout ve spojení s těmi nejvýznamnějšími projekty. V rámci mise JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer), která bude bude zkoumat Jupiterovy měsíce Ganymede, Callisto a Europu, BD SENSORS zajistila kompletní výrobu a integraci jednotky APME (Antenna Pointing Mechanism Electronics), tedy systému, který komunikační anténě umožňuje přesnou orientaci pro komunikaci se Zemí. Rovněž přispěla do další z významných misí Evropské kosmické agentury, a to sondy Solar Orbiter. Ta zkoumá sluneční vítr a vnitřní heliosféru Slunce. Zde BD SENSORS vyrobila elektronické desky LVPS pro optické přístroje RPW a STIX. Taktéž spolupracuje na misích REMEC a CZARM, které se uchází o realizaci v projektu ESA a ministerstva dopravy ambiciózní projekty a v následujících letech bude dodávat senzory pro stanici Gateway na oběžné dráze Měsíce.

4. OHB Czechspace

Vizualizace mise sondy Hera

Vizualizace mise sondy Hera
Zdroj: https://www.heramission.space/

Čtvrtou pozici v našem žebříčku obsadila firma OHB Czechspace, sídlící v Brně, jako taková je ovšem členem německé skupiny OHB SE. Jedná se o poměrně mladou firmu, která je na scéně od roku 2017. I přesto se nesmíme nechat zmást, protože OHB Czechspace se rovněž může pochlubit širokým portfóliem, v němž lze zmínit skutečně významné projekty. Začal bych tím momentálně nejvíce aktuálním počinem. Minulý rok v září jsme všichni mohli sledovat první pokus o umělé odklonění vesmírného tělesa, v rámci kterého sonda DART řízeně zasáhla menší planetku Dimorphos, obíhající kolem větší planetky Didymos. To byla pouze první část celé mise. Nyní přichází na řadu další, a to analýza planetky a kráteru, který po nárazu vznikl. O tuto část se postará sonda s názvem Hera, která s sebou zároveň ponese dvojici CubeSatů. OHB Czechspace má pak na starost vývoj kompletní konstrukce sondy, která bude poskytovat rozhraní pro vědecké přístroje a servisní nástroje. Zákazníkem je pak firma OHB System, která je takzvaným prime contractorem sondy Hera, tedy odpovědnou za dokončení projektu na základě smlouvy s vlastníkem, v tomto případě tedy Evropskou kosmickou agenturou.

Planetka Dimorphos

Planetka Dimorphos
Zdroj: https://www.nasa.gov/

Dále se v OHB Czechspace podílejí na testování celé řady systémů kosmické observatoře PLATO, která bude z oběžné dráhy zkoumat a hledat terestrické exoplanety. V tomto směru například OHB Czechspace provedla zátěžový test centrální trubice, která je hlavní nosnou částí. Na tu při testu ze seshora a ze stran vyvíjely tlak o několika tunách hydraulické válce. OHB Czechspace je stejně jako všechny firmy v našem výběru zapojena do ambiciózních projektů. V tomto ohledu navrhují 100 kilogramovou družici SOVA, která by měla zkoumat procesy ve středních a vyšších vrstvách atmosféry. Posledním projektem, který si tu dnes k této firmě uvedeme je mise CO2M. Ta si klade za cíl pomocí družice s blízkým infračerveným a krátkovlnným infračerveným spektrometrem měřit atmosférický oxid uhličitý produkovaný lidskou činností. V tomto směru OHB Czechspace zajišťuje ověření statické pevnosti platformy družice.

3. SAB Aerospace

Vizualizace rakety Ariane 6

Vizualizace rakety Ariane 6
Zdroj: https://www.esa.int/

Další firmou, na kterou se zde zaměříme je SAB Aerospace, která má své sídlo též v Brně a vznikla v roce 2014 pod italským holdingem SAB. V tomto žebříčku se jedná o první z dvojice firem, která je součástí asociace Brno Space Cluster, tedy asociace sdružující firmy a instituce z kosmického průmyslu se sídlem v Brně. Za řadu let se v našem průmyslu postupem stala opravdu velkým hráčem a je významným dodavatelem Evropské kosmické agentury. Jen v rámci raket Evropské kosmické agentury v SAB Aerospace navrhli a zkonstruovali kupříkladu dispenser pro raketu Vega, který výrazně zvyšuje množství družic, které lze za pomocí rakety vynést. Firma dispensery nadále vyrábí i pro vylepšenou verzi rakety Vega-C a taktéž se přidal sekvencer pro raketu Ariane 6. SAB Aerospace totiž získala kontrakt na vývoj a výrobu zařízení o rozměrech zhruba 30 × 30 × 30 centimetrů, které bude mít za úkol postarat se o správné oddělování družic na oběžné dráze.

SAB Aerospace se stejně jako OHB Czechspace podílí na kosmické observatoři PLATO, kde obstarávají konstrukci servisního modulu, který obsahuje všechny systémy nezbytné pro chod, tedy sluneční clonu, pohonný systém a tak dále. Zároveň je SAB rovněž součástí ambiciozních projektů, kde má předloženou misi s názvem SLAVIA. Jedná se o dvojici družic, každá s hmotností 20 kilogramů, které mají studovat úlomky planetek a meziplanetární hmoty vstupující do atmosféry Země.

2. Frentech Aerospace

Vyklopení antény radaru RIME

Vyklopení antény radaru RIME
Zdroj: https://www.esa.int/

Opět brněnská Frentech Aerosopace je předposlední firmou v našem žebříčku. Samotná firma byla založena v roce 1994, ovšem kosmickému průmyslu se věnuje až od roku 2010. Zaměřuje se především na dodávky různorodých subsystémů. Frentech Aerospace je zapojena do široké mezinárodní spolupráce v rámci EU ale i USA a jako jedna z mála firem v Evorpě je kvalifikována pro výrobu dílů z titanu, používaných v kryostatech. Stejně jako BD Sensors se pak podílí na misi JUICE, tentokrát však mnohem významněji. Získala totiž pozici prime contractora a spolu s dalšími třemi českými firmami vyvinula mechanismus pro rozložení 16 metrů dlouhé antény palubního radaru RIME. Po tom, co JUICE dorazí k Jupiteru, bude RIME použita ke studiu povrchové a podpovrchové struktury měsíců Ganymede, Callisto a Europa, a to až do hloubky 9 kilometrů pod povrch. Jedná se tak o jeden z deseti přístrojů této sondy a jediný ve kterém sehrál český průmysl klíčovou roli. Rozkládání antény se nevyhnulo problémům a při rozkládání druhého segmentu se nechtěla uvolnit z úchytů. Vše se ovšem vyřešilo a anténa se správně rozložila.

Interiér modulu EDM (Schiaparelli)

Interiér modulu EDM (Schiaparelli)
Zdroj: http://exploration.esa.int/

Jedním z dalších projektů firmy jsou HEPA filtry pro modul EDM (Schiaparelli) mise ExoMars 2016. Ty měly sloužit k zabránění průniku mikročástic mimo vnitřní prostory modulu. Šlo tak o jedno z opatření, která mají minimalizovat možnost kontaminace Marsu pozemskými organismy při podobných misích. To ovšem není jediné zabřednutí firmy k systémům spojeným s marsovskými misemi. Misi ExoMars 2020 firma totiž dodala CANISTER a LRM mechanismus a pro misi přistávacího modulu Phobos Frentech Aerospace navrhla a zkonstruovala testovací modul. Firma se v rámci ambiciozních projektů podílí na CZARM, tedy projekt, který si klade za cíl vyvinout robotické rameno a otestovat ho na palubě ISS, jehož účel by se později změnil na dokovací adaptér pro servis na oběžné dráze.

1. Spacemanic

Družice BDSat-2

Družice BDSat-2
Zdroj: https://www.bdsat.cz/

První místo našeho výběru obsadila brněnská firma Spacemanic, která je stejně jako SAB Aerospace členem asociace Brno Space Cluster. Firma Spacemanic byla založena v roce 2014 na Slovensku a jedná se o velmi inovativní startup, který se věnuje výrobě CubeSatů pro koncového zákazníka. Spacemanic byl vybrán do podpůrného podnikatelského inkubačního centra pro startupy ESA BIC Czech Republic, díky čemuž se mu dostalo potřebných zdrojů pro úspěch a postupně přesunul veškeré své aktivity zaměřené na vývoj CubeSatů do Brna. Postará se o design, výrobu, testování, integraci i pozemní služby a zajištění družice na oběžné dráze. Taktéž se zaměřuje na prodej malých družicových komponentů, jako jsou palubní počítače, napájecí zdroje či solární panely. Tato firma zároveň zajistila výrobu a integraci velké části českých družic v posledních letech, což je hlavní důvod jejího umístění na první místo. Firma se podílela například na družici VZLUSAT-2, pro kterou poskytla GNSS přijímač či fotovoltaické panely. Zkonstruovala platformy a subsystémy družic BDSat-1 a BDSat-2 a kompletně vyrobila družici Planetária Praha Planetum-1, která je v mnoha směrech vzhledem k rozměrům 1U unikátní a možná jedninou svého druhu. Disponuje totiž aktivním orientačním systémem, který umožňuje přesné manévrování a nasměrování kamery na požadovanou polohu.

Aktivita Spacemanic je tak v českém kosmickém průmyslu klíčová a takto vysoká participace na českých družicích z poslední doby je vskutku obdivuhodná. Zároveň nepůsobí pouze u nás, ve Spacemanic se podíleli například na obou slovenských družicích či první chorvatské. V rámci ambiciozních projektů je pak Spacemanic zapojen do již zmíněné a popsané mise dvojice družic SLAVIA, která je v režii jejich spolupracovníků z Brno Space Clusteru SAB Aerospace. Z mého pohledu má právě Spacemanic asi největší potenciál pro růst z firem na poli našeho kosmického průmyslu a poskytováním svých nekonvenčních, inovativních a originálních řešení jsou a do budoucna mohou být obrovským přínosem.

Zdroje informací:
https://www.bdsensors.cz/
https://www.ohb-czech.cz/
https://frentech.cz/
https://www.spacemanic.com/
https://www.czechspaceportal.cz/

Zdroje obrázků:
https://www.bdsensors.cz/fileadmin/user_upload/Space/cubesat.jpg
https://www.esa.int/var/esa/storage/…/Juice_comes_to_life_artist_s_impression_pillars.jpg
https://www.esa.int/…/24680533-1-eng-GB/Juice_comes_to_life_artist_s_impression_pillars.jpg
https://www.heramission.space/
https://www.nasa.gov/sites/…/…png
https://www.esa.int/var/esa/storage/images/esa_multimedia/images/2018/…jpg
https://www.esa.int/var/esa/storage/…/Juice_RIME_antenna_deploys_article.gif
http://exploration.esa.int/…/ExoMars2016_EDM_interior_annotated_20151028_1280.jpg
https://www.ceitec.eu/data/documents/images/thumb/5….jpeg
https://www.ceitec.eu/…/59281-54433-20220127-143255-1600×0-c0-1200×630-c4.jpeg
https://www.esa.int/…/24680533-1-eng-GB/Juice_comes_to_life_artist_s_impression_pillars.jpg

Print Friendly, PDF & Email

Kontaktujte autora: hlášení chyb, nepřesností, připomínky
Prosím čekejte...
Níže můžete zanechat svůj komentář.

Zanechte komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.