Zkoumáme Mars s Vytrvalostí – 10. díl

Páté pouzdro se vzorkem odhozené na povrch Marsu během solu 669 na fotografii ze 7. ledna 2023. Zdroj: NASA/JPL-Caltech

Na Zemi jsme začali počítat rok 2023 a Ingenuity jej na Marsu přivítala 38. přeletem do letiště označeného písmenem Z. Perseverance ve stejné době popojížděla po ploché lokalitě Three Forks pod úpatím dávné říční delty. Právě zde odkládala část nasbíraných vzorků hornin i vzorek atmosféry, aby v případě obtíží nebo selhání roveru bylo co dovézt zpátky na Zemi, až se pro vzorky vydá návratová mise na Zemi. V našem seriálu se jednou za čas vracíme za událostmi, které se na Marsu v kráteru Jezero staly. Naposledy jsme skončili v situaci, kdy Perseverance nalezla dosud nejzajímavější vzorky s organickými sloučeninami. Pojďme si shrnout, co se od té doby stalo.

 

Nejdelší vzorek i kontrolní pouzdro

S Perseverance jsme se na začátku října 2022 rozloučili v lokalitě Enchanted Lake. Pokračoval zde odběr vzorků. Z 6. 10. během solu 579 dorazila pěkná animace dalšího vrtu. U tohoto vzorku se však nepodařilo uzavřít pouzdro, a zatím nejsou nové informace, jaký je další osud tohoto vzorku.

Během solu 584 bylo do blízkosti odběru posledního vzorku umístěno kontrolní pouzdro (witness tube). Vrtačka se i krátce spustila. Pod pojmem kontrolní vzorky se ukrývají trubičky, které byly naplněny materiálem, který snadno pojímá různé částice. V případě, že by byla místa odběru vzorků neúmyslně znečištěna pozemskými kontaminanty, projevilo by se to právě v těchto kontrolních vzorcích. Trubičky byly umístěny poblíž míst odběru vzorků, pak byly vystaveny okolnímu prostředí a zase uzavřeny. K solu 584 měla Perseverance odebraných 7 párů vzorků kamenných jader, 3 vzorky kontrolní (witness) a jeden vzorek atmosféry.

Animace odběru vzorku během solu 579. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Animace odběru vzorku během solu 579. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Popis míst odběru vzorků z lokality Amalik v místě pojmenovaném Enchanted Lake. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Popis míst odběru vzorků z lokality Amalik v místě pojmenovaném Enchanted Lake. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Detail vzorku v jádrovém vrtáku ze solu 579. Dobře je vidět, že jde o doposud nejdelší vzorek, který byl kdy odebrán. Dokonce se jeho uzavření do pouzdra zdařilo až v solu 619. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Detail vzorku v jádrovém vrtáku ze solu 579. Dobře je vidět, že jde o doposud nejdelší vzorek, který byl kdy odebrán. Dokonce se jeho uzavření do pouzdra zdařilo až v solu 619. Zdroj: https://space.winsoft.cz

 

Změna počasí

Koncem září byla na jižní polokouli Marsu zaznamenána velká prachová bouře, která vynesla do atmosféry tolik částic, že se to začalo projevovat i v místech přistání sond. Pocítila to InSight, jejíž misi to nenávratně přiblížilo ke konci, a všimla si toho Perseverance. Na snímcích krajiny zmizely vzdálené kopce na okrajích kráteru a v záznamu teplot došlo k znatelnému poklesu denních maxim.

Na mapě z 29. 9. 2022 je vidět velká prachová bouře na jižní polokouli Marsu. Částice prachu se poté dostaly i do míst přistání Perseverance a InSight. Zdroj: https://photojournal.jpl.nasa.gov

Na mapě z 29. 9. 2022 je vidět velká prachová bouře na jižní polokouli Marsu. Částice prachu se poté dostaly i do míst přistání Perseverance a InSight. Zdroj: https://photojournal.jpl.nasa.gov

Graf vývoje teplot během marsovské zimy na severní polokouli v místě přistání Perseverance. Na začátku jara je zde vidět pokles denních maxim během prachové bouře. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Graf vývoje teplot během marsovské zimy na severní polokouli v místě přistání Perseverance. Na začátku jara je zde vidět pokles denních maxim během prachové bouře. Zdroj: https://space.winsoft.cz

 

Zkoumá se oblast dun na úpatí delty

Během solu 588 začal rover zkoumat písečnou dunu v blízkosti. Podle Erin Gibbons z vědeckého týmu Perseverance se vozítko chystalo k prvnímu odběru vzorku regolitu, který má být poté také dovezen na Zemi. K odběru vzorků sypkých materiálů má vozítko také speciální nástroj k tomu uzpůsobený. Jde o další z nástavců vrtačky, na kterou se obvykle připojují nástavce pro dělání výbrusů nebo jádrové vrtáky.

Sada nástavců vrtačky Perseverance. Úplně vlevo je nástavec určený pro odběr sypkých vzorků, pak klasické jádrové vrtáky a vpravo dva určené na tvorbu výbrusů. Zdroj: https://media.springernature.com

Sada nástavců vrtačky Perseverance. Úplně vlevo je nástavec určený pro odběr sypkých vzorků, pak klasické jádrové vrtáky a vpravo dva určené na tvorbu výbrusů. Zdroj: https://media.springernature.com

Na detailním záběru písku duny je vidět, že je tvořena velmi jemným materiálem na jehož povrchu jsou poměrně velké kamínky obroušené větrem. Ty jsou navíc obaleny prachem, který je zdvihán do atmosféry během bouří. Vědci se domnívají, že jde o typ dun, které v čase nemění polohu, jako je tomu často na pouštích, ale že jsou rovnoběžně uspořádány podél úpatí delty.

Detailní snímek povrchu duny. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Detailní snímek povrchu duny. Zdroj: https://space.winsoft.cz

 

Zajímavé výchozy hornin se světlými žilkami

Vzorek z duny nakonec nebyl odebrán. Po detailním průzkumu písku vozítko nakonec popojelo o více než 200 metrů k severozápadu přes oblast nazvanou mys Nukshak. K 9. 11. 2022 (sol 612) provedla Perseverance další výbrus výchozu hornin nazvaného Hidden Harbor. Jak uvedl Honza Vacek na Kosmo.cz, šlo již celkově o 14. pokus o broušení kamene, z toho 10. úspěšný. Doba broušení horniny měla být přibližně 12 minut. Rover se v nové lokalitě zastavil a prováděl snímkování výbrusu pomocí přístrojů SuperCam, SHERLOC ACI, SHERLOC WATSON a PIXL. Snímkoval také okolí pomocí kamer MastCam-Z.

Pohled na výbrus kamene v oblasti Hidden Harbor během solu 612. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Pohled na výbrus kamene v oblasti Hidden Harbor během solu 612. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Detail výbrusu ukazuje zajímavé světlé žilky, které nepochybně vedly ke snaze odebrat vzorek přímo z tohoto výbrusu. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Detail výbrusu ukazuje zajímavé světlé žilky, které nepochybně vedly ke snaze odebrat vzorek přímo z tohoto výbrusu. Zdroj: https://space.winsoft.cz

 

Ingenuity přečkala zimu

Vrtulníček Ingenuity prozatím čekal na svůj 34. let, který měl pouze otestovat schopnosti po přečkání zimního období. Během solu 612 vyfotografoval navigační kamerou povrch pod sebou. Teplota v místě přistání už zase utěšeně narůstá s pokračujícím jarem na severní polokouli Marsu. Kolem 17. listopadu 2022 (sol 619) kolísala denní maxima v rozmezí −15 až −20 °C, noční minima se pohybovala kolem −80 °C.

Pohled na povrch navigační kamerou Ingenuity během solu 612. Zdroj: https://mars.nasa.gov

Pohled na povrch navigační kamerou Ingenuity během solu 612. Zdroj: https://mars.nasa.gov

 

Nevšední zákryt Slunce

Podobné snímky jsme vídali již v dobách mise Mars Exploration Rover, kdy Spirit nebo Opportunity zachytily malé kolečko Deimose, nebo větší nepravidelný měsíc Phobos procházející před slunečním kotoučem. Měli jsme i animace. Ale teprve Perseverance přivezla zoomovací kamery Mastcam-Z s dosud nevídaným rozlišením obrazu a kadencí snímků. Díky tomu vzniklo 18. listopadu téměř plynulé video v reálném čase, jak by asi vypadal přechod měsíce Phobos přes sluneční disk pozorovaný z povrchu Marsu. Tedy, chcete-li, takové malé marsovské zatmění Slunce.

 

Nejdelší vzorek konečně uzavřen a odběry pokračují

Dobrou zprávu přinesly poslední snímky ze solu 619 pořízené kamerou CacheCam, která se stará o záběry stavu pouzder s odebranými vzorky. Po několikerém čištění uzávěru se podařilo uzavřít pouzdro se vzorkem odebraným během solu 579 (vzorek Mageik odebraný z horniny Amalik, který se opakovaně nedařilo uzavřít).
Pokud vás při pohledu na poslední výbrus kamene ze solu 612 zaujaly světlé žilky a říkali jste si, že by bylo zajímavé mít odebraný jádrový vrt přímo z tohoto výbrusu, tak stejně uvažoval i vědecký tým. Během solu 623 došlo k odběru vzorku přesně z výbrusu.

Pohled na robotickou paži vozítka během odběru vzorku v solu 623. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Pohled na robotickou paži vozítka během odběru vzorku v solu 623. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Animace odběru vzorku v solu 623. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Animace odběru vzorku v solu 623. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Testovací let Ingenuity po zimní aktualizaci software

23. listopadu 2022 během solu 625 proběhl testovací let vrtulníčku Ingenuity po zimním období. Šlo navíc o test nového letového software, který byl na něj během posledních týdnů nahrán. Helikoptéra se pouze vznesla do výšky 5 metrů a opět přistála. Podle letového deníku trval 34. let pouze 18,3 s. Přesto jde o naprosto mimořádný úspěch, protože tím naprosto překonal i ty nejšílenější představy o životnosti vrtulníčku. Navíc během zimního období měla Ingenuity tak málo sluneční energie, že musely vymrzat během noci i její útroby a tak je spíše zázrakem, že je stále ještě schopna létat.

Nový software umožňuje vrtulníčku vyhýbat se překážkám během přistání a vybrat nejbezpečnější a nejvhodnější místo autonomně, což dosud neuměl. Dříve se místa přistání vybírala podle snímků z oběžné dráhy (z kamery HiRISE na sondě MRO, která poskytuje rozlišení až 30 cm). Na takových snímcích je obtížné hledat místo přistání v kamenitém terénu. Druhou změnou je, že navigační systém nyní umí pracovat s digitálním výškovým modelem terénu, což zpřesňuje a zjednodušuje navigaci Ingenuity v kopcovité oblasti. Ingenuity je tedy připravena vydat se spolu s Perseverance vzhůru do oblasti dávné říční delty.

Mapa oblasti, kde se pohybovala Perseverance kolem solu 629 na konci listopadu 2022. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Mapa oblasti, kde se pohybovala Perseverance kolem solu 629 na konci listopadu 2022. Zdroj: https://space.winsoft.cz

 

Návrat k dunám

V posledních listopadových dnech opustila Perseverance lokalitu Yori Pass na severozápadním okraji mysu Nukshak, kde proběhl jen jeden odběr vzorku a jízdou dlouhou 206 metrů se vrátila zpět k jihovýchodu, odkud přijela (sol 629, 27. 11. 2022). Obvykle probíhaly v každé lokalitě párové odběry, tedy vždy dva vzorky poblíž sebe. To, že tentokrát byl odebrán jen jeden může nasvědčovat buď menší zajímavosti odebírané horniny po detailním průzkumu, nebo snad, že se přiblížila doba, kdy bude jedna sada vzorků odložena na povrchu v blízké lokalitě Three Forks, jak NASA a ESA oznámily 28. 10. 2022.

30. 11. 2022 (sol 632) se rover vrátil do oblasti písečné duny, která byla již před časem zkoumána a tentokrát již mělo dojít k prvnímu odběru vzorku marsovské půdy. Ke stejnému datu vytvořil Jan Vacek mapu celého kráteru Jezero. Z ní je patrné, že jeho průměr je asi 46 km a také je vidět současná pozice a plánovaná další trasa vozítka.

Mapa celého kráteru Jezero od Jana Vacka. Zdroj: https://live.staticflickr.com

Mapa celého kráteru Jezero od Jana Vacka. Zdroj: https://live.staticflickr.com

 

Konečně odběr regolitu

2. 12. 2022 (sol 634) proběhl vůbec první odběr sypkého materiálu. Duna písku dostala název Observation Mountain (pozorovací hora). Na detailním snímku vidíme speciální nástroj, který odběr provedl. Nasazuje se na vrtačku místo vrtáků nebo brousícího nástavce.

Robotická paže v akci během solu 634 při odběru vzorků písečné duny. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Robotická paže v akci během solu 634 při odběru vzorků písečné duny. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Detail vrtáku pro odběr sypkých vzorků po odběru regolitu z písečné duny v solu 634. Zdroj: https://mars.nasa.gov

Detail vrtáku pro odběr sypkých vzorků po odběru regolitu z písečné duny v solu 634. Zdroj: https://mars.nasa.gov

Dle snímku vzorku v odběrové trubičce i detailu místa odběru je zřejmé, že materiál uvnitř byl jemný, ale na povrchu byly větší kamínky nepravidelného tvaru. A podařilo se odebrat i ty. Během solu 639 (7. 12. 2022) proběhl ještě odběr druhého vzorku regolitu ze stejné lokality.

Detailní snímek povrchu duny po odběru vzorku regolitu (sol 638). Zdroj: https://space.winsoft.cz

Detailní snímek povrchu duny po odběru vzorku regolitu (sol 638). Zdroj: https://space.winsoft.cz

Pohled na místo odběru obou vzorků sypkého materiálu. Zdroj: https://mars.nasa.gov

Pohled na místo odběru obou vzorků sypkého materiálu. Zdroj: https://mars.nasa.gov

 

Ingenuity se chystá k dalším přeletům

3. 12. 2022 (sol 635) proběhl 35. let helikoptéry Ingenuity v atmosféře Marsu. Let trval 52 sekund, dosažená výška byla 14 metrů nad povrchem a při rychlosti 3 m/s uletěla vzdálenost 15 metrů. Protože místo přistání není příliš vzdálené od místa startu, zůstalo označení letiště písmenem X.

Místo přistání Ingenuity během solu 635. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Místo přistání Ingenuity během solu 635. Zdroj: https://space.winsoft.cz

9. 12. 2022 opustila Perseverance místo odběru sypkých vzorků a vydala se na jih a jihovýchod. Pak začala směřovat na sever vstříc níže položené ploché části dna kráteru, do lokality Three Forks, kde bude moci začít ukládat část odebraných vzorků marsovských hornin.

Pohled na krajinu přes zadní část roveru Perseverance v solu 635. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Pohled na krajinu přes zadní část roveru Perseverance v solu 635. Zdroj: https://space.winsoft.cz

 

Ingenuity testuje nový software letem tam a zase zpátky

10. prosince 2022, během solu 642, proběhl 36. let Ingenuity. Tentokrát šlo o neobvyklý let, kdy se vrtulníček zhruba po 55 metrech zastavil a vrátil do místa startu. Doba letu byla 60,5 sekundy, výška letu byla 10 metrů, rychlost 5,5 m/s a překonaná vzdálenost 110 metrů. Místem přistání bylo tedy letiště X.

Barevný snímek krajiny z letu v solu 642. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Barevný snímek krajiny z letu v solu 642. Zdroj: https://space.winsoft.cz

 

Záložní úložiště vzorků

Na Vánoce 2022 jsme dostali dárek v podobě začátku budování záložního úložiště odebraných vzorků. To má sloužit pro případy, kdy samotná Perseverance nebude schopna předat své vzorky přímo přistávací platformě mise Mars Sample Return. Plán je tedy takový, že až přistane lander této návratové mise se vzorky, přiveze také vrtulníčky. Pokud bude Perseverance schopna k němu přijet, předá všechny vzorky, které má na palubě. Pokud by nefungovala, nebo nebyla schopna vzorky předat, vrtulníčky seberou vzorky ze záložní lokality, která byla vytvořena na konci roku 2022. Možností je určitě více, ale necháme se překvapit, jak to nakonec dopadne.

Mapa Jana Vacka ukazuje, kde by mohla přistát návratová mise se vzorky Mars Sample Return a místa záložního úložiště vzorků Perseverance. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Mapa Jana Vacka ukazuje, kde by mohla přistát návratová mise se vzorky Mars Sample Return a místa záložního úložiště vzorků Perseverance. Zdroj: https://space.winsoft.cz

K vyložení bylo vybráno 10 vzorků a na přiložené mapce je vidět systém, jakým budou odloženy (kroužek je vždy manipulační prostor helikoptér). Vybrané vzorky jsou tyto: Roubion (sol 164, vzorek atmosféry), Montdenier (sol 190 z kamene Rochette), Coulettes (sol 271 z kamene Brac), Malay (sol 337 z Issole), Atsá (sol 375 z kamene Sid), Skyland (sol 495 z výchozu Skinner Ridge), Hazeltop (sol 509 z Wildcat Ridge), Mageik (sol 579 z horniny Amalik), kontrolní pouzdro (witness, sol 584 z Amalik) a vzorek regolitu Crosswind Lake (sol 639 z duny Observation Mountain).

Detailní mapa s vyznačením lokalit odhození vzorků na povrch v oblasti Three Forks. Zdroj: https://d2pn8kiwq2w21t.cloudfront.net

Detailní mapa s vyznačením lokalit odhození vzorků na povrch v oblasti Three Forks. Zdroj: https://d2pn8kiwq2w21t.cloudfront.net

 

Určen plán jízdy deltou

K solu 642 (místo posledního přistání Ingenuity) respektive solu 647 (poloha Perseverance k 16. 12. 2022) vytvořil Jan Vacek přehlednou mapu delty, kde vidíme i plánovanou trasu jízdy vozítka. Zvolena byla nakonec varianta přes Hawksbill Gap. Zatímco Perseverance se měla zabývat odkládáním vzorků v Three Forks, Ingenuity se zřejmě začne přesouvat nad deltu a měla by začít zkoumat místa podél předpokládané trasy jízdy roveru.

Mapa delty s pozicemi vozítka k solu 647 a vrtulníčku k solu 642. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Mapa delty s pozicemi vozítka k solu 647 a vrtulníčku k solu 642. Zdroj: https://space.winsoft.cz

 

Konečně přelet Ingenuity

17. prosince 2022 proběhl 37. let Ingenuity. Tentkrát už došlo k přeletu do nové lokality v dunovém poli a letiště bylo označeno písmenem Y. Let trval 55,2 sekundy na vzdálenost 62 metrů. Rychlost letu byla 3 m/s ve výšce 10 m. Perseverance se povedlo vrtulníček zachytit v dáli pomocí kamery Mastcam-Z během solu 650. Na animaci z přistání bylo vidět, že helikoptéra během přistávání popoletěla stranou a nový software tak úspěšně vybral optimální místo přistání mezi dunami.

Ingenuity na snímku z Perseverance po 37. letu v atmosféře Marsu. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Ingenuity na snímku z Perseverance po 37. letu v atmosféře Marsu. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Animace výběru místa přistání po 37. letu Ingenuity. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Animace výběru místa přistání po 37. letu Ingenuity. Zdroj: https://space.winsoft.cz

 

Začalo odkládání záložních vzorků

21. 12. 2022 dorazily snímky, kterak bylo na povrch shozeno první pouzdro. Šlo o tubičku se sériovým číslem 261 se vzorkem Malay, který byl odebraný z kamene Issole během solu 337 v lokalitě jižní Séítah (ta se nachází jižně od místa přistání roveru). Jak takový proces shozu na povrch vypadá při testování na Zemi je vidět na přiložené animaci. Všimněte si, jak jsou vlastně marsovské rovery obrovské. Člověk si pod ně pohodlně vleze.

Na snímku z 21. 12. 2021 během solu 653 vidíme první shozené pouzdro na povrch Marsu. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Na snímku z 21. 12. 2021 během solu 653 vidíme první shozené pouzdro na povrch Marsu. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Ukázka z testovacího shozu pouzdra na Zemi. Zdroj: https://mars.nasa.gov

Ukázka z testovacího shozu pouzdra na Zemi. Zdroj: https://mars.nasa.gov

23. 12. 2022 byl na povrch shozen druhý vzorek. Podle sériového čísla uzávěru 030 jde o vzorek Mageik z lokality Amalik v Enchanted Lake. Ten byl odebrán během solu 579, ale podařilo se jej uzavřít až během solu 619. Na přiložené animaci je rovněž vidět zařízení, které slouží k uzavírání pouzder se vzorky, ale umí právě i vypouštět je na povrch.

Druhý shozený vzorek na povrch Marsu. Pouzdro z místa Mageik. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Druhý shozený vzorek na povrch Marsu. Pouzdro z místa Mageik. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Animace upuštění vzorku z mechanismu na spodní straně vozítka. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Animace upuštění vzorku z mechanismu na spodní straně vozítka. Zdroj: https://space.winsoft.cz

29. 12. 2022 během solu 661 proběhlo shození třetího vzorku na povrch. Šlo o pouzdro se vzorkem regolitu nazvaným Crosswind Lake, který Perseverance odebrala během solu 639 (7. 12. 2022) z duny Observation Mountain.

Pohled na třetí odhozený vzorek během solu 661. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Pohled na třetí odhozený vzorek během solu 661. Zdroj: https://space.winsoft.cz

4. ledna 2023 proběhlo upuštění čtvrtého pouzdra. Podle sériového čísla 233 šlo o pouzdro se vzorkem atmosféry, který byl odebrán neplánovaně. Došlo k tomu, když se rover během solu 164 pokusil o vůbec první odběr jádrového vzorku z kamene Roubion, ale jádro se rozpadlo a vypadlo z vrtáku. Pouzdro tak zůstalo prázdné a očekává se, že kromě vzorku atmosféry zde budou i mikročástice z odebraného kamene.

Čtvrté odhozené pouzdro na povrchu Marsu v solu 666. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Čtvrté odhozené pouzdro na povrchu Marsu v solu 666. Zdroj: https://space.winsoft.cz

 

Operační let Ingenuity i s výběrem místa přistání

4. 1. 2023, během solu 667, proběhl také 38. let Ingenuity. Vrtulníček se při něm přesunul z přistávací lokality Y do nového letiště Z. Doba letu byla 74,3 sekundy, letělo se 10 metrů vysoko rychlostí 3,5 m/s a uletěná vzdálenost byla 111 metrů.

Animace z 38. letu Ingenuity ze solu 667. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Animace z 38. letu Ingenuity ze solu 667. Zdroj: https://space.winsoft.cz

 

Pokračuje odkládání vzorků

6. ledna během solu 668 proběhlo odhození pátého pouzdra se vzorky (detailní snímek pouzdra je i úvodním snímkem článku). Podle čísla uzávěru SN189 šlo o vzorek Coulettes. Ten byl odebraný během 271. solu z kamene Brac v lokalitě jižní Séítah. Vzorek tedy pochází ze dna kráteru Jezero, které je z velké části tvořené magmatickými horninami. Hlavními minerály vzorku jsou olivíny a pyroxeny. Byla zjištěna i přítomnost organických látek.

Snímek pátého odhozeného pouzdra během solu 668. Zdroj: https://space.winsoft.cz

Snímek pátého odhozeného pouzdra během solu 668. Zdroj: https://space.winsoft.cz

 

Jeden marsovský rok

Protože oběžná doba Marsu kolem Slunce je 668,59 pozemských dnů, můžeme říci, že 6. ledna 2023, během solu 668, oslavila Perseverance jeden marsovský rok své mise na povrchu planety.

 

Zdroje informací:
https://www.kosmo.cz
https://mars.nasa.gov/
https://mars.nasa.gov/
https://kosmonautix.cz/

Zdroje obrázků:
https://mars.nasa.gov/…/ZR0_0669_0726335209_613EBY_N0320580ZCAM08666_1100LMJ
https://space.winsoft.cz/public/images/Perseverance/images/M2020-drill-14.gif
https://space.winsoft.cz/…364EBY_N0290000ZCAM08595_AN.jpg
https://space.winsoft.cz/…0718352376_348EBY_N0290000ZCAM05068.jpg
https://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA25412.jpg
https://space.winsoft.cz/public/images/Perseverance/images/M2020-teploty-577.jpg
https://media.springernature.com/…/MediaObjects/11214_2020_783_Fig17_HTML.jpg
https://space.winsoft.cz/…0719234810_281EBY_N0290000SRLC00451.jpg
https://space.winsoft.cz/…0613_0721362736_818EBY_N0301172ZCAM03483.jpg
https://space.winsoft.cz/…0612_0721281964_687EBY_N0301172SRLC01028.jpg
https://mars.nasa.gov/…/HNM_0612_0721275301_141ECM_N0330001HELI00147_0000A0J01.png
https://space.winsoft.cz/…FRF_0623_0722256181_226ECM_N0301172FHAZ00911.jpg
https://space.winsoft.cz/public/images/Perseverance/images/FLF_0623_0722256033_231ECM_.gif
https://space.winsoft.cz/public/images/Perseverance/maps/MR2020-trace-dem-629.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/52537672375_6aedc0fce8_o.png
https://space.winsoft.cz/…0723236319_941ECM_N0310000FHAZ02267.jpg
https://mars.nasa.gov/…0723237471_848EBY_N0310000ZCAM05135_1100LMJ01.png
https://space.winsoft.cz/…ZR0_0638_0723584025_568EBY_N0310000ZCAM03496.jpg
https://mars.nasa.gov/…/NRF_0639_0723682394_977ECM_N0310000NCAM00709_10_295J01.png
https://space.winsoft.cz/public/images/Perseverance/images/M2020_HNM_0635_0723_35_1.gif
https://space.winsoft.cz/…/M2020_NRF_0641_0723861903_180ECM_N0310500NCAM03641.jpg
https://space.winsoft.cz/p…/M2020_HSF_0642_0723948579_000ECM_N0360001HELI00002.jpg
https://space.winsoft.cz/public/images/Perseverance/maps/MR2020-trace-652.jpg
https://d2pn8kiwq2w21t.cloudfront.net/…Perseverances_Depot_Samples-Figure_A.png
https://space.winsoft.cz/public/images/Perseverance/maps/MR2020-Delta-CTX-642.jpg
https://space.winsoft.cz/…0650_0724648048_473EBY_N0320000ZCAM08648_0630LMJ01.jpg
https://space.winsoft.cz/public/images/Perseverance/images/M2020_HNM_0649_37.gif
https://space.winsoft.cz/…SIF_0653_0724915395_441EBY_N0320148SRLC08040.jpg
https://mars.nasa.gov/system/resources/detail_files/27210_e1-PIA25676.gif
https://space.winsoft.cz/…0655_0725092196_691EBY_N0320250SRLC08040_0000LMJ.jpg
https://space.winsoft.cz/public/images/Perseverance/images/tube-drop.gif
https://space.winsoft.cz/…SIF_0661_0725622669_687EBY_N0320378SRLC08040_0000LMJ.jpg
https://space.winsoft.cz/…0666_0726070902_593EBY_N0320482SRLC08040.jpg
https://space.winsoft.cz/public/images/Perseverance/images/Mars_Perseverance_HNM_0667_.gif
https://space.winsoft.cz/p…/M2020_SIF_0668_0726248063_410EBY_N0320580SRLC08040.jpg

Print Friendly, PDF & Email

Kontaktujte autora: hlášení chyb, nepřesností, připomínky
Prosím čekejte...
Níže můžete zanechat svůj komentář.

10 komentářů ke článku “Zkoumáme Mars s Vytrvalostí – 10. díl”

 1. TritonJ napsal:

  Také děkuji za špičkový článek. U toho videa s přechodem Phobosu mě zaujala ta pomalu se pohybující „tečka“. Deimos to nebude, tak mě napadá nečistota na objektivu. To by zhruba odpovídalo rychlosti pohybu slunce po obloze, ale musela by se pohybovat na druhou stranu, pokud se nemýlím. I když samozřejmě video může být otočené. Co myslíte?

  • Martin Gembec Administrátor napsal:

   Předně teda moc díky za váš čas věnovaný tak milému hodnocení. Co se dotazu týče uvažuji podobně – tedy že jde o artefakt (např. prachové zrno). To že putuje může být tím, že by Slunce putovalo zorným polem kamery (jak se otáčel Mars kolem osy) a ten co to složil do videa to samozřejmě stabilizoval na kotouč Slunce. Jsou tam ale i dvě slabé skvrny – jedna vlevo a druhá u pravého okraje zhruba v polovině výšky kotouče Slunce a ty jsem se v listopadu pokoušel identifikovat s tehdy se vyskytujícími se aktivními oblastmi na povrchu Slunce a pokud si pamatuji dobře, mohlo by jít o reálné skvrny na Slunci rozostřené nedostatečně velkým rozlišením Mastcam-Z.

 2. PetrDub napsal:

  Díky za parádní shrnutí. Měl bych dotaz – teď začne Perseverance stoupat vzhůru, což bude znamenat i nižší tlak a tedy i nižší vztlak. Je znám nějaký limit pro Ingenuity, jak vysoko dokáže vystoupat? Zvládne těch cca 300 výškových metrů, které jsou v obrázku jako plán další cesty?

  • Martin Gembec Administrátor napsal:

   Zdravím a děkuji za komentář i za dotaz. Na otázku změny tlaku by nejlépe odpověděla data z meteostanice Perseverance z doby krátce po přistání, kdy relativně ve stejném ročním období (během léta) přejela z polohy v místě přistání o něco níže do oblasti jižní Séítah. Tam někde ten pokles výšky byl sice jen v řádku tipuji 20 metrů, ale možná by se to dalo interpolovat. Možná ne. Najde se někdo odvážnější? Osobně neočekávám žádné větší rozdíly, které by to neměly umožnit. A když, tak pomůže letní období (více energie a případné vyšší otáčky rotoru díky dostatku energie). Největší limity vidím v elektronice jako takové, která nebyla stavěna na misi trvající roky. Vždyť je tam Snapdragon z několik let starých mobilů.

   • PetrDub napsal:

    To léto by mohlo pomoci i tím, že poměrně velká část atmosféry se v zimě ukládá do polárních čepiček, což by podle mě mělo vést k poklesu tlaku „vzduchu“. Budeme držet palce. Ten Snapdragon bych nepodceňoval. Radiační ochranu tam v rámci možností určitě dali, elektronice vadí víc horko než zima :-).

 3. Borin napsal:

  Předpokládám, že popis „animace“ znamená sekvenci skutečných snímků z rudé planety.

Zanechte komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.