Gateway (prosinec 2021)

Ve čtvrtek 2. prosince měli novináři možnost navštívit výrobní prostory Thales Alenia Space v Turíně, kde byly vyrobeny díly primární konstrukce obyvatelného modulu HALO pro kosmickou stanici Gateway. Některé jejich fotografie přinášíme v článku. Další fotografie, pořízené z jiných úhlů, jsou v tomto odkazu. Thales Alenia Space potvrdila, že všechny díly jsou letové. Že jde skutečně o díly modulu HALO, dosvědčuje i tento detail. Výroba modulu je tedy v plném proudu a v příštích měsících bude z těchto dílů svařena primární struktura. Po svaření bude následovat kompletace modulu. HALO má být dodán do Spojených států ve 3. čtvrtletí roku 2022. Po příletu by měla pokračovat integrace systémů do modulu, doprovázená testy.

Vlevo v první řadě vnitřní pohled na radiální panel HALO s průlezem, v druhé řadě další radiální panel s druhým průlezem. Vpravo vnější pohled na radiální panel v druhé řadě.

Vlevo v první řadě vnitřní pohled na radiální panel HALO s průlezem, v druhé řadě další radiální panel s druhým průlezem. Vpravo vnější pohled na radiální panel v druhé řadě.
Zdroj: https://twitter.com

Největším technickým a časovým rizikem programu Gateway zůstává dodání solárně elektrického pohonného systému pro energetický a pohonný modul PPE. Oba moduly by se podle programového plánu měly po vynesení raketou Falcon Heavy v listopadu 2024 společně vydat na cestu k Měsíci. To by znamenalo počáteční provozní kapacitu Gateway na polární oběžné dráze Měsíce NRHO v září 2025. Podle auditu Úřadu generálního inspektora NASA z 15. listopadu však tento plán neobsahuje žádnou časovou rezervu. To podle auditu naznačuje minimální šanci na splnění data startu a pravděpodobnější datum startu na konci roku 2025 nebo začátkem roku 2026.

Artemis 3

Jak jsme psali v minulém dílu, mise Artemis 3 je nyní plánována nejdříve na rok 2025. Orion s čtyřčlennou posádkou se má na polární oběžné dráze Měsíce NRHO setkat s komerčním lunárním landerem Starship společnosti SpaceX. Setkání Orionu a lunárního landeru na stanici Gateway je pro Artemis 3 volitelné (může tedy dojít i k přímému setkání mimo Gateway), pro další mise povinné.

Kabina Orionu pro Artemis 3 uvnitř „ptačí klece“, 5. listopadu 2021

Kabina Orionu pro Artemis 3 uvnitř „ptačí klece“, 5. listopadu 2021
Zdroj: https://www.nasaspaceflight.com

V minulém dílu jsme také informovali o tom, že v budově O&C v Kennedyho vesmírném středisku probíhají testy a měření kabiny Orionu pro misi Artemis 3. Tato činnost probíhá v měřicím a montážním přístroji nazvaném „ptačí klec“. V kleci jsou na kabinu instalovány klíny, nástavce a další prvky. V budově O&C také probíhá strukturální sestavování adaptéru CMA. Pracovníci momentálně instalují na jeho vnitřní stěnu rámy a nástavce.

30. listopadu navštívil administrátor NASA Bill Nelson Marshallovo vesmírné středisko. Jako kulisa pro vystoupení posloužila horní polovina adaptéru LVSA vyráběného pro misi Artemis 3. Jde o poslední exemplář adaptéru LVSA, který bude vyroben. Nový typ většího adaptéru USA stručně popíšeme v kapitole o Artemis 4.

Horní polovina adaptéru LVSA pro Artemis 3, 30. listopadu 2021

Horní polovina adaptéru LVSA pro Artemis 3, 30. listopadu 2021
Zdroj: https://pbs.twimg.com

Lunární lander pro Artemis 3

18. listopadu zveřejnil federální soudce Richard Hertling 47stránkové odůvodnění rozsudku z 4. listopadu, kterým zamítl žalobu společnosti Blue Origin proti Spojeným státům kvůli neudělení kontraktu na pilotovaný lunární lander pro Artemis 3. Hertling v zásadě souhlasil s postojem vlády USA, že Blue Origin neměl legitimní postavení k podání žaloby, protože neměl šanci na výhru z důvodu příliš vysoké nabízené ceny pohybující se výrazně nad dostupnými finančními prostředky NASA. I kdyby měl legitimní postavení, nemohl by uspět ve věcné stránce, protože neprokázal, že chování NASA bylo svévolné, chybné nebo jinak v rozporu se zákonem.

Předběžný harmonogram milníků NASA v programu lunárního landeru a harmonogram testů SpaceX podle čtvrtletí fiskálních roků (fiskální rok začíná 1. října předchozího kalendářního roku, například Q1 FY 2022 je tedy 4. čtvrtletí kalendářního roku 2021). NASA vydá závazný harmonogram po milníku KDP-C. Po tomto milníku se program odchýlí od typických programových milníků a během vývoje a testování bude používat roční synchronizační přezkumy.

Předběžný harmonogram milníků NASA v programu lunárního landeru a harmonogram testů SpaceX podle čtvrtletí fiskálních roků (fiskální rok začíná 1. října předchozího kalendářního roku, například Q1 FY 2022 je tedy 4. čtvrtletí kalendářního roku 2021). NASA vydá závazný harmonogram po milníku KDP-C. Po tomto milníku se program odchýlí od typických programových milníků a během vývoje a testování bude používat roční synchronizační přezkumy.
Zdroj: https://oig.nasa.gov

Zajímavou informací z odůvodnění je, že Blue Origin v protestu zvýšil svoji nabídku vložit z vlastních peněz dvě miliardy USD na více než tři miliardy USD jako firemní příspěvek. Tím by se z původní nabídky 5,9 miliard USD dostal pod cenovou nabídku SpaceX. Soudce konstatoval, že návrh firemního příspěvku nebyl součástí nabídky v době, kdy NASA rozhodovala o přidělení kontraktu a NASA neměla žádnou povinnost požádat Blue Origin, aby zlepšil svůj návrh absorbováním nákladů nebo snížením ceny.

Na základě vyhraného soudního sporu již NASA obnovila kontakty se SpaceX. Dne 15. listopadu vydal Úřad generálního inspektora NASA audit, kterým přezkoumal řízení misí Artemis. Audit označil harmonogram vývoje lunárního landeru Starship za nerealistický a nepodporovaný analýzou rizik. Vzhledem k technologiím, které musí být vyvinuty a vzhledem k napjatému plánu považuje zpoždění za pravděpodobné.

Snímek startovního komplexu 39A z environmentálního hodnocení NASA z roku 2019 podle návrhu SpaceX na přidání infrastruktury startovní rampy pro Starship

Snímek startovního komplexu 39A z environmentálního hodnocení NASA z roku 2019 s návrhem SpaceX na přidání infrastruktury startovní rampy pro Starship
Zdroj: https://image.cnbcfm.com

Protože model přístupu k řízení projektu byl částečně převzatý z řízení programu Commercial Crew, audit předpokládá zpoždění ve vývoji a testování lunárního landeru o několik let. Audit na základě zprůměrování historických dat o skluzech prvních operačních kosmických letů v uplynulém desetiletí odhadl, že program lunárního landeru by oproti předloženému harmonogramu mohl čelit zpoždění až 3,4 roku, tedy až na konec roku 2027. Například Crew Dragon měl podle auditu čtyřletý skluz. V případě včasného nedodání potřebných systémů audit dokonce uvádí možnost náhradního plánu letu Orionu při Artemis 3 tak, že by nezahrnoval přistání na Měsíci.

Letecký pohled na startovní komplex 39A, 13. září 2021. Ve spodní části fotografie je vidět stav prací přerušených v roce 2019. Tato nosná konstrukce byla v posledních týdnech rozebraná

Letecký pohled na startovní komplex 39A, 13. září 2021. Ve spodní části fotografie je vidět stav prací na staré verzi nosné konstrukce pro Starship. Práce byly přerušeny v roce 2019. Nosná konstrukce byla v posledních týdnech rozebraná a bude zde postavena nová.
Zdroj: https://image.cnbcfm.com

Společnost SpaceX oprášila svůj dva roky starý záměr vybudovat startovní rampu pro Starship v areálu startovního komplexu 39A v Kennedyho vesmírném středisku. NASA provedla v roce 2019 environmentální posouzení plánu a udělila SpaceX povolení k zahájení prací na stavbě rampy. Povolení pro starty a přistání Starship bude znamenat ještě jeden, samostatný schvalovací proces.

Plánovaný profil mise Artemis 3 z října 2021

Plánovaný profil mise Artemis 3 z října 2021
Zdroj: https://oig.nasa.gov/
Překlad: Dušan Majer

Artemis 4

Zvedání jednoho z prvních segmentů SRB s odlitým palivem pro misi Artemis 4 v továrně Northrop Grumman v Promontory

Zvedání jednoho z prvních segmentů SRB s odlitým palivem pro misi Artemis 4 v továrně Northrop Grumman v Promontory
Zdroj: https://www.nasa.gov

Ke střípkům zpráv o výrobě hardwaru pro Artemis 4 přibývají další. Všech deset segmentů pomocných vzletových stupňů SRB pro Artemis 3 již bylo v továrně Northrop Grumman v Promontory v Utahu naplněno pohonnou hmotou. V současnosti je naplněno palivem také několik prvních segmentů vzletových boosterů pro Artemis 4. Práce na segmentech pro Artemis 4 probíhaly na základě kontraktu, který NASA podepsala se společností Northrop Grumman v červnu 2020. Kontrakt v hodnotě 49,5 milionů USD na financování počáteční přípravy segmentů SRB pro Artemis 4 poskytl společnosti Northrop Grumman oprávnění nečekat na vyjednání podmínek plné smlouvy a neprodleně zahájit práce.

2. prosince 2021 NASA oznámila, že uzavřela se společností Northrop Grumman plnou smlouvu. Smlouva Booster Production and Operations (BPOC) v hodnotě 3,19 miliardy USD s dobou plnění do 31. prosince 2031 zavazuje Northrop Grumman dodat segmenty SRB a poskytnout technickou podporu při integraci boosterů pro Artemis 4 až Artemis 8 a dále navrhnout, vyvíjet, testovat a hodnotit návrh nových kompozitních postranních vzletových motorů v rámci programu Booster Obsolescence and Life Extension (BOLE) pro Artemis 9. Při této misi má debutovat raketa SLS Block 2. Její nové postranní motory mají mít pevnější kompozitní pouzdro, vylepšené elektronické systémy řízení vektoru tahu a nové materiály pohonné hmoty.

Vykládka pláště tepelného štítu Orionu pro Artemis 4 z letounu Super Guppy

Vykládka pláště tepelného štítu Orionu pro Artemis 4 z letounu Super Guppy
Zdroj: https://www.nasa.gov/

9. listopadu byl letounem Super Guppy přepraven plášť tepelného štítu pro Orion pro misi Artemis 4 na letiště poblíž Sunnyvale v Kalifornii. Tento plášť se skládá z mnoha vrstev uhlíkové tkaniny spojených pryskyřicí. V nedalekém závodě společnosti Lockheed Martin bude plášť vystaven teplu a tlaku. Po vytvrzení pryskyřice plášť nejprve změkne a poté ztvrdne, čímž získá potřebnou mechanickou pevnost. Základ tepelného štítu bude tvořit titanová kostra pokrytá výše popsaným pláštěm. Později bude na plášť štítu přilepeno více než 180 ochranných bloků z materiálu Avcoat.

Přípravek pro montáž adaptéru Universal Stage Adapter

Přípravek pro montáž adaptéru Universal Stage Adapter
Zdroj: https://futuramic.com

V komplexu firmy Dynetics v Decaturu v Alabamě je připraven přípravek pro montáž adaptéru Universal Stage Adapter (USA). Přípravek vyrobila společnost Futuramic, adaptér bude vyrábět RUAG Space. V přípravku budou prováděny svislé spoje jednotlivých panelů adaptéru. Kompletní adaptér se bude skládat ze čtyř panelů, bude mít maximální průměr 8,4 metru a výšku 9,9 metru. Neletový exemplář adaptéru USA má projít zkouškami odolnosti v testovacím stanovišti v nedalekém Marshallově vesmírném středisku. Testy budou součástí certifikace pro kosmický let. První letový adaptér USA má při startu mise Artemis 4 v konfiguraci rakety SLS Block 1B chránit mezinárodní obytný modul I-HAB.

Vnější pohled na maketu modulu I-HAB

Vnější pohled na maketu modulu I-HAB
Zdroj: https://pbs.twimg.com

Předběžný přezkum návrhu mezinárodního modulu I-HAB byl úspěšně uzavřen v polovině listopadu. Přezkum je důležitým krokem ve fázi vývoje modulu. Modul by měl být připojen k zárodku Gateway společně s Orionem při misi Artemis 4. Na akci z 2. prosince, o které jsme psali v úvodu článku, pořídili novináři ve výrobním prostoru Thales Alenia Space v Turíně také několik fotografií makety modulu I-HAB. Ačkoli maketa neodpovídá nejnovějším vyobrazením modulu, ale těm dva roky starým, ukázat několik fotografií snad nebude na škodu.

Interiér makety modulu I-HAB směrem k průlezu pro přestup do modulu HALO

Interiér makety modulu I-HAB směrem k průlezu pro přestup do modulu HALO
Zdroj: https://pbs.twimg.com

Interiér makety modulu I-HAB směrem k průlezu pro přestup do Orionu (vpravo) a k přechodové komoře (vlevo)

Interiér makety modulu I-HAB směrem k průlezu pro přestup do Orionu (vpravo) a do přechodové komory (vlevo)
Zdroj: https://pbs.twimg.com

Zdroje informací:
https://twitter.com/
https://twitter.com/
https://www.nasaspaceflight.com/
https://twitter.com/
https://spacepolicyonline.com/
https://oig.nasa.gov/
https://www.cnbc.com/
https://www.nasa.gov/
https://www.nasa.gov/
https://twitter.com/
https://twitter.com/

Zdroje obrázků:
https://pbs.twimg.com/media/FFmdJn6XIAUSCeh?format=jpg
https://pbs.twimg.com/media/FFmR4HHWUAcv9WZ?format=jpg&name=large
https://pbs.twimg.com/media/FFmR4HKXEAIYCN7?format=jpg&name=large
https://www.nasaspaceflight.com/wp-content/uploads/2021/11/P1190044.resize.jpg
https://pbs.twimg.com/media/FFeaxFvXIAQxvy9?format=jpg
https://oig.nasa.gov/docs/IG-22-003.pdf
https://image.cnbcfm.com/api/v1/image/106984505-1638566460285-starship_lc39a_2019_nasa_ea.png
https://image.cnbcfm.com/api/v1/image/106984243-1638547358637-51474426552_7f666afcf0_k_1.jpg
https://oig.nasa.gov/docs/IG-22-003.pdf
https://www.nasa.gov/sites/default/files/styles/side_image/public/thumbnails/image/190389-2.jpg
https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/super-guppy-2.jpeg
https://futuramic.com/wp-content/uploads/2021/04/Futuramic-Dynetics-SLS-USA-1321-fe.jpg
https://pbs.twimg.com/media/FFmFTiSWUAEDGg8?format=jpg
https://pbs.twimg.com/media/FFmFTiVXsAA7UDy?format=jpg
https://pbs.twimg.com/media/FFmBSv-XwAo_TGe?format=jpg

Print Friendly, PDF & Email

Kontaktujte autora: hlášení chyb, nepřesností, připomínky
Prosím čekejte...
Níže můžete zanechat svůj komentář.

19 komentářů ke článku “Gateway (prosinec 2021)”

 1. Libor Lukačovič Redakce napsal:

  Ďakujem za výborný článok! 🙂

 2. Kamil napsal:

  Je nějaký plán, co by se s lunární Starship dělo dál? V jakém stavu bude po odletu kosmonautů? Bude mít třeba dost paliva na návrat na LEO? Nebo kde jinde by došlo k její dotankování a doplnění zásob pro další misi? To nebude snadné… bude vůbec znovupoužitelná?

 3. Homer napsal:

  Ako to vlastne vyzerá s čínskm plánom pristáť s ľudskou posádkou na mesiaci? Sú nejaké dostupné informácie, kedy to chcú dosiahnuť?

  Alebo nás všetkých prekvapia a zrazu oznámia, že tam už nejakí tajkonauti letia?

 4. Jan Jancura napsal:

  Jsem zvědavý jak na ten audit Generálního inspektora NASA bude reagovat Kongres. Pokud si to dobře pamatuji, vždy chtěl dvě verze lunárního přistávacího modulu, nedal sice na to dost peněz, ale myslím si, že ho to nenechá klidným – jen „tak zahodit“ jednu drahou raketu SLS.

 5. Ferda napsal:

  Jestli tomu spravne rozumim, fyzicky navrat na Mesic v podstate stoji a pada s tim, jak se bude SpaceX darit se SS HLS (coz ovsem zavisi na uspechu SS/SH). Osobne si myslim, ze ani rok 2027 (prip. 2028) nebude konecne datum. Existuje nejaky contingency plan pro pripad, ze prace na SS HLS nebudou probihat podle ocekavani? Chapu ze NASA asi v ramci pridelenych prostredku nemela jinou moznost, ale mam pocit, ze tady risk faktor prorazil stechu a vystrelil na obeznou drahu. Je to opravdu tak, ze NASA vsadila vse na jednu kartu?

  • Jiří Hošek Redakce napsal:

   NASA chtěla letos na jaře vybrat dva dodavatele lunárních landerů – jeden pro Artemis 3 a druhý pro Artemis 4. Pro letošní rok však na program lunárních landerů obdržela pouze čtvrtinu požadovaných peněz. Proto vybrala jediného, nejlevnějšího dodavatele, jehož harmonogram plateb v nabídce (po dodatečném vyjednávání o aktualizaci konečného cenového návrhu) odpovídal rozpočtu programu.
   Možnost náhradního plánu jsem v článku naznačil slovy „audit dokonce uvádí možnost náhradního plánu letu Orionu při Artemis 3 tak, že by nezahrnoval přistání na Měsíci“. V auditu OIG (odkaz na audit je ve zdrojích informací) je specifikován jako další průlet kolem Měsíce: „As a contingency plan, ESD officials raised the possibility of using Artemis III to complete an additional fly-by of the Moon rather than a lunar landing mission should necessary systems not be available in time.“

 6. Jan Jancura napsal:

  Není naplňování urychlovacích stupňů SRB pro Artemis 3 a 4 předčasné kvůli nejistému termínu startu? Nedojde k překročení plánované/garantované životnosti?

Zanechte komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.