Gateway (listopad 2021)

minulém dílu  jsme informovali o přepravě kabiny Orionu pro misi Artemis 3 z továrny MAF v New Orleans do budovy O&C v Kennedyho vesmírném středisku. V novém pracovním stanovišti byl Orion vložen do měřicího přístroje, ve kterém podstupuje měsíc trvající testy a měření. Po jejich dokončení bude kabina přesunuta do zkušební buňky pro provedení zkoušky, při které bude natlakována. Účelem zkoušky bude prokázání pevnosti svarů. Po zkoušce budou svary ještě prověřeny rentgenovou kontrolou pro ověření, zda v nich nevznikly žádné praskliny.

Artemis 3

Terénní test lunární vycházky uskutečněný v říjnu 2021 Johnsonovým vesmírným střediskem

Terénní test lunární vycházky uskutečněný v říjnu 2021 Johnsonovým vesmírným střediskem
Zdroj: https://pbs.twimg.com

Při misi Artemis 3 se má Orion na polární oběžné dráze Měsíce NRHO setkat s komerčním lunárním landerem. Za dodavatele lunárního landeru NASA v dubnu vybrala společnost SpaceX s jejím konceptem Starship. Druhý uchazeč v pořadí, Blue Origin, však proti tomuto rozhodnutí bojoval u soudu. Po dobu soudního procesu byla spolupráce se SpaceX pozastavena. Dne 4. listopadu federální soudce žalobu zamítl, čímž agentuře cestu ke spolupráci se SpaceX uvolnil.

9. listopadu oznámil administrátor NASA Bill Nelson, že mise Artemis 3 se uskuteční nejdříve v roce 2025. Nelson řekl, že cíl předchozí Trumpovy administrativy přistát na Měsíci v roce 2024 nebyl technicky proveditelný. Zdůraznil, že rok 2025 je nejdřívějším datem, nikoli závazkem, protože zástupci NASA a SpaceX nebyli kvůli zpochybnění smlouvy na lunární lander v kontaktu a dokud si spolu nepromluví, NASA nebude vědět, kdy by k pilotovanému přistání na Měsíci mohlo dojít. Týmy nyní potřebují více času na přezkum stavu programu a na propracování jeho specifikací, než se budou moci podívat na časový rámec a zavážou se ke konkrétnějšímu harmonogramu.

Odběr vzorků u kamene během terénního testu, říjen 2021

Odběr vzorků u kamene během terénního testu, říjen 2021
Zdroj: https://pbs.twimg.com/

Nelson řekl, že on, zástupkyně administrátora Pamela Melroy a přidružený administrátor Robert Cabana navštíví začátkem příštího roku testovací areál SpaceX v Boca Chica, aby viděli pokrok z první ruky. Nelson současně varoval před rostoucími schopnostmi Číny a dodal: „Je to pozice NASA a věřím, že i vlády Spojených států, že po více než půl století chceme být opět na Měsíci jako první.“

Při testu se posádka s ručně taženým dvoukolákem vzdálila až dva kilometry od místa přistání

Při testu se posádka s ručně taženým dvoukolákem vzdálila až dva kilometry od místa přistání
Zdroj: https://pbs.twimg.com

Johnsonovo vesmírné středisko NASA provedlo v říjnu terénní test k vyhodnocení lidských schopností při výstupech na Měsíci. Světelné lunární polární podmínky byly napodobeny přenosnými reflektory.

Během testu byla zkoumána například schopnost posádky a týmu pozemní podpory určit pozici posádky v kritických chvílích pouze s pomocí map se snímky z oběžné dráhy a s rozpoznáváním orientačních bodů. Kritickými momenty byla například změna plánu v prostředí s osvětlením náročným na orientaci. Posádka se musela v těchto drsných světelných podmínkách navigovat ve vzdálenosti až dva kilometry od místa přistání, najít geologické prvky a provést odběr vzorků. Jedním z cílů testu bylo zjistit, jaké doplňkové osvětlení bude zapotřebí k podpoře lunárních vycházek.

Tým řízení letu v Houstonu měl během testu k dispozici audio a video spojení a byl rozdělen na „přední místnost“, „zadní místnost“, „místnost pro hodnocení vědy“ a „místnost simulační podpory“, stejně jako by byl ve středisku řízení pilotovaných letů MCC.

Řídící tým během testu

Řídící tým během testu
Zdroj: https://pbs.twimg.com

Gateway

Mise Artemis 3 tedy sklouzla na stejný rok, kdy by na oběžné dráze Měsíce měla být k dispozici první část kosmické stanice Gateway, tvořená spojenými moduly PPE a HALO. Ta by měla být po vynesení raketou Falcon Heavy a po desetiměsíčním přeletu navedena na oběžnou dráhu Měsíce NRHO přibližně v září 2025. Při misi Artemis 4 by měl být společně s Orionem vynesen mezinárodní obytný modul I-Hab, při misi Artemis 5 tankovací modul ESPRIT.

Gateway s přechodovým/dokovacím modulem

Gateway s přechodovým/dokovacím modulem
Zdroj: https://live.staticflickr.com

10. listopadu zveřejnilo Johnsonovo vesmírné středisko vizualizaci Gateway s nově navrženým modulem, který by mohl nahradit zrušenou ruskou přechodovou komoru. Pro nový přechodový/dokovací modul zvažují NASA, ESA a JAXA využití modifikovaného designu modulu I-Hab.

Artemis 4

Po misi Artemis 3 mají být z Gateway prováděny další výpravy astronautů na povrch Měsíce. Bill Nelson připomněl 9. listopadu na výše zmíněné tiskové konferenci požadavek Kongresu na budoucí konkurenci v nové soutěži o více než deset přistání na Měsíci po úvodním přistání, na které byla uzavřena smlouva se SpaceX. V této souvislosti Nelson zdůraznil, že od rozpočtu na fiskální rok 2023 bude potřeba výrazně navýšit finanční prostředky.

Oba díly obslužného ramene EUSU byly k zařízení LETF dopraveny nákladními vozidly

Oba díly obslužného ramene EUSU byly k zařízení LETF dopraveny nákladními vozidly
Zdroj: https://pbs.twimg.com

Mise Artemis 4 má odstartovat na nové verzi rakety SLS, Block 1B. Pro tento nosič je na kosmodromu připravována nová infrastruktura, představovaná hlavně mobilní vypouštěcí plošinou Mobile Launcher 2 (ML-2).

Na Kennedyho vesmírné středisko bylo 28. října dopraveno od výrobce JP Donovan obslužné rameno EUSU (Exploration Upper Stage Umbilical). Funkce ramene budou nyní testovány v zařízení LETF (Launch Equipment Test Facility), které se nachází jižně od budovy O&C. V sestavě nové mobilní vypouštěcí plošiny bude rameno EUSU obsluhovat horní stupeň EUS rakety SLS Block 1B. Ačkoli se o rameni mluví v jednotném čísle, jde vlastně o dvě nad sebou umístěná ramena. Jedno bude obsluhovat nádrž kapalného vodíku, druhé nádrž kapalného kyslíku.

Plánek nového místa výroby sekcí věže vypouštěcí plošiny ML-2

Plánek nového místa výroby sekcí věže vypouštěcí plošiny ML-2. Plné rozlišení zde.
Zdroj: https://spaceexplored.com

Samotná stavba segmentů věže plošiny ML-2 byla pozastavena poté, co NASA v posledních měsících došly finanční prostředky na fiskální rok 2021. Podle zprávy GAO byla neefektivita způsobena narušením spolupráce z důvodu pandemie COVID-19, když docházelo ke zpoždění při přijímání dat z programu SLS, potřebných pro návrh ML-2 a ke skluzu v přezkumu PDR.

Dodavatel ML-2 Bechtel Corporation proto pozastavil objednávky oceli pro konstrukci plošiny, aby se přizpůsobil novému profilu financování. Harmonogram se v současné době přepracovává. Práce na věži mají začít ve fiskálním roce 2022. Zatímco ve fiskálním roce 2021 měla NASA na ML-2 vyčleněno 74 milionů USD, pro rok 2022 je navrženo 165 milionů USD.

Pravděpodobná přepravní trasa segmentů věže ML-2 z nového montážního místa k hale VAB

Pravděpodobná přepravní trasa segmentů věže ML-2 z nového montážního místa k hale VAB (montážní místo ve spodní části snímku je však chybně vyznačeno, má jím být sousední parcela vlevo)
Zdroj: https://spaceexplored.com

březnovém dílu  jsme podrobně popsali plán výroby ocelových segmentů pro věž ML-2 na volné ploše v přístavu Port Canaveral. Modifikovaný projekt však počítá s tím, že segmenty budou vyrobeny přímo v Kennedyho vesmírném středisku. Místem výrobního stanu, několika mobilních stavebních přívěsů, kanceláří a skladů by mělo být dočasné pracoviště, které se nachází v blízkosti budov O&C a SSPF.

Adaptér Universal Stage Adapter rakety SLS Block 1B má umožnit vynášení modulů stanice Gateway. Umístění Orionu je nad adaptérem.

Adaptér Universal Stage Adapter rakety SLS Block 1B má umožnit vynášení modulů stanice Gateway. Umístění Orionu je nad adaptérem.
Zdroj: https://ntrs.nasa.gov

Stavba všech sedmi ocelových konstrukcí segmentů věže má probíhat mimo hlavní výrobní membránový stan. Po výrobě bude každý segment přesunut dovnitř stanu. Zde bude nainstalováno potrubí, elektrická vedení a mechanické systémy.

Zdá se, že jde o krok směrem k výraznému zjednodušení přepravy sekcí věže na místo montáže ML-2 v blízkosti haly VAB. Oproti původnímu montážnímu místu v přístavu umožňuje nová lokalita přepravu po silnici, na níž jsou pracovníci kosmodromu zvyklí běžně převážet nejrůznější náklady.

Artemis 5 a další

26. října NASA navrhla přesun vlastnictví deseti pilotovaných nosných raket SLS pro mise Artemis 5 až Artemis 14 na komerční smluvní subjekt s tím, že by byla nájemcem služby vynesení Orionu a přidruženého nákladu na translunární dráhu. Informace o záměru, které by mohly být použity i jako další kapitola dnešního dílu, jsme se nakonec rozhodli zveřejnit v podobě samostatného článku. V tomto článku jsme také nastínili současné záměry znovupoužití kabin Orionů a jejich vnitřních systémů až do mise Artemis 14.

Schéma oddělení Orionu a modulu ESPRIT od horního stupně EUS při misi Artemis 5

Schéma oddělení Orionu s modulem ESPRIT od horního stupně EUS při misi Artemis 5
Zdroj: https://ntrs.nasa.gov

Zdroje informací:
https://www.courtlistener.com/
https://spacepolicyonline.com/
https://www.space.com/
https://twitter.com/
https://www.nasaspaceflight.com/
https://spaceexplored.com/
https://forum.nasaspaceflight.com/

Zdroje obrázků:
https://live.staticflickr.com/65535/51612251213_baa4c13a21_c_d.jpg
https://pbs.twimg.com/media/FDdduNHXoAYpRqB?format=jpg
https://pbs.twimg.com/media/FDdiZKcXsAIefRd?format=jpg
https://pbs.twimg.com/media/FDdfcPqWYAcFO73?format=jpg
https://pbs.twimg.com/media/FDdhWKmWUAYEGFG?format=jpg
https://live.staticflickr.com/65535/51670050433_0458e12f0a_b.jpg
https://pbs.twimg.com/media/FDHVXgmXIAMX2ql?format=jpg
https://spaceexplored.com/…/10/2021/10/NASA-ML-2-Site-Overview-KSC.jpg
https://spaceexplored.com/…/2021/10/KSC-ML-2-Movement-Idea.jpg
https://ntrs.nasa.gov/…/SLS%20CPL%20TIM%20Draft%20Charts%20final.pptx.pdf

Print Friendly, PDF & Email

Kontaktujte autora: hlášení chyb, nepřesností, připomínky
Prosím čekejte...
Níže můžete zanechat svůj komentář.

5 komentářů ke článku “Gateway (listopad 2021)”

  1. Michal Andrej napsal:

    Perfektný článok nabitý informáciami o technike a cieľoch Artemis. Ten „ručně tažený dvoukolák“ znie v týchto súvislostiach úplne surreálne. Hlavne keď je v článku spomenutý hneď po uvedenom cieli NASA predstihnúť Číňanov.

    V programe Apollo sa taký použil iba pri jednej misii (vtedy sa to volalo Modular Equipment Transporter aka MET) a Shepard s Mitchellom sa zapotili pri jeho ťahaní a ani sa s ním nedokázali dostať k cieľu vychádzky – na okraj krátera. Tak snáď teraz sa na Mesiac dostane vylepšený model a tých Číňanov naozaj predstihnú.

  2. Matej Soukup napsal:

    Perfektní shrnující článek, díky Jirko.

Zanechte komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.