Otevření nové rampy pro Ariane 6

Nový startovní komplex postavený pro připravovanou evropskou raketu Ariane 6 byl na evropském kosmodromu slavnostně otevřen. ESA tak může slavit další krok na cestě k nové raketě Ariane 6, která již prochází kombinovanými testy interakce nosiče a kosmodromu a připravuje se na svůj první start. Nově vybudovaný areál je tvořen komplexním systémem nadzemních a podzemních staveb, které jsou navržené přesně na míru Ariane 6 a jejímu provozu v dalším desetiletí. Velký podíl na dokončení komplexu má francouzská kosmická agentura CNES, primární kontraktor agentury ESA pro vývoj kosmodromu, ale i mnoho různých evropských firem.

Schéma integrace nosiče na novém komplexu pro Ariane 6.

Schéma integrace nosiče na novém komplexu pro Ariane 6.
Zdroj: https://www.esa.int/

Samotný program Ariane 6 je financován agenturou ESA, která má na starosti také jeho vývoj. Nová raketa, která by měla nahradit aktuálně používaný těžký evropský nosič Ariane 5, bude k dispozici ve verzi se dvěma a čtyřmi pomocnými urychlovacími stupni. Ariane 6 by měla nabídnout lepší výkonnostní parametry i flexibilitu než její předchůdce. To otevře nové možnosti a zajistí členským státům ESA přístup do kosmického prostoru. Startovní komplex Ariane 6 můžeme právem označit za inženýrský zázrak. Velký důraz se tu kladl na optimalizaci výkonu celého systému a činností, které na něm budou probíhat. Návrh také využívá zkušeností získaných při stavbě a provozu již existujících komplexů pro rakety Ariane, Sojuz a Vega. Mezi hlavní prvky nového komplexu patří samotná vzletová rampa se dvěma kanály pro odvod spalin, mobilní obslužná věž a montážní hala.

Startovní komplex pro rakety Ariane 6.

Startovní komplex pro rakety Ariane 6.
Zdroj: https://www.esa.int/

Vzletová rampa je hluboká 28,5 metru a na šířku měří 200 metrů. Do její základní struktury bylo nalito tolik betonu, že by zaplnil 67 olympijských plaveckých bazénů. V srdci vzletové rampy je umístěn startovní stůl vážící 700 tun – je 4 metry vysoký, 20 metrů dlouhý a 18 metrů široký. Tento prvek postavila v Německu firma MT Aerospace a poté byl přepraven do Kourou k integraci na rampě. Stůl také chrání podzemní podpůrné systémy, které ponesou hmotnost Ariane 6. Součástí rampy je také deflektor spalin odklánějící horké plyny. Jde o český výrobek, který vznikl ve firmě MCE Slaný.

Mobilní obslužná věž u rampy raket Ariane 6.

Mobilní obslužná věž u rampy raket Ariane 6.
Zdroj: https://www.esa.int/

Závěrečné skládání rakety Ariane 6 proběhne v mobilní obslužné věži, která připomíná tu u nedalekých ramp pro rakety Sojuz a Vega. Její výrobu obstarala německá společnost Eiffage Metal a sestavení pak proběhlo na kosmodromu. Kromě sestavování má věž také chránit raketu během přípravy na každý start. Jde o úctyhodnou konstrukci – na výšku měří 90 metrů, je široká 50 metrů a váží 8 200 tun. Přístupové platformy umožní pracovníkům dostat se přímo k vertikálně usazenému centrálnímu stupni Ariane 6, který bude sedět na startovním stole. Pracovníci tak budou moci snadno umístit až čtyři pomocné urychlovací stupně podle potřeby daného startu. Stejně tak proběhne v této věži také usazení aerodynamického krytu s nákladem. Obslužná věž se před startem odsune po kolejnicích o 140 metrů vzad, aby nebyla při vzletu poškozena. Pokud dojde k odkladu startu, bude možné ji vrátit zpět, aby chránila raketu do dalšího pokusu o start a umožnila přístup k nosiči. Pohyb po kolejnicích zase zajišťují podvozky dodané společností UNEX z Uničova.

Hala, ve které se budou spojovat první a druhý stupeň rakety Ariane 6.

Hala, ve které se budou spojovat první a druhý stupeň rakety Ariane 6.
Zdroj: https://www.esa.int/

Centrální a horní stupeň rakety Ariane 6 budou spojeny v horizontální poloze uvnitř integrační budovy. Tady také proběhne jejich příprava na vývoz ke vzletové rampě. Vlastní integrační budova je vysoká 20 metrů, na délku měří 112 metrů, je 41 metrů široká a našli bychom ji zhruba kilometr od vzletové rampy. Horizontální integrace snižuje cenu pozemního vybavení i samotného provozu. Současně nabízí vyšší úroveň flexibility a umožňuje i snazší přístup k celé raketě. Celkově se dá říct, že vylepšený přístup k integraci a provozu Ariane 6 může zkrátit dobu přípravy startu z dosavadních měsíců na týdny.

Kontrakt agentury ESA s agenturou CNES na vývoj startovního komplexu za 600 milionů euro byl podepsán v roce 2015. CNES pak vyčlenil třetinu těchto prostředků na infrastrukturu s významným zapojením místního průmyslu – ať už šlo o stavbu, materiály či vybavení. Zbytek pak byl využit pro subdodavatelské kontrakty v kontinentální Evropě. Systémy, které jsou součástí hlavních struktur vzletového komplexu, jsou kvalifikovány. Například byl otestován systém chrličů vody, který bude chránit startující raketu i pozemní vybavení před akustickým náporem vytvářeným při startu. Zařízení pro odpojení přívodu kapalin bylo již otestováno ve Francii a nyní se zkouší přímo na rampě. Maketa centrálního stupně se využila k testům pozemního vybavení a nácviku manévrů, které se očekávají při přípravě skutečného letového hardwaru. CNES a ArianeGroup společně provedly tyto testy za dohledu expertů z ESA.

Další kombinované testy interakce nosiče a základny stále probíhají. „Startovní komplex Ariane 6 je pozoruhodným úspěchem a ikonou evropské spolupráce a pokroku. Představuje důležitou část programu intenzivních činností na evropském kosmodromu v rámci přípravy na první start nosiče nové generace,“ uvedl Daniel Neuenschwander, ředitel ESA pro kosmickou dopravu. Inaugurační proces proběhl za účasti mnoha vzácných hostů. Byl zde například Sébastien Lecornu, francouzský ministr zahraničí, Philippe Baptiste, prezident a generální ředitel CNES, a již zmíněný Daniel Neuenschwander. Dorazili také zástupci průmyslových partnerů André-Hubert Roussel, generální ředitel společnosti ArianeGroup, Stéphane Israël, generální ředitel společnosti Arianespace, a Gabriel Serville, prezident územního společenství Francouzská Guyana.

Přeloženo z:
https://www.esa.int/

Zdroje obrázků:
https://www.esa.int/…/23483184-1-eng-GB/Under_the_stars_on_the_Ariane_6_launch_pad.png
https://www.esa.int/…/23477067-2-eng-GB/Ariane_6_launch_complex_processing.jpg
https://www.esa.int/…/Ariane_6_launch_complex_at_Europe_s_Spaceport.jpg
https://www.esa.int/…/23465961-3-eng-GB/Ariane_6_mobile_gantry.jpg
https://www.esa.int/…/23480634-1-eng-GB/Ariane_6_Launch_vehicle_assembly_building.jpg

Print Friendly, PDF & Email

Kontaktujte autora: hlášení chyb, nepřesností, připomínky
Prosím čekejte...
Níže můžete zanechat svůj komentář.

Jeden komentář ke článku “Otevření nové rampy pro Ariane 6”

Zanechte komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.