Družice zmapovala kolonie tučňáků

Družicové snímky odkáží odhalit mnohé – třeba, že se v Antarktidě nachází o 20 % tučňáčích kolonií více, než se čekalo. Vědci z British Antarctic Survey využili snímky z evropské družice Sentinel-2, na kterých hledali tučňáčí guano, tedy trus. S jeho pomocí dokázali odhalit přítomnost tisíců nelétavých ptáků. Tato data odhalila 11 nových kolonií, z nichž tři byly objeveny již dříve, ale nikdy nebyly jednoznačně potvrzeny. Tento objev tak zvýšil celkový počet kolonií na ledovém kontinentu na 61. Tučňák císařský žije v Antarktidě, která je jednak vzdálená a nepřístupná, ale taky tam teploty klesají k -50°C. Studium kolonií je proto extrémně náročné. I proto začali vědci před deseti lety využívat družicové snímky, na kterých hledali nové kolonie.

Kolonie tučňáků císařských v Antarktidě. Červenou tečkou jsou vyznačeny nově objevené kolonie.

Kolonie tučňáků císařských v Antarktidě. Červenou tečkou jsou vyznačeny nově objevené kolonie.
Zdroj: https://www.esa.int/

Ačkoliv jsou samotní tučňáci příliš malí na to, aby byli vidět na družicových snímcích, tak velké plochy ledu znečištěné guanem je možné snadno nalézt i na snímcích s rozlišením 10 metrů, které poskytuje Sentinel-2.  Tyto nahnědlé fleky umožnily vědcům zaměřit tučňáky a sledovat jejich pohyb po celém kontinentu. „Je to úžasný objev. Nové družicové snímky pobřeží Antarktidy nám umožnily najít tyto nové kolonie. Ačkoli je to dobrá zpráva, tak se jedná o malé kolonie. Celková známá populace se tedy navýšila pouze o 5–10% na něco přes půl milionu tučňáků, tedy asi 265 500 – 278 500 chovných párů,“ uvedl Peter Fretwell, hlavní vědecký pracovník studie.

Guanové skvrny prozradily kolonii v lokalitě Yule Bay.

Guanové skvrny prozradily kolonii v lokalitě Yule Bay.
Zdroj: https://www.esa.int/

Studie dokazuje, že družicové snímky ze Sentinelu-2 představují důležitý prostředek pro sledování změn životního prostředí a jejich dopadů na populaci tučňáků císařských. Tito nelétaví ptáci jsou mimořádně citliví na změny klimatu jako jako oteplování oceánů nebo tání ledovců, na kterých žijí a vychovávají mladé. Podle aktuálních předpovědí klimatických změn čekají jejich životní prostředí pravděpodobně změny. Data z družic ukázala, že většina nově objevených kolonií leží v oblastech, která jsou na hranici území rozmnožování tučňáků císařských.

„I když je potěšující, že jsme našli tyto nové kolonie, tak všechna místa rozmnožování jsou v oblastech, kde nedávné modelové projekce naznačují, že počty tučňáků císařských ubývá. Ptáci na těchto lokalitách jsou tedy pravděpodobně „kanárci v uhelném dolu“ – musíme je pozorně sledovat, protože změna klimatu ovlivní tuto oblast,“ vysvětluje Philip Trathan z BAS, který studuje tučňáky již tři desetiletí.

Stopy nově objevené kolonie v lokalitě Cape Gates.

Stopy nově objevené kolonie v lokalitě Cape Gates.
Zdroj: https://www.esa.int/

Přeloženo z:
https://www.esa.int/

Zdroje obrázků:
https://www.esa.int/…/emperor_penguins/22158494-1-eng-GB/Emperor_penguins.jpg
https://www.esa.int/…/Locations_of_penguin_colonies.jpg
https://www.esa.int/…/yule_bay_antarctica/22158854-2-eng-GB/Yule_Bay_Antarctica.jpg
https://www.esa.int/…/cape_gates_antarctica/22158813-1-eng-GB/Cape_Gates_Antarctica.jpg

Print Friendly, PDF & Email

Kontaktujte autora: hlášení chyb, nepřesností, připomínky
Prosím čekejte...
Níže můžete zanechat svůj komentář.

Zanechte komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.