Praskající led pohledem evropských Ochránců

Sentinel-2 a vizualizace jeho snímkování

Evropské satelity Sentinel mají široké využití, které se velmi těsně dotýká života běžných lidí. Sentinel můžeme do češtiny přeložit jako Ochránce a právě tuhle roli satelit plní. Pro nejnovější příběh se musíme vypravit až k nejjižnějšímu kontinentu – k ledem pokryté Antarktidě. Když totiž vědci objevili velkou prasklinu v ledovém příkrovu blízko výzkumné stanice Halley VI, odborníci sáhli po datech z družic Sentinel 1 a Sentinel 2. S pomocí aktuálních a hlavně mimořádně přesných informací mohli specialisté rozhodnout o dočasném uzavření této stanice. Dnes Vás seznámíme s dalším příběhem z nepravidelného seriálu Kosmonautika pomáhá.

Brunt Ice Shelf je ledová deska, která plave nad Weddelovým mořem. Živí ji pomalu přitékající led z pozemních ledovců a také sníh, který se pomalu usazuje na jejím povrchu. Led pomalu stéká vstříc oceánu, kde se čas od času oddělují kusy ledu, tedy ledovce. Praskliny se často objevují v místech, kde led prochází deformací. Praskliny ale mohou napovědět další chování ledové masy. Když jich rychle přibývá, může to signalizovat blížící se telení – tak se označuje oddělování plovoucích ledovců z mateřského ledového bloku.

Když se nová prasklina poprvé objevila, nacházela se celých 17 kilometrů od britské stanice Halley VI – to bylo vloni v říjnu. Společnost Enveo, která používá data z družic ke sledování chování ledovců tehdy sáhla k radarovým datům ze Sentinelů 1 a také po fotkách ve viditelném spektru od Sentinelu 2A. Důvod byl prostý – odborníci chtěli vidět, jak se bude vyvíjet pohyb tohoto ledového masivu.

Přesun stanice Halley VI

Přesun stanice Halley VI
Zdroj: http://www.esa.int/

Prasklina brzy dostala jméno Halloween Crack a postupně narůstala směrem do vnitrozemí, přičemž v listopadu a prosinci už nabírala denně 600 metrů. Stanice Hallye byla od začátku navržena tak, aby se dala přemístit, pokud by se situace na ledovci stala nebezpečnou. Během své služby se už přesunula o 23 kilometrů do vnitrozemí, protože při minulém létě ji ohrožovala jiná ledová prasklina.

Aktuální měření z družic Sentinel poskytlo komplexní pohled na ledový masiv a ukázalo se, že není možné přesně předvídat další vývoj Halloween Crack. British Antarctic Survey, která provozuje stanici Halley VI tedy rozhodla o vyklizení a uzavřením základny. Má jít o preventivní opatření před blížící se zimní sezónou. Na stanici během léta pracuje kolem sedmdesáti lidí a v zimě jich tu pobývá méně než dvacet. Tato zima ale bude první, kdy stanice osiří.

„Pořád získáváme data z družic Sentinel krátce poté, co je přístroje zaznamenají, můžeme z nich tak získat informace o vývoji praskliny a doručit klíčové informace našim kolegům z British Antarctic Survey tak rychle, jak to jen jde,“ vysvětluje Thomas Nagler, nejvýše postavený muž ve firmě Enveo. Jeho slova doplňuje Himar Gudmundson, hlavní vědec British Antarctic Survey: „Frekvence, se kterou Sentinel 2 pořizuje fotky a Sentinely 1 sbírají radarová data nám umožňuje detailně sledovat vývoj praskliny prakticky v reálném čase. Vidíme, jak se každý týden stále více zvětšuje. Satelity nám tak poskytují klíčové informace pro naše počítačové modely chování ledovců. Díky tomu můžeme těmto procesům porozumět hlouběji než doposud.“

Dva typy družic Sentinel monitorují v dané oblasti hned tři zajímavé útvary. Jednak jde o již zmíněnou Halloween Crack, která se momentálně prodlužuje o 200 metrů denně, ale kromě ní jsou tu ještě další dvě praskliny. Satelity jsou kromě toho schopné detekovat i praskliny nové. V listopadu navíc dostala družice Sentinel 2A pokyn, aby danou oblast detailně fotila při každém přeletu, čímž se maximalizuje šance na získání snímků, kterým nepřekáží oblaka.

Interferogram z družic Sentinel 1A a Sentinel 1B zachycuje deformace Brunt Ice Shelf .

Interferogram z družic Sentinel 1A a Sentinel 1B zachycuje deformace Brunt Ice Shelf .
Zdroj: http://www.esa.int/

Družice Sentinel 1A a Sentinel 1B zase díky svým radarovým anténám mohou mapovat, jak je ledový masiv deformován a kde může docházet k tvorbě prasklin. „Sledování dějů během antarktického léta spojením sil Sentinelu 2A a dvou Sentinelů 1 nám nyní ukazuje jejich význam v monitorování rychlých změn životního prostředí. Díky této spolupráci můžeme získat informace, které jsou nutné pro rychlá a správná rozhodnutí o bezpečnosti v Antarktidě. Podobně dramatické letní změny související s pukáním ledového příkrovu sledujeme v celé Antarktidě, jde třeba o ledovec na Pine Island v západní části kontinentu, nebo o Larsen-C a další místa ve Weddelově moři“, popisuje Mark Drinkwater.

Antarktida se pomalu připravuje na zimní období. Důležité je, že družice Sentinel v tomto období nepřestanou dělat svou práci a vědci plánují pokračovat v monitorování prasklin. Díky tomu bude možné výrazně zpřesnit modely chování těchto útvarů ve všech ročních obdobích.

Snímky Halloween Crack z družice Sentinel 2A pořízené mezi listopadem 2016 a únorem 2017.

Snímky Halloween Crack z družice Sentinel 2A pořízené mezi listopadem 2016 a únorem 2017.
Zdroj: http://www.esa.int

Zdroje informací:
http://www.esa.int/
http://www.sciencealert.com/
http://www.bbc.com/

Zdroje obrázků:
http://www.esa.int/…/16818640-1-eng-GB/Relocating_Halley_station.jpg
http://www.esa.int/…/02/shelf_deformation/16818603-1-eng-GB/Shelf_deformation.jpg
http://www.esa.int/…/02/halloween_crack/16812061-1-eng-GB/Halloween_Crack.gif
http://www.space-airbusds.com/media/image/sentinel2.jpg

Print Friendly, PDF & Email

Kontaktujte autora: hlášení chyb, nepřesností, připomínky
Prosím čekejte...
Níže můžete zanechat svůj komentář.

2 komentářů ke článku “Praskající led pohledem evropských Ochránců”

Zanechte komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.