Gateway (srpen 2022)

V souvislosti s misemi Artemis se hodně přetřásá slovo „udržitelnost“. Význam pojmu „udržitelný“, který NASA použila pro pilotovaný průzkum Měsíce v rámci misí Artemis, ještě nebyl explicitně definován. Podle pracovní definice tento pojem znamená, že existují všeobecně uznávané důvody pro pokračování v pilotovaném průzkumu Měsíce, které ospravedlňují pokračující investice, závazek a riziko přesahující několik málo misí. Rozpočty jednotlivých programů kampaně Artemis vykazují stabilní úroveň. Díky tomu se nevyrábí rakety SLS a kosmické lodě Orion jen pro zkušební lety, ale už i pro Artemis 5. Stabilní úroveň financování, zaštítěná podporou prezidenta a Kongresu, bude podle všech indicií dodržena i v příštích letech.

Návrh rozpočtového výboru Sněmovny reprezentantů na financování misí Artemis v příštím fiskálním roce, představený v minulém dílu, stejně jako výhled z prezidentské žádosti do roku 2027, jsou dokladem politické ochoty mise financovat. Dne 28. července byl zveřejněn návrh rozpočtového výboru Senátu. Jednotlivé položky jsou velmi podobné sněmovnímu návrhu: pro Orion výbor navrhl 1,339 miliardy USD, pro SLS 2,600 miliardy, pro pozemní systémy 0,799 miliardy, pro pilotované lunární landery 1,486 miliardy, pro Gateway 0,779 miliardy a na vývoj pilotované marsovské kampaně 0,161 miliardy USD. Rozdíl je pouze ve zvýšeném financování mobilní vypouštěcí plošiny ML-2 o 49 milionů USD a ve vytvoření samostatné položky pro marsovskou kampaň.

Stejný radiální dokovací uzel modulu HALO jako na náhledové fotografii, focený z jiného úhlu

Stejný radiální dokovací uzel modulu HALO jako na náhledové fotografii, focený z jiného úhlu
Zdroj: https://pbs.twimg.com

Díky stabilnímu finančnímu zázemí vzniká v montážní budově společnosti Thales Alenia Space v italském Turíně primární struktura obyvatelného modulu HALO (Habitation and Logistics Outpost) pro kosmickou stanici Gateway. Fotografie jednoho z dílů modulu HALO v úvodu tohoto článku byla pořízena 19. července během návštěvy programového manažera Gateway Dana Hartmana a přidruženého administrátora NASA pro ředitelství vývoje průzkumných systémů Jima Free v montážní budově. Během návštěvy bylo potvrzeno, že HALO má být koncem letošního roku odeslán do výrobního závodu společnosti Northrop Grumman v Gilbertu v Arizoně, kde má proběhnout integrace a počáteční testování modulu.

V souvislosti s probíhajícím přezkumem CDR pokročila i stavba makety modulu HALO (v plném rozlišení zde). Pokrok v její stavbě lze porovnat s náhledovou fotografií z květnového dílu.

V souvislosti s pokračujícím přezkumem CDR Northrop Grumman pokročil ve stavbě makety modulu HALO určené pro výcvik astronautů (v plném rozlišení zde). Pokrok v její stavbě lze porovnat s náhledovou fotografií z květnového dílu.
Foto: Nick Ansuini. Zdroj: https://www.nasaspaceflight.com

Artemis 3

Mise je koncipována jako první přistání lidí na Měsíci v rámci kampaně Artemis. Let je plánován nejdříve na rok 2025, přičemž tento časový rámec je považován za agresivní cíl. Protože stanice Gateway tou dobou ještě nemá být na dráze NRHO, bylo stanoveno, že Orion a lunární lander Starship se spojí přímo.

Adaptér LVSA pro Artemis 3, červenec 2022

Adaptér LVSA pro Artemis 3, červenec 2022
Zdroj: https://pbs.twimg.com

Kabina Orionu pro Artemis 3 je umístěna v budově Neil Armstrong Operations and Checkout Building (O&C) v Kennedyho vesmírném středisku. V kabině je dokončována instalace držáků nutných pro připevnění kabelů, boxů avioniky a dalších systémů. Nyní bude Orion přesunut do čisté místnosti, kde do něj začnou být integrovány pohonné systémy a systémy podpory života. Servisní modul je připravován v Brémách v Německu.

Horní stupeň ICPS prochází procesem vzájemné integrace obou nádrží v továrně ULA v Decaturu v Alabamě. Segmenty vzletových motorů SRB jsou dokončeny, naplněny tuhou pohonnou látkou a uskladněny v Promontory v Utahu. Souhrnný přehled fotografií Orionu, ICPS a SRB je tady.

V Marshallově středisku v Huntsville v Alabamě byl pro raketu SLS svařen adaptér LVSA, který bude spojovat centrální stupeň CS-3 a horní stupeň ICPS. Adaptér nyní čeká aplikace pěnové izolace.

Díly pro CS-3, 20. července 2022. Zleva horní lem, spodní a horní kupole kyslíkové nádrže, vpravo uvnitř přístupových plošin intertank. Foto: Philip Sloss

Díly pro CS-3, 20. července 2022. Zleva horní lem, spodní a horní kupole kyslíkové nádrže, vpravo uvnitř přístupových plošin intertank. Foto: Philip Sloss
Zdroj: https://www.nasaspaceflight.com

V montážním závodě Michoud Assembly Facility v New Orleans v Louisianě pokračuje příprava pěti hlavních prvků centrálního stupně CS-3 pro nosnou raketu SLS.

Přesun horní kupole kyslíkové nádrže pro CS-3 do svářečky VAC (modrá konstrukce v pravém horním rohu) 29. července 2022. Vlevo jsou oba válcové díly nádrže.

Přesun horní kupole kyslíkové nádrže pro CS-3 do svářečky VAC (modrá konstrukce v pravém horním rohu) 29. července 2022. Vlevo jsou oba válcové díly nádrže.
Zdroj: https://images-assets.nasa.gov

Horním dílem centrálního stupně bude přední lem. Konstrukce předního lemu byla opatřena základním nátěrem chránícím proti korozi a je vybavována v integračním stanovišti. Poté bude přesunuta do buňky G pro aplikaci pěnové izolace.

Dalším dílem centrálního stupně bude nádrž na kapalný kyslík. Kyslíková nádrž bude svařena ze dvou válcových dílů a dvou kupolí. Horní kupole, která bude tvořit vršek nádrže, byla 29. července vložena do svářečky VAC. U svářečky byly v tu dobu připraveny i oba válcové díly nádrže. Spodní kupole byla svařena z dvanácti segmentů a nyní u ní probíhá přivařování prstence a koncovky. Nádrž bude ve VAC svařena v pořadí horní kupole – horní válec – spodní válec – spodní kupole.

Intertank pro CS-3, 20. července 2022. Foto: Philip Sloss

Intertank pro CS-3, 20. července 2022. Foto: Philip Sloss
Zdroj: https://www.nasaspaceflight.com

Pod kyslíkovou nádrží bude intertank. Konstrukční montáž intertanku je v podstatě dokončena a v srpnu má být přesunut do buňky G. V tomto pracovišti bude aplikována tepelně izolační pěna.

Dalším dílem bude nádrž na kapalný vodík. Tato nádrž byla původně vyrobena v roce 2016 pro Artemis 1, byly na ní ale zjištěny křehké svary s nízkou tažností, a proto byla pro Artemis 1 vyrobena nová nádrž. Původní nádrž byla přiřazena k centrálnímu stupni CS-3. Po vyvinutí opravárenských metod byly svary v loňském roce opraveny zahřátím a přimícháním wolframu do slitiny. Na začátku letošního roku byla nádrž testována v buňce 451 na pevnost svarů, aby se ověřilo, že splňují požadavky. Opravená nádrž zkouškami prošla, ale při následné nedestruktivní rentgenové analýze svarů byly zjištěny některé náznaky pórovitosti, jejichž hodnocení si vyžádá opakování důkazního testu pevnosti svarů.

Vodíková nádrž pro CS-3, 20. července 2022. Foto: Philip Sloss

Vodíková nádrž pro CS-3, 20. července 2022. Foto: Philip Sloss
Zdroj: https://www.nasaspaceflight.com

Nádrž bude nyní vrácena do buňky 451 a přibližně na konci srpna nebo na začátku září má být série zkušebních testů zopakována. V závislosti na výsledku testů bude možná do svarů nanesen výplňový materiál, a to buď na povrch svarů, nebo v celé jejich tloušťce. Nádrž není pro centrální stupeň kritickou položkou, protože vzhledem ke své neobvyklé historii je v procesu výroby před ostatními prvky.

Nejspodnějším dílem centrálního stupně bude motorová sekce. V motorové sekci je dokončována konstrukční montáž šroubované tahové struktury. Očekává se, že v srpnu bude motorová sekce vyjmuta z přípravku pro montáž tahové struktury a bude přesunuta do samostatného pracovního stanoviště pro proces integrace potrubí hydraulického a pneumatického systému. Již nyní jsou souběžně s tahovou strukturou instalovány některé sekundární struktury, jako jsou držáky pro kabely a další vybavení.

Motorová sekce pro CS-3, 20. července 2022. Foto: Philip Sloss

Motorová sekce pro CS-3, 20. července 2022. Foto: Philip Sloss
Zdroj: https://www.nasaspaceflight.com

Dokončení centrálního stupně CS-3 je podle NASA plánováno na kalendářní rok 2024.

Vpravo integrační věž OLIT, 10. srpna 2022

Vpravo integrační věž OLIT, 10. srpna 2022
Zdroj: https://pbs.twimg.com

SpaceX, vítěz soutěže o dodavatele služeb komerčního lunárního landeru pro Artemis 3, pokračuje v Kennedyho vesmírném středisku ve výstavbě potřebné infrastruktury. Integrační věž OLIT pro novou vzletovou rampu pro Super Heavy Starship ve startovním komplexu LC-39A sestávala 10. srpna už ze šesti segmentů. Segment 7 byl dopraven k jeřábu 16. srpna. Segment 8 je připraven v nedalekém výrobním areálu u silnice Roberts Road. Poslední, devátý segment je ve výrobě.

Artemis 4

Při misi Artemis 4 mají astronauti v Orionu připojit k modulu HALO kosmické stanice Gateway mezinárodní obytný modul I-HAB. Nosná raketa SLS má mít proto nový, větší horní stupeň EUS. V současné době Boeing a NASA pracují v továrně MAF na ověření parametrů svarů konstrukcí jeho palivových nádrží. Válcová část vodíkové nádrže ověřovacího exempláře byla svařena, nyní je svařována horní kupole. Oba díly budou poté vzájemně svařeny ve svářečce VAC. Ověřovací exemplář EUS je vyráběn kvůli odlišným slitinám a dalším druhům materiálů oproti centrálnímu stupni. Nakonec budou svary z ověřovacího exempláře vyříznuty a testovány na pevnost. Koncem letošního roku má být zahájeno svařování kvalifikačního a letového exempláře vodíkové nádrže.

Počáteční výroba kyslíkové nádrže stupně EUS má nakonec probíhat v Marshallově středisku v Huntsville. Plán počítá se zahájením příprav a činností po dokončení svařování adaptéru LVSA pro Artemis 3 a po vyklizení výrobního prostoru. Jak dokládá fotografie v kapitole o Artemis 3, adaptér LVSA je již svařený. Nyní se tedy mají instalovat nástroje pro kyslíkovou nádrž stupně EUS a koncem letošního roku má být zahájeno svařování vývojových a ověřovacích svarů.

Vlevo v popředí svářečka VWC s prvním válcovým dílem vodíkové nádrže pro CS-4, 20. července 2022. Foto: Philip Sloss

Vlevo v popředí svářečka VWC s prvním válcovým dílem vodíkové nádrže pro CS-4, 20. července 2022. Foto: Philip Sloss
Zdroj: https://www.nasaspaceflight.com

Integrace stupně EUS má probíhat v továrně MAF v New Orleans. V příštích několika týdnech má do MAF dorazit dalších šestnáct kamionů s nástroji pro integraci EUS.

Stav výroby pěti dílů pro centrální stupeň CS-4 si opět popíšeme od horních dílů směrem ke spodním.

Horním dílem centrálního stupně CS-4 bude přední lem. Vzhledem k plánované konfiguraci SLS Block 1B bude přední lem vyroben s některými změnami, aby byl přizpůsoben většímu zatížení.

Oba válcové díly pro kyslíkovou nádrž centrálního stupně CS-4 jsou již hotové. Až bude dokončeno svařování spodní kupole pro kyslíkovou nádrž stupně CS-3, bude následovat svařování kupolí pro kyslíkovou nádrž stupně CS-4.

Jakmile opustí dokončená struktura intertanku pro CS-3 v srpnu svůj konstrukční montážní přípravek, budou do něj vloženy panely a nosník intertanku pro CS-4. Tyto díly jsou již připraveny.

Motorová sekce pro CS-4 v obrácené poloze, 20. července 2022. V pozadí motorová sekce pro CS-3 v přípravku pro montáž tahové struktury. Foto: Philip Sloss

Motorová sekce pro CS-4 v obrácené poloze, 20. července 2022. V pozadí motorová sekce pro CS-3 v přípravku pro montáž tahové struktury. Foto: Philip Sloss
Zdroj: https://www.nasaspaceflight.com

Panely pro první z pěti válcových dílů pro vodíkovou nádrž stupně CS-4 jsou vzájemně svařovány ve svářečce VWC. Svařování kupolí pro vodíkovou nádrž bude následovat po svaření kupolí pro kyslíkovou nádrž téhož stupně.

Motorová sekce pro CS-4 byla 11. července vyjmuta z buňky G, kde byl proveden základní nátěr svarů. Sekce nyní čeká, až motorová sekce pro CS-3 opustí přípravek pro konstrukční montáž šroubované tahové struktury, což by mělo nastat v srpnu. Druhý přípravek totiž ještě nedorazil. Týmy však nečekaly úplně. Motorová sekce byla mezitím obrácena „vzhůru nohama“, což umožnilo provést některé přípravné práce před instalací tahové struktury.

Dokončení centrálního stupně CS-4 je podle NASA plánováno na kalendářní rok 2025.

Artemis 5 a další

Na základě dosavadního financování a uzavřených objednávek začala výroba prvních dílů pro nosnou raketu SLS a kosmickou loď Orion pro misi Artemis 5. Byla zahájena výroba panelů pro jednotlivé díly centrálního stupně CS-5 rakety SLS. Také subdodavatelé společnosti Lockheed Martin zahájili výrobu dílů pro kabinu Orionu. Díky zapojení Evropské kosmické agentury bylo na jedné z fotografií pořízených v Thales Alenia Space zachyceno spojování vnitřních desek primární struktury servisního modulu Orionu. K desce viditelné na první pohled je při pozorném pohledu vidět v levém spodním rohu přišroubovaná malá část druhé desky, v pozadí je vidět třetí deska. Při misi Artemis 5 má být na boční port modulu HALO připojen evropský modul ERM (ESPRIT Refueling Module).

Sestavování centrálních desek servisního modulu ESM-5 pro Artemis 5, 19. července 2022. Pro představu, jak bude sestava vypadat, zde je fotografie ESM-3

Sestavování centrálních desek servisního modulu ESM-5 pro Artemis 5, 19. července 2022. Pro představu, jak bude sestava vypadat, zde je fotografie ESM-3
Zdroj: https://pbs.twimg.com

NASA již také objednala některé materiály dlouhodobé povahy pro centrální stupeň CS-6.

V říjnu 2021 jsme vydali článek popisující záměr NASA přesunout pořízení raket SLS pro mise počínaje Artemis 5 z dosavadního modelu nákupu hardwaru SLS pro integraci do nosné rakety k modelu jediné, cenově dostupnější smlouvy o startovních službách EPOC (Exploration Production and Operations Contract).

Plán výroby a opakovaného použití kosmických lodí Orion pro mise Artemis 3 až Artemis 14 ze smlouvy OPOC uzavřené se společností Lockheed Martin

Plán výroby a opakovaného použití kosmických lodí Orion pro mise Artemis 3 až Artemis 14 ze smlouvy OPOC uzavřené se společností Lockheed Martin
Zdroj: https://oig.nasa.gov

Jak jsme v článku psali, Boeing tvrdí, že po aktuálně probíhající reorganizaci výroby v továrně MAF bude schopen vyrábět dva centrální stupně ročně, čímž vznikne kromě pilotovaných misí Artemis potenciál každoročního jednoho nákladního letu SLS.

K záměru uzavřít smlouvu EPOC NASA obdržela z průmyslu zpětnou vazbu. Dne 26. července 2022 oznámila, že vybrala společnost Deep Space Transport LLC, což je společný podnik společností Boeing a Northrop Grumman a připravuje se na uzavření smlouvy. Smlouva by byla uzavřena na startovní služby pěti raket SLS pro Artemis 5 až Artemis 9 s opcí na dalších pět SLS pro Artemis 10 až Artemis 14 (v současné době plánované na rok 2036) a na až deset dalších startů SLS v tomto období (tedy do roku 2036).

Průmyslové společnosti mohly na zamýšlený záměr reagovat do 10. srpna 2022. NASA však v oznámení uvedla, že používání SLS je stanoveno zákonem a že vzhledem k povaze procesů výroby SLS neočekává, že by obdržela alternativní návrh.

Tento názor NASA odůvodnila faktem, že metody a procesy používané společnostmi Boeing a Northrop Grumman ve výrobě jednotlivých stupňů rakety SLS nejsou převoditelné na jinou společnost. Nechat jinou společnost vyrábět boostery, centrální stupeň a horní stupeň rakety SLS může trvat až 10 let s duplicitními náklady.

Plán opakovaného použití interiérových komponent v lodích Orion do mise Artemis 14 (avionika, systémy podpory života, systémy pro posádku)

Plán opakovaného použití interiérových komponent v lodích Orion do mise Artemis 14 (avionika, systémy podpory života, systémy pro posádku)
Zdroj: https://oig.nasa.gov

Po 10. srpnu 2022 NASA zašle společnosti Deep Space Transport žádost o nabídku. Podpis smlouvy EPOC se očekává do 31. prosince 2023 s tím, že do ní mají být převedeny dosavadní smlouvy a objednávky s jednotlivými dodavateli na komponenty raket SLS pro Artemis 5 až Artemis 9. Předpokládá se, že společnost Deep Space Transport převezme veškerou odpovědnost za výrobu a provoz raket SLS a že uzavře smlouvy s výrobci jednotlivých dílů SLS.

Po přechodu na smlouvu EPOC má mít raketa SLS Block 2 certifikovanou nosnost 42 tun na odletovou dráhu k Měsíci. Deep Space Transport má poskytovat veškeré startovní služby s využitím zařízení NASA, které se v současnosti používají pro výrobu, testování a přepravu SLS. Součástí smlouvy bude také vývoj a testování letového softwaru, které v současnosti zajišťuje NASA. Tento smluvní přístup umožní zhotoviteli poskytovat služby také jiným vládním a komerčním subjektům.

NASA v oznámení také uvedla, že zákon, kterým se řídí, popisuje vizi průzkumu vesmíru a vyžaduje, aby administrátor NASA vytvořil program udržitelné lidské přítomnosti v cislunárním prostoru nebo na Měsíci jako odrazový můstek k budoucímu průzkumu Marsu.

Gateway – brána k Marsu

Gateway má být nejen klíčovou součástí architektury výprav na Měsíc, ale je také chápána jako prostředek pro podporu pilotované mise k Marsu. Má pomoci ke snížení rizik meziplanetární mise, k prokázání schopností a jako testovací zařízení pro různé systémy a provozní techniky potřebné pro meziplanetární loď.

Vztahu Gateway a vize pilotované výpravy k Marsu jsme věnovali posledních 16 odstavců dílu z února 2020. Tehdy jsme popsali sněmovní a senátní verzi návrhu nového autorizačního zákona pro NASA a nezávislou analýzu institutu STPI (vyžádanou autorizačním zákonem z roku 2017), která konstatovala, že plán mise na oběžnou dráhu Marsu v roce 2033 podle referenční architektury NASA je příliš ambiciózní a mohl by být realizovatelný nejdříve v roce 2037 s rizikem skluzu do roku 2039. Předchozí autorizační zákony z let 2005, 2008, 2010 a 2017 povolovaly rozšíření pilotovaných kosmických letů za nízkou oběžnou dráhu Země s Marsem jako dlouhodobým cílem, ale nový sněmovní návrh byl mnohem konkrétnější.

Harmonogram letů, posuzovaný v roce 2019 zprávou STPI. Gateway je ve zprávě definována jako mateřská loď pro povrchové lunární mise a pro kompletaci a testování planetoletu Deep Space Transport (DST). DST Shakedown je roční zkušební let DST v cislunárním prostoru, DST Refit je renovace DST před misí na oběžnou dráhu Marsu.

Harmonogram letů, posuzovaný v roce 2019 zprávou STPI. Gateway je ve zprávě definována jako mateřská loď pro povrchové lunární mise a pro kompletaci a testování planetoletu Deep Space Transport (DST). DST Shakedown je roční zkušební let DST v cislunárním prostoru, DST Refit je renovace DST před misí na oběžnou dráhu Marsu.
Zdroj: https://www.ida.org

Senátní návrh neobsahoval žádné ustanovení o pilotované misi k Marsu, naopak sněmovní verze byla na této misi postavena a přímo navazovala na zprávu STPI. Pro rozpory v textech návrhů mezi republikány ovládaným Senátem a demokraty ovládanou Sněmovnou se však na 116. kongresu, který skončil 3. ledna 2021, nepodařilo nový autorizační zákon schválit.

To mělo za následek nutnost opětovného zahájení celého legislativního procesu. Současný text vychází z letošního květnového společného kompromisního návrhu výborů obou komor Kongresu. Text je podobnější sněmovnímu návrhu 116. kongresu než senátnímu a je tedy opět postaven na pilotované misi k Marsu, přesto je částečně jiný. Senát návrh projednal a 27. července 2022 ho hlasováním schválil. Následující den byl zákon schválen Sněmovnou reprezentantů. Prezident Joe Biden zákon podepsal 9. srpna.

Zákon přikazuje v části věnované programu Artemis používat nosnou raketu SLS a kosmickou loď Orion pro každou misi Artemis. Expedice na Měsíc včetně aktivit na jeho povrchu v rámci Artemis musí být prováděny výhradně vládními astronauty. Administrátor NASA musí dále zajistit, že administrativa nepodnikne žádné kroky týkající se návrhu horního stupně EUS, které by raketě SLS zabránily ve schopnosti vynášet integrovaný lunární lander pro expedice na Měsíc. Ačkoli to není v zákonu specifikováno, šlo by o nákladní let SLS a vynesený lander by se spojil s Orionem na oběžné dráze Měsíce (ostatně, i rozpočtový výbor Sněmovny reprezentantů, o jehož návrhu rozpočtu jsme psali v třetím odstavci tohoto článku, vyzývá NASA, aby pokračovala ve vývoji nákladní varianty SLS s tím, že tyto rakety mohou podle výboru doručovat povrchové habitaty, tranzitní habitaty a povrchové rovery).

Toto kompromisní ustanovení je důsledkem přetrvávajícího názoru části zákonodárců, že by si NASA měla udržet schopnost vynášet vlastní lunární lander a nespoléhat na komerční partnery. Návrh Sněmovny reprezentantů z roku 2020 totiž požadoval lunární lander vyvinutý jako majetek v plném vlastnictví vlády Spojených států, vynášený raketou SLS se stupněm EUS.

Koncept JPL pilotované mise na oběžnou dráhu Marsu z 30.3.2022 ve výhodném startovním okně v roce 2033 používá osvědčený chemický pohon a vyhýbá se technologiím z referenční architektury NASA označené institutem STPI za rizikové (jaderný pohon pravděpodobně nebude vzhledem k vývojovým rizikům v roce 2033 k dispozici, solárně elektrický pohon byl uveden jako vysoce riziková technologie)

Koncept JPL pilotované mise na oběžnou dráhu Marsu z 30.3.2022 ve výhodném startovním okně v roce 2033 používá osvědčený chemický pohon a vyhýbá se technologiím z referenční architektury NASA označené institutem STPI za rizikové (jaderný pohon pravděpodobně nebude vzhledem k vývojovým rizikům v roce 2033 k dispozici, solárně elektrický pohon byl uveden jako vysoce riziková technologie)
Zdroj: http://fiso.spiritastro.net

Právě schválený zákon dokládá poměrně silný zájem Kongresu dostat se na Mars, jakmile to bude možné. Zákon přikazuje, aby administrátor NASA zřídil do 120 dnů ode dne přijetí zákona (tedy do 7. prosince 2022) program Moon to Mars, který bude zahrnovat činnosti Artemis za účelem dosažení cíle pilotovaného průzkumu Marsu.

Zákon také přikazuje, že administrátor NASA musí jmenovat ředitele programu, který povede kancelář a bude podřízený přidruženému administrátorovi ředitelství vývoje průzkumných systémů. Odpovědností ředitele bude zpracování a řízení integrovaného plánu pro program včetně postupů řízení rizik, systémového inženýrství, plánů vývoje technologií a stanovení požadavků na pilotovanou misi na oběžnou dráhu Marsu a pilotovanou misi na povrch Marsu, a také zajištění koordinace mezi středisky NASA pro co nejefektivnější dosažení cílů programu.

Administrátor NASA musí zajistit, aby každá mise Artemis demonstrovala nebo rozvíjela technologie nebo operační koncepty, které umožní pilotovanou misi na Mars. Plán musí zahrnovat podle potřeb každé mise start SLS v kombinaci se službami amerických komerčních poskytovatelů startovních služeb. Administrátor musí také zajistit, aby program zahrnoval nejméně jeden start rakety SLS ročně s cílem dvou startů SLS ročně, jakmile to bude možné.

Koncept JPL z 30.3.2022 pilotované mise na oběžnou dráhu Marsu navrhuje 4 starty SLS Block 2 (stupeň TEI 1, stupeň TEI 2, Mars Transit Habitat/stupeň MOI/stupeň EDS, Orion) a 13 komerčních startů raket ekvivalentních Falconu Heavy.

Koncept JPL z 30.3.2022 pilotované mise na oběžnou dráhu Marsu navrhuje 4 starty SLS Block 2 (stupeň TEI 1, stupeň TEI 2, Mars Transit Habitat/stupeň MOI/stupeň EDS, Orion) a 13 komerčních startů raket ekvivalentních Falconu Heavy.
Zdroj: http://fiso.spiritastro.net/

Program musí také zahrnovat obyvatelnou stanici na oběžné dráze Měsíce, která bude fungovat jako výchozí bod pro pilotované mise na Měsíc nebo do jiných destinací a která bude demonstrovat technologie, systémy a operační koncepty přímo použitelné pro planetolet, určený k přepravě lidí na Mars.

Nejpozději do 180 dnů od platnosti zákona (tedy do 5. února 2023) musí administrátor předložit příslušným výborům Kongresu zprávu s podrobnostmi včetně integrovaného plánu, milníků, postupů řízení rizik a je-li to proveditelné, s počátečními kritérii pro určení, zda by NASA měla vyrábět a spravovat, nebo nakupovat klíčové schopnosti v rámci tohoto programu, a zda by měla spolupracovat s mezinárodními partnery za účelem přístupu k těmto schopnostem.

Administrátor má jako součást identifikace a zmírňování rizik misí předložit také strategii, která zajistí konzistentní přehled o aktivitách partnerů NASA včetně nevládních partnerů. Administrátor musí také předložit roční rozpočtové profily programu pro pětileté období počínaje dnem platnosti zákona.

Pro dodržení pilotovaných misí Artemis a nákladních startů z konceptu JPL by SLS Block 2 měla být k dispozici od roku 2030 s letovou frekvencí každých šest měsíců. NASA zahrnula starty z konceptu JPL do dlouhodobého výhledu misí Artemis (pod označením Mars Cargo Stage 1, Mars Cargo Stage 2, Transit Habitat). V plném rozlišení zde.

Pro dodržení pilotovaných misí Artemis a nákladních startů z konceptu JPL by SLS Block 2 měla být k dispozici od roku 2030 s letovou frekvencí každých šest měsíců. NASA zahrnula starty z konceptu JPL do dlouhodobého výhledu misí Artemis (pod označením Mars Cargo Stage 1, Mars Cargo Stage 2, Transit Habitat). V plném rozlišení zde.
Zdroj: https://pbs.twimg.com

Grafika dlouhodobého výhledu misí Artemis zahrnující i starty pro pilotovanou misi na oběžnou dráhu Marsu z konceptu JPL ukazuje potřebu dvou startů raket SLS ročně od roku 2030. Stejná frekvence startů je uvedena jako cíl i v autorizačním zákoně.

Zdroje informací
https://www.appropriations.senate.gov
https://www.nasaspaceflight.com
https://twitter.com
https://www.nasa.gov
https://sam.gov/opp
https://www.commerce.senate.gov
http://fiso.spiritastro.net

Zdroje obrázků:
https://pbs.twimg.com/media/FYDk-jcWIAAOqFc?format=jpg
https://pbs.twimg.com/media/FYDJ-I3VsAU2gAR?format=jpg
https://pbs.twimg.com/media/FZZs15hXgAEWDtU?format=jpg
https://pbs.twimg.com/media/FYxTqspWAAIthSc?format=jpg
https://www.nasaspaceflight.com/wp-content/uploads/2022/07/P1200975-watermarked.jpg
https://images-assets.nasa.gov/…/MAF_20220729_CS3_LoxDome2Pirate09~medium.jpg
https://www.nasaspaceflight.com/wp-content/uploads/2022/07/P1210371-watermarked.jpg
https://www.nasaspaceflight.com/wp-content/uploads/2022/07/P1210195-watermarked.jpg
https://www.nasaspaceflight.com/wp-content/uploads/2022/07/P1210021-watermarked.jpg
https://pbs.twimg.com/media/FZzE8tdWYAA5JOJ?format=jpg
https://www.nasaspaceflight.com/wp-content/uploads/2022/07/P1200883-watermarked.jpg
https://www.nasaspaceflight.com/wp-content/uploads/2022/07/P1210067-watermarked.jpg
https://pbs.twimg.com/media/FYDJ1nWUcAAkQuf?format=jpg
https://kosmonautix.cz/wp-content/uploads/2021/10/Plan-Orion.jpg
https://oig.nasa.gov/docs/IG-20-018.pdf
https://www.ida.org/idamedia/Corporate/Files/Publications/STPIPubs/2019/D-10510.pdf
http://fiso.spiritastro.net/telecon/Price_3-30-22/Price_3-30-22.pptx
https://pbs.twimg.com/media/FS_O0UXWAAIjl5I?format=jpg&name=4096×4096

Print Friendly, PDF & Email

Kontaktujte autora: hlášení chyb, nepřesností, připomínky
Prosím čekejte...
Níže můžete zanechat svůj komentář.

32 komentářů ke článku “Gateway (srpen 2022)”

 1. PetrV napsal:

  Spíš počínání NASA vypadá jako za obamy. hodně pwp prezentací, hardwérově chudé.
  Co se stane boeingu atd…, když Mise nebude splnena?
  Tipuji že nic. Je to přece raketa NASA.

 2. Pavelll napsal:

  Nevim proc a kym byl smazan muj komentar, ale i tak dik autorovovi za prima clanek a ofkazy.

 3. Jan Karpis napsal:

  Ozaj pekný súhrnný článok. Ďakujeme!! Je z neho okrem iného zrejmé, aká je politická objednávka. Podporovať Boing a podobné firmy (v rámci podpory vesmírneho priemyslu – ako ináč :)), zaistiť im zákonnú podporu a prinútiť si objednávanie ich služieb (napriek stále zjavnejšiemu faktu, že celý koncept je prakticky zastaralý a predražený, i keď neustále omieľajú pojem ako inovácie a nové technológie, v realite si v zásadných otázkach priamo odporujú).

  Politickou objednávkou je i príkaz využívať SLS na projekty kde môže byť nahradená lacnejšími a možno i inými alternatívami, tak ich je potrebné preventívne zakázať, aby NASA nemala zajačie úmysly ako v minulosti uprednostniť koncept od SPACEX. Rovnako aspoň raz ročne si nechať postaviť SLS 🙂 .. ako je toto vedecky obhájiteľné neviem. Bez ohľadu na situáciu, NASA musí podporiť výrobu SLS.

  Neviem si predstaviť podobný zákon a koncept pod vedením Trumpa – finančne nezávislého podnikateľa. Toto dokážu (ak si môžem dovoliť mať súkromný názor) iba úplatní politici stimulovaní finančne firmami, ktorým prideľujú kontrakty.
  V niektorých slovách vidím to, že Biden Muska nemá rád, čo nie je žiadne tajomstvo, na rôznych úrovniach – podpora elektromobility, vesmír atď. Všade mal politické ťahy, vyhlásenia a finančné podpory konkurencie.

  Samozrejme také niečo pravdepodobne vydrží krátko. Možno jedno volebné obdobie, možno dokonca dve, ak znovu zvolia niekoho s potrebou finančnej injekcie od konktraktorov. Samozrejme to voliči nevydržia dlhšie, rozpočet tiež nebude vládať rozdávať miliardy málo efektívne, tak sa to musí znova prekopať…

  Čo je pozitívne je, že sa tu hovorí o príprave cesty na Mars, budovanie základne na Mesiaci, jasné smerovanie k prieskumu planét a niektoré iné, ktoré som doteraz v takejto podobe moc nezaznamenal, teda snažia sa možno schovať za odkaz Kenedyho, ale i tak to môže byť prínos.

  Snaha vidieť to tak „seriózne“ zo strany „zákonodarcov“ ako to vidí pán Hošek je ako ignorovať politickú scénu USA za hodne rokov.. nie som z USA – oni sami to tvrdia na vesmírnu tému za mnoho rokov a kritizujú to a vidia to a sú z toho frustrovaní a nič s tým nemôžu urobiť, tak to vraj ide u nich.. snažím sa byť pozitívny a kritizovať som nemal v úmysle. Pre mnohých z tohoto fóra hovorím iba to, čo dávno vedia, pre týchto som nič nové nenapísal, za čo sa ospravedlňujem.. Prajem hodne úspechov 🙂

  • Jiří Hošek napsal:

   Děkuji za kladné hodnocení článku. Jen mám pocit, že došlo k chybnému zhodnocení mého osobního pohledu. Nemyslím si, že ignoruji politickou scénu USA za hodně let. Věta „Stabilní úroveň financování, zaštítěná podporou prezidenta a Kongresu, bude podle všech indicií dodržena i v příštích letech“ se odkazuje na současného prezidenta (a na současného administrátora NASA). Tím myslím příští tři fiskální roky, tedy do 30.9.2025. Jinde v článku můj osobní názor nenajdete, natož pak názor na politickou scénu USA v době příštího prezidenta. S tím souvisela i moje výzva v diskusi, zda si čtenáři myslí, že mise Artemis 3 bude připravena ke startu. Nepsal jsem o dalších misích, protože tam vstoupí do hry vlivy více faktorů.
   Můj osobní názor najdete v diskusi ve větách: „NASA nepoužila slovo „udržitelnost“ pro SLS, ale pro pokračování v pilotovaném průzkumu Měsíce. Výroba raket SLS je za současné úrovně financování udržitelná a až to soukromá firma zvládne 10-100 krát levněji, bude to jen fajn.“

 4. Ivo napsal:

  NASA je v prekérní situaci. Zavedla pojem udržitelnost, který je nutno chápat tak, že balancuje na ostří nože, kdy chce poměrně vysoké částky na projekty, které jsou finančně velice nákladné a které nemají moc budoucnost. Bohužel nemají možnost říct, že to byla chyba a že se vše mělo dělat jinak a tudíž se snaží to dotáhnout do konce ať to stojí co to stojí. Je jen otázka času, kdy to kongres zařízne a NASA bude bez peněz na předraženou jednorázovou SLS. Myslím si, že největší problém je právě SLS jako nechtěné dítě, které stálo obrovskou spoustu peněz a času a které v dnešní době pomalu přestává dávat smysl. Ono komu se bude chtít platit miliardy dolarů za jeden jediný start, když to soukromá firma zvládne 10-100 krát levněji. Jakmile tohle téma někdo v kongresu otevře, bude to mela a pravděpodobně rychlý konec SLS se spoustou dílů jdoucích do šrotu v lepším případě do muzea.

 5. Hawk napsal:

  Vypada, ze s tim klicovym, t.j. s PPE modulem asi zadny velky progress za poslednich cca ctvrt roku nenastal a stale se valci s hmotnosti soulodi s HALO pro FH.
  Asi se to pohne az projde pres CDR na podzim/v zime 2022/2023.

  Mars mozna ma smysl brat realneji az skonci prvni etapa(Gateway + navrat na Mesic), takto to je spise na urovni pekne vize.
  Osobne se obavam, ze nekdy v roce 203X bude stale platit konstanta 203X+15(20) let.

 6. PetrV napsal:

  Let planetoletu k Marsu roku 2033 s gravitační asistencí okolo Venuše.
  4 lety sls b2 a 13 letů falcon heavy.
  Dle JPL.
  Kadence letů sls 2x ročně.
  A k tomu x letů pro Artemis.
  Je to reálné zvládnout pro boeing a NG?
  To zatím ani sls neletěla a je ve vývoji.
  A NASA sls bude muset povinně používat.
  A pak je ve vývoji SHS. Nejen pro HLS.

  • Jiří Hošek napsal:

   Letošní koncept JPL je v článku jen jako ilustrace k hlavnímu sdělení, že Bill Nelson musí do půl roku předložit Kongresu zprávu obsahující základní strategii NASA ohledně pilotované mise k Marsu. Podle autorizačního zákona má harmonogram raket SLS pro program Moon to Mars (tedy včetně misí Artemis) zahrnovat nejméně jeden start rakety SLS ročně, přičemž dva starty SLS ročně jsou cíl, jakmile (pokud) to bude možné.

   Myslím, že oproti konceptu JPL lze pro všechny starty v roce 2030 včetně startů SLS se stupni TEI 1 a TEI 2 vypsat výběrové řízení. V takové soutěži si lze představit nabídku SpaceX podobnou HLS Starship, tedy palivové depo, palivové tankery a Starship TEI stupně. I na MTH/MOI/EDS by pravděpodobně byla vypsána soutěž, podobně jako byla vypsána na moduly HALO a PPE. To jsou ale jen moje spekulace. Do února 2023 má NASA předat svoji základní strategii Kongresu.

   • Lubo napsal:

    ..som tiez zvedavy.. nie je koncepte JPL bod 4, SLS s Orionom na HEO, zbytocne plytvanie SLSs? To by dokazal aj nejaky komercny nosic.. alebo je to povinne zo zakona?

    • Jiří Hošek napsal:

     Autorizační zákon 2022 přikazuje použít pilotovanou SLS/Orion pro každou misi Artemis. Let k Marsu sice nespadá pod Artemis, lze však usoudit, že záměrem zákonodárce byla platnost tohoto příkazu i pro misi k Marsu a v opačném případě by mise aktuálně neměla širokou politickou podporu.
     Na ilustracích konceptu JPL je dole napsáno: „Předběžné. Pouze pro účely diskuse.“ Relevantní k záměru mise bude zpráva, kterou musí administrátor do února 2023 předložit Kongresu.

Zanechte komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.