5 zajímavostí o misi Sentinel 6A

10. listopadu by měl Falcon 9 vynést z Vandenbergovy základny v Kalifornii nejnovější družici, která je určena ke sledování Země. V rámci spolupráce mezi institucemi v USA a Evropě by měla družice Sentinel 6A zahájit nejméně pět a půl roku dlouhou misi, v rámci které by měla nasbírat zatím nejpřesnější údaje o globální výšce mořské hladiny a o tom, jak zvyšování hladin oceánů reaguje na změny klimatu. Kromě toho by měla tato družice přinést údaje o teplotách a vlhkosti atmosféry, což zlepší předpověď počasí a klimatické modely.

Michael Freilich

Michael Freilich
Zdroj: https://www.globalchange.gov/

NASA před pár dny zveřejnila článek, ve kterém zmiňuje pět věcí, které možná leckdo o této misi neví a přitom by je vědět měl. A jelikož si podobnými nezvyklými formáty rádi čas od času zpestříme i náš web, přinášíme Vám nyní českou verzi. Družice Sentinel 6A bývá někdy označována také jako Michael Freilich, což byl ředitel divize NASA určené ke sledování Země. Ve své době neúnavně bojoval za širší využívání družic pro studium oceánů. Sentinel-6 Michael Freilich těží z odkazu evropské mise Sentinel-3, ale i z odkazů amerických misí TOPEX/Poseidon a Jason-1, 2 i 3. Právě díky této sérii mají vědci data o změnách výšky oceánů nepřetržitě skoro 30 let. TOPEX/Poseidon startoval v roce 1992 a zatím nejnovější pokračovatel jeho odkazu, Jason-3, byl vypuštěn v roce 2016.

Ve vědě jsou nejcennější dlouhodobá měření – Právě proto jsou údaje z těchto družic nedocenitelné pro všechny vědce, kteří se zabývají v posledních třech dekádách věnují sledování výšky oceánů. Na rok 2025 je plánován start družice Sentinel 6B, která by měla fungovat nejméně dalších pět let a ještě více tak prodlouží sérii sběru těchto dat. „Nepřetržité pozorování je nezbytné pro sledování vzestupu mořské hladiny a lepší porozumění faktorům, které jej ovlivňují,“ říká Karen St. Germain, ředitelka divize NASA pro sledování Země a dodává: „S družicí Karen St. Germain, Sentinel-6 Michael Freilich budeme mít jistotu, že tato měření pokročí na novou úroveň – jak množstvím, tak přesností. Tato mise je oslavou mimořádného vědce a vůdce týmu. Pokračuje v Mikeově odkazu tím, že zpřesní naše sledování oceánů.“ A jak tedy Sentinel-6 Michael Freilich posune naše znalosti o oceánech? zde je slíbených 5 věcí, které byste podle NASA měli o této misi vědět.

Sentinel 6A během testů

Sentinel 6A během testů
Zdroj: https://www.nasa.gov/

1) Družice poskytne informace, které pomohou výzkumníkům porozumět tomu, jak změna klimatu mění pobřežní oblasti na celém světě a jak rychle k tomu dochází.

Zemské oceány a atmosféra jsou neoddělitelně propojené. Moře pohlcuje více než 90 % tepla, které v atmosféře zachytí stále více zastoupené skleníkové plyny – tím pádem se zvětší objem mořské vody. Tato expanze se podílí na aktuálním vzestupu hladin zhruba z jedné třetiny – zbytek jde na vrub rozpuštěných ledovců.

Tempo vzestupu hladiny oceánů se v posledních 20 letech urychlilo a vědci očekávají, že toto zrychlování bude v dalších letech pokračovat. Tento vzestup způsobí, že se pobřežní oblasti změní a bude v nich docházet k větším záplavám vlivem přílivu a bouří. Aby bylo možné lépe porozumět tomu, jak rostoucí hladina moří ovlivní lidstvo, potřebují výzkumníci dlouhodobé záznamy a právě tomu pomůže právě Sentinel-6 Michael Freilich.

Sentinel 6A v ochranném kontejneru míří do haly, kde se bude chystat na start.

Sentinel 6A v ochranném kontejneru míří do haly, kde se bude chystat na start.
Zdroj: https://images-assets.nasa.gov/

Tato družice představuje milník pro měření mořské hladiny,“ říká Josh Willis z Jet Propulsion Laboratory, který se na projektu podílí a jehož úkolem je starat se o americký podíl na této misi a dodává: „Vůbec poprvé budeme moci rozvinout systém několika družic, které pokryjí celou dekádu, přičemž budou studovat klimatické změny a růst hladiny.

2) Tato družice uvidí věci, které dřívější mise měřící mořskou hladinu neviděly.

Rodina družic Jason se od roku 2001 zaměřuje na sledování globálních změn výšky hladiny a s jejich pomocí vědci mohli sledovat projevy velkých jevů jako je třeba Golfský proud nebo El Niňo či La Niňa, které ovlivňují podmínky v oblastech měřících tisíce kilometrů. Ale měření menších změn výšky hladiny blízko pobřeží, které mohou ovlivňovat navigaci lodí a komerční rybolov, byly nad jejich možnosti.

Sentinel 6A Michael Freilich během přípravy na Vandenbergově základně.

Sentinel 6A Michael Freilich během přípravy na Vandenbergově základně.
Zdroj: https://images-assets.nasa.gov/

Sentinel-6 Michael Freilich bude provádět měření s vyšším rozlišením. Ba co víc, ponese i novou technologii, kterou představuje přístroj AMR-C (Advanced Microwave Radiometer). Ten má společně s radarovým výškoměrem Poseidon-4 umožnit výzkumníkům sledovat tyto menší a komplikovanější jevy především v pobřežních obalstech.

3) Sentinel-6 Michael Freilich stojí na úspěšném evropsko-americkém partnerství.

Tato družice je prvním společným projektem agentur NASA a ESA v oblasti družicového sledování Země. Představuje také první mezinárodní zapojení evropského programu Copernicus pro sledování Země. Navíc pokračuje v desítky let trvající spolupráci mezi agenturami NASA a NOAA a také mezi evropskými organizacemi ESA, EUMETSAT a CNES.

Díky mezinárodní spolupráci měl projekt zajištěn bohatší financování, snazší přístup ke zdrojům, či odborným expertízám, které by jinak nebyly tak snadno dostupné. Výzkumníci už v minulosti vytvořili tisíce studií založených na datech z různých misí měřících mořskou hladinu od roku 1992.

Sentinel 6A Michael Freilich

Sentinel 6A Michael Freilich
Zdroj: https://images-assets.nasa.gov/

4) Rozšířením měření globálních teplot atmosféry tato mise pomůže výzkumníkům lépe porozumět změnám zemského klimatu.

Změna klimatu neovlivňuje pouze zemské oceány či pevninu – má vliv i na všechny vrstvy atmosféry – od troposféry po stratosféru. Přístroj na palubě družice Sentinel-6 Michael Freilich využije techniku zvanou radiový zákryt (radio occultation), díky které bude měřit fyzikální vlastnosti zemské atmosféry. Přístroj GNSS-RO (Global Navigation Satellite System – Radio Occultation) bude zachytávat signály z navigačních družic, které obíhají kolem Země. Když se z pohledu družice Sentinel-6 Michael Freilich některá z těchto navigačních družic schová za obzor (nebo zpoza něj naopak vystoupí), zachytí tento přístroj signály, které při své cestě prošly skrz atmosféru.

Sentinel 6A na Vandenbergově základně po vyjmutí z transportního kontejneru.

Sentinel 6A na Vandenbergově základně po vyjmutí z transportního kontejneru.
Zdroj: https://images-assets.nasa.gov/

Při tomto průchodu se signál zpomalí, změní se jeho frekvence a může se zpravit i jeho dráha. Takzvaná refrakce může sloužit k měření okamžitých změn v hustotě, teplotě a vlhkosti atmosféry. Když vědci tato data přidají k údajům z dalších podobných přístrojů, které již na oběžné dráze jsou, budou moci lépe porozumět tomu, jak se v průběhu času mění zemské klima. „Stejně jako potřebujeme dlouhodobá měření mořské hladiny také potřebujeme dlouhodobá měření změn v atmosféře, abychom lépe porozuměli vlivům změny klimatu,“ vysvětluje Chi Ao z JPL, který má na starost přístroj GNSS-RO a dodává: „Metoda radiového zákrytu je úžasně přesná možnost, jak toho dosáhnout.

Sentinel-6 Michael Freilich

Sentinel-6 Michael Freilich
Zdroj: https://earth.esa.int

5) Sentinel-6 Michael Freilich pomůže zpřesnit předpověď počasí tím, že poskytne meteorologům informace o teplotě a vlhkosti atmosféry.

Radarový výškoměr na palubě družice bude měřit údaje o podmínkách na hladině moře včetně výšky vln a data z přístroje GNSS-RO doplní již existující měření vlastností atmosféry. Obě tato měření nabídnou meteorologům možnost ponořit se ještě hlouběji do celého procesu, což může ve výsledku zlepšit předpověď počasí. A navíc údaje o vlhkosti a teplotě atmosféry (včetně teploty nejvyšších vrstev oceánů) pomohou zlepšit počítačové modely, které sledují vznik a vývoj hurikánů.

Přeloženo z:
https://www.nasa.gov/

Zdroje obrázků:
https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/pia24105-1041.jpg
https://www.globalchange.gov/sites/globalchange/files/michaelH.Freilich.png
https://www.nasa.gov/…/image/sentinel-6a-test-chamber-main-1041.jpg?itok=yC_kXDe3
https://images-assets.nasa.gov/…/KSC-20200924-PH-JND01_0012~large.jpg
https://images-assets.nasa.gov/…/KSC-20200926-PH-CNO01_0092~large.jpg
https://images-assets.nasa.gov/…/KSC-20200926-PH-CNO01_0125~large.jpg
https://images-assets.nasa.gov/…/KSC-20200926-PH-CNO01_0206~large.jpg
https://earth.esa.int/…/522ea945-38d7-4571-b1bb-c9d53daebb85?t=1539171436000

Print Friendly, PDF & Email

Kontaktujte autora: hlášení chyb, nepřesností, připomínky
Prosím čekejte...
Níže můžete zanechat svůj komentář.

Zanechte komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.