Administrátoři NASA – 7. díl

V minulém díle jsme probrali dva poslední „historické“ administrátory NASA – Mika Griffina a Charlieho Boldena – a dva poslední zastupující administrátory – Chrise Scolese a Boba Lightfoota. Celkem jsme za 6 předchozích dílů prošli spolu období 60 let existence NASA a řekli si něco i o její předchůdkyni – NACA která existovala 47 let. Je to tedy více než století, kdy ve Spojených státech amerických existuje agentura specializovaná na lety člověka, na výzkum a vývoj v této oblasti. Zaznamenali jsme medailonky 12 administrátorů NASA a 12 zastupujících administrátorů NASA (což byli většinou zástupci administrátora pověření vedením NASA od rezignace jednoho po přísahu dalšího administrátora). Čtyřikrát se stalo, že zastupujícím administrátorem byl člověk z nižší pozice – přidružený administrátor, protože v té době nebylo obsazeno místo zástupce administrátora. Z hlediska řízení NASA to nebyl příznivý stav, protože tito odborníci nebyli, na rozdíl od zástupců administrátora nominováni prezidentem a schvalováni Senátem.

Zbývá nám seznámit se s posledním, současným 13. administrátorem – Jimem Bridestinem. Jak si povede jako administrátor NASA, to se uvidí v příštích měsících a letech. Zatím má „odslouženo“ (v době, kdy je tento článek připravován) jen o něco více než 120 dní.

James F. Bridenstine

James F. Bridenstine
Zdroj: https://365vets.files.wordpress.com

James Frederick Bridenstine – narozen v roce 1975 v Michiganu. Vystudoval Rice University (ekonomii, psychologii a podnikání) a získal MBA na Cornell University. Byl námořním letcem a sloužil mj. v Iráku a Afganistánu, zúčastnil se mise v Jižní Americe v rámci „války proti drogám“. Po návratu ze služby nastoupil do firmy Wyle Laboratories (která pracovala mj. pro ministerstvo obrany i pro NASA) a později se stal  ředitelem Tulsa Air and Space Museum & Planetarium a letcem v Oklahomské letecké národní gardě.

Zaujal tím, že je prvním administrátorem (alespoň podle zpráv v tisku), který si o to místo hlasitě řekl a tím, že je prvním administrátorem, který byl v době svého jmenování aktivním politikem. Je vojákem s nejnižší hodností na této pozici (mimochodem, přísahu administrátora NASA do rukou vice-prezidenta provedl v uniformě). To, že neměl žádný inženýrský nebo vědecký „kosmický“ background, neboli zázemí či zkušenosti, zas tak úplně výjimečné u administrátorů NASA není.

Bridestine byl ve Sněmovně reprezentantů své první období a byl členem Výboru pro ozbrojené složky a Výboru pro vědu, vesmír a technologie. Prezidentem Trumpem byl nominován na pozici administrátora NASA v září 2017. Jeho nominace vzbuzovala kontroverze a poukazy na nedostatek kvalifikace a na jeho předchozí odmítání vědeckého konsensu o klimatických změnách. Nakonec hlasování v Senátu vykrystalizovalo ve stranickou při – byl schválen až v dubnu 2018 jen hlasy své vlastní republikánské strany (což je, myslím, také rarita).

James Morhard, nominant na zástupce administrátora NASA

James Morhard, nominant na zástupce administrátora NASA
Zdroj: https://www.c-span.org

Nevíme, čím se Bridestine zapíše do dějin NASA, zatím to vypadá, že půjde o období výrazné spolupráce se soukromými firmami, které již nyní získaly kontrakty na většinu amerických startů do vesmíru. Bude kladen důraz na vysoutěžení nižších cen a NASA bude intenzivněji podporovat soukromé společnosti ve vývoji nových nadějných technologií (např. jako nyní pro dosažení Měsíce). V této době se rozhodne o tom, co dál s ISS – a také o osudu zpožděného a předraženého vesmírného teleskopu Jamese Webba.
Doufejme také, že půjde o období, kdy Američané opravdu začnou startovat na vlastních strojích z americké půdy, jak jejich politici rádi často opakují.

Dodnes (začátek září 2018) není odsouhlasen zástupce současného administrátora. Někdy v červnu se Jim Bridestine vyjádřil pro ředitelku Glenn Reseach Center, bývalou astronautku a vědkyni Janet L. Kavandi, ale nakonec v červenci Bílý dům nominoval kariérního senátního úředníka, právníka Jamese Morharda.

Dosud sloužilo v pozici administrátora 13 osobností, jejich přehled je v následující tabulce.

Přehled administrátorů NASA

Poř.č. Jméno administrátora Datum nástupu Dny služby
1 T. Keith Glennan 19.08.1958 885
2 James E. Webb 14.02.1961 2816
3 Thomas O. Paine 21.03.1969 543
4 James D. Fletcher 27.04.1971 2196
5 Robert A. Frosch 21.06.1977 1309
6 James M. Beggs 10.06.1981 1608
7 James D. Fletcher 12.05.1986 1062
8 Richard H. Truly 14.05.1989 1052
9 Daniel S. Goldin 01.04.1992 3517
10 Sean O’Keefe 21.12.2001 1148
11 Michael D. Griffin 14.04.2005 1377
12 Charles F. Bolden, Jr. 17.06.2009 2744
13 Jim Bridenstine 23.04.2018 121

Nejdéle sloužícím administrátorem byl 9. administrátor, Daniel Goldin s neuvěřitelnými více než 9,5 lety (3517 dní). Druhý administrátor James E. Webb sloužil 2816 dní a 12., Charles F. Bolden, Jr., 2744 dny.

Po dobu existence NASA se vystřídalo 10 prezidentů, 7 z nich zahájilo svůj první termín s administrátorem, který byl  odsouhlasen Senátem za předchozího prezidenta. Tři prezidenti si ponechali tyto administrátory po celé své prezidentství.

Administrátoři NASA pod více prezidenty

Nominoval prezident Administrátor Sloužil ještě pod prezidentem Pozn.
R. Nixon James Fletcher G. Ford celý termín
G. H. W. Bush Daniel Goldin W. Clinton celý termín
J. F. Kennedy James Webb L. Johnson bez tří měsíců

Jen ve čtyřech případech došlo k odchodu administrátora NASA před nebo na začátku nového prezidentství a nástupu zastupujícího administrátora. Jednalo se o Hugha Drydena za prezidenta Kennedy, Alana Lovelace za prezidenta Reagana, Christophera Scolese za prezidenta Obamy a o Roberta Lightfoota za nynějšího prezidenta Trumpa.

Logo k připomenutí 100 let NACA / NASA

Logo k připomenutí 100 let NACA / NASA
Zdroj: https://www.nasa.gov

Nejdéle sloužícím zastupujícím administrátorem NASA byl ten poslední, Robert M. Lightfoot, Jr.  Jeho služba v této pozici trvala déle než rok, další se k němu nepřiblížili ani na polovinu této doby.  Celkem za 60. letou historii NASA chyběli administrátoři více než 4 roky a zastupující administrátoři přebírali jejich roli.

Nejdéle sloužící zastupující administrátoři (a=acting)

Poř. č. Jméno Dny služby
12a Robert M. Lightfoot, Jr. 458
3a George M. Low 222
11a Christopher Scolese 176

Většina zastupujících administrátorů se rekrutovala ze zástupců administrátora NASA. Čtyři z nich, ale zástupci administrátora nebyli. Byli to přidružení administrátoři Richard H. Truly (8. zastupující administrátor), Christopher Scolese (11. zastupující) a Robert Lightfoot (12. zastupující). Mimo to Daniel Mulville, který sloužil jako 9. zastupující administrátor byl „jen“ zástupcem přidruženého administrátora. Jen jeden jediný z nich, vice-admirál Richard H. Truly se ze zastupujícího administrátora stal řádně schváleným administrátorem NASA.

Za 60. letou historii zastávalo pozici zástupce administrátora 12 mužů a 3 ženy (mezi administrátory zatím nebyla ani jedna). Nejdéle sloužícím zástupcem administrátora byl hned ten první, o kterém jsme se zmínili v prvním díle tohoto seriálu, Hugh Latimer Dryden (2662 dny), který byl mj. zastupujícím administrátorem po nejkratší dobu za historii NASA, jen 24 dny. Ne všichni zástupci administrátora se stali zastupujícícmi administrátory.

Ženy na pozici zástupce administrátora (d=deputy)

Poř.č. Jméno Datum nástupu Počet dní
13d Shana Dale
04.11.2005 1171
14d Lori Garver
17.07.2009 1512
15d Dava Newman
15.05.2015 616
První žena na pozici zástupce administrátora NASA, Shana Dale

První žena na pozici zástupce administrátora NASA, Shana Dale
Zdroj: https://upload.wikimedia.org

Shana Dale, politička za republikánskou stranu, si po nástupu jako zástupkyně administrátora NASA dělala legraci, že konečně může doplnit svůj životopis o NASA (po ukončení právnického vzdělání si totiž podala přihlášku do NASA a nebyla přijata).

Mimo řádné zástupce administrátora pracovali v průběhu let i čtyři zastupující (acting deputy) zástupci administrátora (jeden z nich ve dvou termínech).

Mimo poslední z nich Lesu Roe, všichni sloužili po 10 zástupci. Nejdéle z nich sloužil John R. Dailey , po 3173 dny (tj. dokonce déle než již zmiňovaný Hugh Latimer Dryden).

Zastupující zástupci administrátora

Jméno Datum nástupu Počet dní
Aaron Cohen (acting) 19.02.1992 256
John R. Dailey (acting) 03.11.1992 3173
Daniel Mulville (acting) 01.01.2000 688
Daniel Mulville (acting) 21.12.2001 233
Lesa Roe (acting) 20.01.2017 253

Poměrně překvapivě existovala v historii NASA poměrně dlouhá období (téměř 6,5 roku), kdy pozice zástupce administrátora nebyla obsazena (ani nebyl jmenován zastupující zástupce – acting deputy). V těchto případech připadla tato práce většinou přidruženým administrátorů a vybrané aktivity i administrátorům samotným. Činnost NASA to, mj. i vzhledem k robustnosti celé organizace, výrazně neovlivnilo.

Sídlo NASA, 300 E Street SW, Washington DC 20024-3210

Sídlo NASA, 300 E Street SW, Washington DC 20024-3210
Zdroj: https://img.purch.com

Tab. č. 6 – Období neobsazení pozice zástupce administrátora delší než půl roku

Pozice neobsazena mezi Počátek Konec Dní
Garver / Newman 07.09.2013 14.05.2015 614
Mark / Graham 02.09.1984 24.11.985 448
Roe (act.) / ? 01.10.2017 03.09.2018 337
Paine / Low 21.03.1969 02.12.1969 256
Dale / Garver 18.01.2009 16.07.2009 179

Loučíme se s vrcholnými představiteli NASA a doufáme, že ti další budou mít možnosti a schopnosti pracovat na dalším rozvoji pilotovaných letů a misí podporující vědy o Zemi, průzkum Sluneční soustavy, hledání exoplanet v Mléčné dráze i bádání za naší galaxií. Doufám také, že uvidíme opět lidi na Měsíci a možná i na Marsu.

Vizualizace Crew Dragonu u ISS

Vizualizace Crew Dragonu u ISS
Zdroj: https://www.nasa.gov

Příště by bylo zajímavé se podívat také na předsedy dalších kosmických agentur, z nichž některé mají velice slibně se rozvíjející programy.

Zdroje informací:
https://en.wikipedia.org/
https://www.nasa.gov/
https://365vets.wordpress.com/
http://www.planetary.org/
https://en.wikipedia.org/

Zdroje obrázků:
https://www.nasa.gov/…/public/thumbnails/image/candid_apollo.jpeg
https://365vets.files.wordpress.com/2012/01/jim.jpg
https://www.google.com/…1536043179441186
https://www.nasa.gov/sites/default/files/naca-nasa-cmyk-png_0.png
https://upload.wikimedia.org/…NASA_photo_portrait%2C_2005.jpg
https://img.purch.com/…05BU0FfSFFfQmxkZy5qcGc=
https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/crewdragon_iss_graphic.jpg

Print Friendly, PDF & Email

Kontaktujte autora: hlášení chyb, nepřesností, připomínky
Prosím čekejte...
Níže můžete zanechat svůj komentář.

3 komentářů ke článku “Administrátoři NASA – 7. díl”

 1. Roman Vyhnánek napsal:

  Ano, přesné pořadí je dáno, říkají tomu line of succession a postupuje takto:
  Zástupce administrátora NASA
  Přidružený administrátor NASA
  Zástupce přidruženého administrátora NASA
  Šéf personálu administrátora NASA
  Ředitel Johnson Space Center
  Ředitel Kennedy Space Center
  Ředitel Marshall Space Flight Center
  Zatím nikdo níž než zástupce přidružného administrátora zastupujícím administrátorem NASA nebyl.

 2. Jirka Hadač napsal:

  Hezké, člověk se vždycky dozví něco nového. Díky za to.
  Jinak, pokud jsem nedávno dobře četl, tak v případě že není administrátor, ani jeho zástupce, tak existuje přesné pořadí, kdo tuším bude zastupovat administrátora.
  Jinak ti předsedové nezní špatně, ale obávám se, že kromě současného šéfa Ariane či ESA, nebo šéfů sovětských/ruských agentur tu bude panovat neznalost. Rozhodně mluvím minimálně za sebe.

Zanechte komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.