Airbus postaví sondu Vigil

Evropská kosmická agentura podepsala s firmou Airbus Defence & Space UK kontrakt v hodnotě 340 milionů Euro týkající se vývoje sondy Vigil. Ta bude ze svého jedinečného pozorovacího místa získávat data, která významně zlepší schopnost lidstva včas varovat před drsnými projevy kosmického počasí jako jsou třeba sluneční bouře, které mohou způsobit na Zemi různé problémy. Zmíněný kontrakt byl podepsán nejen zástupci ESA a firmy Airbus Defence & Space, ale také britským ministrem pro vědu, výzkum a inovace. K podpisu došlo v Královském muzeu umění v Bruselu.

Podpis dohody, která potvrzuje, že firma Airbus Defence & Space UK připraví pro Evropskou kosmickou agenturu misi Vigil.

Podpis dohody, která potvrzuje, že firma Airbus Defence & Space UK připraví pro Evropskou kosmickou agenturu misi Vigil.
Zdroj: https://www.esa.int

Vigil bude první evropskou misí zaměřenou na kosmické počasí, která bude pracovat 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Poskytne nám tak cenný čas k ochraně kritické infrastruktury jako jsou rozvodné sítě, ale také mobilní komunikační sítě na zemi, či cenné družice na oběžné dráze včetně kosmických stanic,“ vysvětluje Josef Aschbacher, generální ředitel agentury ESA a dodává: „Vigil mimořádným způsobem vylepší jak předstih varování před kosmickým počasím, tak i úroveň jejich podrobnosti a to právě díky svému jedinečnému umístění v prostoru.“ Jeho slova potvrzuje také Partick Wood, vedoucí oddělení kosmických systémů ve firmě Airbus Defence and Space: „Vigil je jednou z nejúžasnějších a nejdůležitějších kosmických misí. Nejenže zlepší naše chápání chování Slunce, ale také nám poskytne výrazně časnější varování a větší přesnost spojenou s potenciálně nebezpečným kosmickým počasím. Experti, kteří předpovídají kosmické počasí, budou moci vidět, co vychází ze Slunce a poskytnou tak mnohem přesnější výstrahy.

Projevy kosmického počasí v blízkosti Země

Projevy kosmického počasí v blízkosti Země
Zdroj: https://www.esa.int/

Kosmické počasí vytváří fascinující jevy jako jsou třeba nedávno pozorované polární záře na obloze. Je s ním však spojené i skutečné riziko a ohrožení, protože naše životy jsou stále více založeny na kosmických a družicových službách,“ vysvětluje Andrew Griffith, ministr pro vesmír na ministerstvu pro vědu, inovace a technologie a dodává: „Mise Vigil promění naše chápání vlivu potenciálně nebezpečných projevů Slunce a já blahopřeji našemu britskému Airbusu, že se ujme vedení této důležité mise.“ Vigil bude nepřetržitě a prakticky v reálném čase dodávat data o potenciálně nebezpečné sluneční aktivitě ještě dříve, než budou tyto projevy pozorovatelné ze Země. Údaje naměřené v hlubším vesmíru dají provozovatelům družic, rozvodných sítí i telekomunikačních systémů čas na provedení ochranných opatření a lidští kosmičtí průzkumníci se budou moci dostat do bezpečí.

Vigil uvidí část Slunce, která v danou chvíli není ze Země pozorovatelná.

Vigil uvidí část Slunce, která v danou chvíli není ze Země pozorovatelná.
Zdroj: https://www.esa.int/

Bouře kosmického počasí mohou bez varování potenciálně způsobit astronautům vážné zdravotní potíže a ekonomické dopady kosmického počasí mohou být rozsáhlé – především když se stále více a více spoléháme na kritické technologie související s navigací, bankovnictvím, letectvím, rozvody elektřiny a telekomunikací,“ říká Holger Krag, vedoucí programu kosmické bezpečnosti agentury ESA a dodává: „V závislosti na rozsahu události se odhady škody pohybují od několika miliard až po tři biliony Euro v případě události svým rozsahem srovnatelné se zatím největší událostí, jakou jsme zatím poznali – Carringtonovou událostí z roku 1859.

Sonda Vigil bude umístěna v libračním centru L5 soustavy Slunce - Země.

Sonda Vigil bude umístěna v libračním centru L5 soustavy Slunce – Země.
Zdroj: https://www.esa.int

Vigil bude poskytovat neustálý výhled na Slunce z libračního bodu L5 soustavy Slunce – Země. Odsud uvidí na stranu Slunce, která ze Země není vidět. Bude tak moci pozorovat sluneční povrchovou aktivitu několik dní před tím, než se dané útvary na Slunci otočí směrem k Zemi. „Neustálý příliv dat z mise Vigil do provozních služeb kosmického počasí a zároveň podpoří výzkum Slunce. Vigil bude rovněž vybaven vědeckými přístroji, které posunou jeho vlastní možnosti analýzy kosmického počasí na novou úroveň, neboť budou podporovat další zlepšování jeho předpovědních schopností,“ říká Giuseppe Mandorlo, projektový manažer mise Vigil z ESA a dodal: „Data z Vigilu nám dají bezprecedentní předstih až čtyř až pěti dnů pro určité projevy kosmického počasí, které se šíří k Zemi. A díky svému pohledu ze strany může Vigil také mnohem jasněji zaznamenat rychlost, směr a pravděpodobnost zásahu Země výtryskem koronální hmoty (CME).

Logo mise Vigil.

Logo mise Vigil.
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/

Data, která Vigil nasbírá, budou předána síti služeb agentury ESA se zaměřením na kosmické počasí, kterou spravuje kancelář kosmického počasí ESA, která je součástí ambiciozního programu kosmické bezpečnosti. „Potřeba a zájem o služby spojené s kosmickým počasím roste ruku v ruce s tím, jak se s rostoucí závislostí na družicích ve vesmíru zvyšuje potenciální dopad kosmického počasí,“ uvedla Alexi Glover, koordinátorka služeb ESA spojených s kosmickým počasím a dodala: „Údaje z mise Vigil v bodě L5 spojíme s dostupnými daty nasbíranými v ose Slunce – Země, což povede k podrobnějším a přesnějším předpovědím pro naše koncové uživatele z mnoha různých oborů. Díky tomu bude možné co nejdříve zareagovat a ochránit pozemskou infrastrukturu, družice, obyvatele i astronauty.

Mise Vigil byla navržena tak, aby odolávala drsnému kosmickému prostředí a byla schopná přestát i kruté projevy kosmického počasí až do rozsahu zmíněné Carringtonovy události. Sonda samotná i její palubní subsystémy jsou navrženy tak, aby byly schopny zpracovávat data z přístrojů pro optimální a efektivní daleký přenos dat na Zemi bez přerušení. Airbus Defence & Space z pozice hlavního dodavatele obstará kosmický segment mise Vigil, což obnáší design, vývoj, integraci, testování i start a uvádění do provozu – jak družicové platformy, tak i užitečných nákladů. Samotná sonda bude sestavena v hale firmy Airbus Defence and Space Ltd. v britském městě Stevenage.

Soubor užitečných nákladů sestává z kombinace snímkovacích přístrojů a přístrojů, které měří podmínky v okolí sondy. O jejich dodávku se postarají především různé instituce a průmysloví partneři z Evropy. Kromě evropských přístrojů ponese Vigil také dva americké přístroje, které dodají agentury NASA a NOAA, čímž bude posílena mezinárodní spolupráce. Užitečný náklad sondy Vigil, která by měla odstartovat v roce 2031, budou tvořit tyto přístroje:

  • Magnetografický snímkovač fotosféry – Německo, Institut Maxe Plancka pro výzkum Sluneční soustavy
  • Heliosférický snímkovač – Itálie / Belgie, Leonardo SpA/CSL, Belgium
  • Kompaktní koronograf  – USA, NOAA / Naval Research Lab
  • Analyzátor plazmatu – UK, Mullard Space Science Lab
  • Magnetometr – UK / Rakousko, Imperial College London / IWF Graz
  • Extrémně ultrafialový snímkovač JEDI – USA, NASA / hlavní dodavatel zatím nebyl vybrán

Přeloženo z:
https://www.esa.int/

Zdroje obrázků:
https://www.esa.int/…/23954877-1-eng-GB/Vigil_warns_Earth.png
https://www.esa.int/…/Airbus_is_the_prime_contractor_for_ESA_s_Vigil_spacecraft.jpg
https://www.esa.int/…/01/space_weather_effects/17231521-7-eng-GB/Space_weather_effects.jpg
https://www.esa.int/…/ESA_s_space_weather_mission_-_ESA_Vigil.jpg
https://www.esa.int/…/2023/08/lagrange_points/25064449-1-eng-GB/Lagrange_Points.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/ESA_Vigil_mission_patch.png

Print Friendly, PDF & Email

Kontaktujte autora: hlášení chyb, nepřesností, připomínky
Prosím čekejte...
Níže můžete zanechat svůj komentář.

2 komentářů ke článku “Airbus postaví sondu Vigil”

  1. tom.k napsal:

    Ta česká vlajka na fotce s podpisem je dobrá 🙂

Zanechte komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.