#14 Aktuality o Starship: Starship je připravena ke startu, čekáme na licenci

Nálada na základně Starbase v Texasu je v posledních týdnech velmi napjatá. Všichni netrpělivě očekávají opětovné vydání startovní licence pro Super Heavy Starship, aby se tak mohla vydat na svůj druhý integrovaný letový test. S tím jsou spojeny neutuchající přípravy rakety i startovní rampy, včetně testů vodního systému, kryogenních tlakových testů, spin prime testů, statických zážehů, podpůrných systémů a tak dále. Z hlediska administrativy tu máme jen pár dní staré zprávy od úřadu FAA. Ten oficiálně ukončil vyšetřování nehody prvního letu a schválil třiašedesát nápravných opatření, která se před druhým letem zavedla, aby se zabránilo opakování nehody.

Test vodního systému při plném tlaku z 28. 7.

Test vodního systému při plném tlaku z 28. 7.
Zdroj: SpaceX

Pojďme na to ale hezky popořadě a zaměřme se nejdříve na testy vodního systému rampy. O tom úplně prvním jsme psali v minulém dílu tohoto seriálu, ovšem jak jsme se dozvěděli později, šlo o test se sníženým tlakem a tak 28. července SpaceX provedla test při plném tlaku, ze kterého máme úžasné záběry. Testy vodního systému ale neprobíhaly jen samostatně, ale i přímo v akci při statických zážezích.

První statický zážeh Super Heavy B9 z pohledu kamery na integrační věži.

První statický zážeh Super Heavy B9 z pohledu kamery na integrační věži.
Zdroj: SpaceX

Ty byly dva a tentokrát SpaceX nešla cestou opatrnosti a postupným navyšováním počtu motorů, ale hned na poprvé provedla test všech 33 motorů. Jak se naštěstí u SpaceX stalo zvykem, tak u obou zážehů nám poskytla přímý přenos, díky čemuž jsme měli informace o zážehu k dispozici hned. Při prvním zážehu se nakonec povedlo zažehnout jen 29 motorů a počítače tak zážeh přerušily v čase T+ 2,74 sekundy, což je téměř dvakrát méně než bylo v plánu. Při tomto zážehu SpaceX také zkoušela novou zážehovou sekvenci. Zážeh motorů nově neprobíhá „chaoticky”, ale po sekcích, přičemž vnější prstenec o 20 motorech byl rozdělen na čtyři sekce po pěti. Zážeh tak probíhá tím způsobem, že se zažehne první sekce, druhá, třetí a čtvrtá. Následuje zážeh deseti motorů v prostředním prstenci a nakonec tří středových. Jestli měla tato nevyzkoušená zážehová sekvence zásadní vliv na neúspěch zážehu můžeme jen spekulovat. Podstatné však je, že žádný z motorů nemusel být vyměněn.

První statický zážeh Super Heavy B9 z pohledu kamery na integrační věži

První statický zážeh Super Heavy B9 z pohledu kamery na integrační věži.
Zdroj: SpaceX

Příhradová konstrukce pro hot staging, která je aktuálně instalována na B9.

Příhradová konstrukce pro hot staging, která je aktuálně instalována na B9.
Zdroj: SpaceX

Po tomto zážehu byla Super Heavy B9 převezena zpět do výrobního areálu, kde prošla nezbytnou úpravou pro hot-staging. Dostala tak příhradovou konstrukci s otvory pro odvod spalin spojenou s ochranou víka metanové nádrže a systému roštových kormidel Super Heavy. Z jeho instalace v MegaBay 1 nám SpaceX později poskytla pěkné fotografie. Po těchto úpravách zamířila Super Heavy zpět na startovní rampu, kde absolvovala druhý statický zážeh. Ten byl svým výsledkem daleko povzbudivější než ten první, jelikož se úspěšně podařilo zažehnout všech 33 motorů, přičemž 31 z nich běželo bez problému během celého zážehu. I tentokrát máme zpětně k dispozici záběry z několik dronů, integrační věže nebo Starhopperu. V průběhu testování se Musk vyjádřil, že druhému letu dává 50% naději dosáhnout oběžné dráhy, hned na to ale doplnil, že pokud se let dostane do fáze separace Starship, bude to výhra.

.

Sestava Super Heavy B9 Starship S25 na startovní rampě 1 ve Starbase.

Sestava Super Heavy B9 a Starship S25 na startovní rampě 1 ve Starbase.
Zdroj: SpaceX

Po druhém zážehu se SpaceX rozhodla testování ukončit. Mezitím probíhala příprava Starship S25 ve výrobním areálu. Byly odstraněny háky pro zvedání za pomoci jeřábu a na jejich místo byly doplněny destičky tepelného štítu. Následoval převoz S25 na startovní rampu, kde byla 5. září usazena na vrchol Super Heavy B9. Poté SpaceX přistoupila k testování rychlospojky (QD Arm) pro Starship.

Nyní se ale pojďme podívat na administrativní záležitosti, ve kterých bych vše rád uvedl na pravou míru. Hodně lidí si myslí, že úřad FAA, který vydává startovní licenci pro Super Heavy Starship vývoj tohoto systému pouze zdržuje. Jak si teď vysvětlíme, není tomu tak. Začněme ale hezky popořadě. 8. září vydal úřad prohlášení, že ukončil vyšetřování nehody prvního integrovaného letu. Zde doplním, že se také občas setkávám s názory, proč muselo být spuštěno vyšetřování, když se jednalo o testovací let a selhání se očekávalo. V tomto případě ale nehraje typ letu žádnou roli. FAA na svých webových stránkách přesně popisuje devět událostí, ke kterým musí dojít, aby se spustilo vyšetřování, přičemž stačí, aby byla splněna pouze jedna z nich. Při prvním letu se ale podařilo splnit podmínky hned u pěti těchto událostí.
Konkrétně:

 • Porucha důležitého bezpečnostního systému
 • Neplánované škody na majetku souvisejícího s touto činností
 • Neplánovaná trvalá ztráta rakety
 • Dopad nebezpečných trosek mimo vymezené oblasti
 • Nedokončení startu nebo návratu do atmosféry podle plánu

Není nutné zdůrazňovat, že těchto pět událostí se při prvním letu opravdu stalo. Toto je tedy důvod, proč muselo být zahájeno vyšetřování, i když se selhání očekávalo. Je nutné ale zmínit, že účelem vyšetřování není mučit SpaceX a její fanoušky, ale odhalit, proč k nehodě došlo, kde byla slabá místa, nebo kde si raketa vedla dobře a zabránit tak opakování těchto chyb při dalších startech dříve, než někdo přijde k úhoně.

Snímek z prvního letu sestavy Super Heavy Starship

Snímek z prvního letu sestavy Super Heavy Starship
Zdroj: https://spaceflightnow.com/

Také si musíme osvětlit, jak probíhá celý proces vyšetřování. Kdo si představuje, že po nehodě naběhne do SpaceX parta vyšetřovatelů z FAA a začne pátrat po stopách nehody u systému, na kterém nikdy nepracovala, mohu Vás uklidnit, není tomu tak. Vyšetřování nehody si vede a organizuje sama SpaceX. Ta projde všechny data o nehodě a na základě nich dá dohromady souhrnnou zprávu pro FAA, kde jsou pospány všechny detaily ohledně nehody včetně příčin. FAA se na tuto zprávu po dokončení podívá a následně jí buď schválí, nebo se úřadu obsah bude zdát nedostatečný a bude chtít po firmě doplňující informace. V dopise, který FAA zahrnula ke svému prohlášení o ukončení vyšetřování se můžeme dočíst, že tuto souhrnnou zprávu o nehodě SpaceX úřadu předala 21. srpna, tedy čtyři měsíce po nehodě. Hned na to, jen o tři týdny později úřad FAA oznámil, že ukončuje vyšetřování. Pouhé tři týdny FAA stačily na to, aby úřad prošel zprávu od SpaceX a zveřejnil konečné stanovisko. Ani zde si ale nepředstavujme, že 21. srpna viděl úřad informace obsažené ve zprávě poprvé. Naopak je v zájmu samotné firmy SpaceX aby s úřadem komunikovala a spolupracovala, což dělala po celou dobu. Podávala FAA průběžné zprávy o pokrocích ve vyšetřování a 21. srpna dostala kompletní souhrn, který tak díky průběžné komunikaci bylo snazší zpracovat.

Další důležitá věc, kterou je potřeba zmínit je ta, že v souhrnné zprávě SpaceX také navrhla právě oněch 63 nápravných opatření, které mají opakování nehody zabránit. Nikoliv tedy, že FAA předala SpaceX seznam s nápravnými opatřeními, které musí splnit. Přesně naopak. SpaceX dala úřadu seznam aplikovaných a plánovaných nápravných opatření a FAA s nimi souhlasila. A ano, je tu podstatné i slovo aplikovaných, protože pokud si seznam důkladně pročtete, zjistíte, že velkou většinu nápravných opatření už má SpaceX dlouhou dobu dokončenou. Ovšem právě zprávy od FAA budí dojem, že právě úřad dal SpaceX seznam 63 nápravných opatření, i když tomu tak není.

Super Heavy B9 na rampě před druhým statickým zážehem.

Super Heavy B9 na rampě před druhým statickým zážehem.
Zdroj: SpaceX

Pojďme se ale posunout dál. 6. září Musk napsal na X.com tolik očekávanou větu: „Starship is ready to launch, awaiting FAA license approval.” V překladu: „Starship je připravena ke startu, čekáme na povolení FAA.”  Tím tak Musk vyjádřil, že všechny testy, práce a úpravy jsou dokončeny a nyní nám nezbývá než čekat na úřad FAA, až vydá licenci ke startu. Z toho je asi jasné, že licence, kterou FAA schválila pro první start, platila jen pro něj. Nyní se musí licence schválit znovu a zde přichází kámen úrazu. V dopisu ze 7. září se můžete dočíst následující: „Launch license VOL 23-129 for Starship authorized SpaceX to conduct one launch. SpaceX is required to apply for a modification to the VOL 23-129 license to allow for subsequent launches. When SpaceX applies for this modification, it will need to demonstrate compliance With 450.173(f) by evidencing the implementation of corrective actions adopted in response to its April 20, 2023 mishap.” V překladu: „Startovní licence VOL 23-129 pro Starship opravňuje společnost SpaceX k jednomu startu. SpaceX je povinna požádat o změnu licence VOL 23-129, aby mohla uskutečnit další starty. Až bude společnost SpaceX žádat o tuto změnu, bude muset prokázat soulad s bodem 450.173 písm. f) tím, že doloží provedení nápravných opatření, která přijala v reakci na nehodu z 20. dubna 2023.” Pokud bychom to měli shrnout, tak v tomto dopise ze 7. září stojí, že tři týdny po předání závěrečné vyšetřovací zprávy úřadu FAA SpaceX stále nepožádala o úpravu startovní licence.

Toto zjištění tak mění pohled na situaci, kdo na koho ve skutečnosti čeká, jelikož SpaceX čeká sama na sebe. Samozřejmě také fanoušci čekají na SpaceX, nikoliv na FAA. O tom dokonce vypovídá i Muskův tweet, ve kterém říká, že je u FAA vzácnost způsobit výrazné zdržení startu, na což dodal, že tato zodpovědnost je v drtivé většině případů na samotné firmě. Tento článek vychází 12. září a je tak možné, že za 5 dní, které tento článek dělí od ukončení vyšetřování již SpaceX stihla požádat o úpravu licence pro Super Heavy Starship. Ovšem jak je napsáno v dopisu od FAA, SpaceX bude muset k žádosti přiložit i doklad o provedení nápravných opatření. Kdy bychom se tak mohli startovní licence dočkat je v současné chvíli těžké předvídat. Napovědět nám mohou upozornění pro námořníky, která se vydávají poměrně dlouho před startem. Nicméně to, že FAA schválila souhrnnou zprávu od SpaceX a oficiálně tak bylo ukončeno vyšetřování nehody z 20. dubna je další podstatný krok, který nás přiblížil k okamžiku startu.

Starship S25 při zvedání na Super Heavy B9

Starship S25 při zvedání na Super Heavy B9.
Zdroj: SpaceX

Aktuální snímek sestavy Super Heavy Starship připravené k druhému testovacímu letu

Aktuální snímek sestavy Super Heavy Starship připravené k druhému testovacímu letu
Zdroj: Elon Musk

Druhý let se bude od toho prvního zásadně lišit v mnoha oblastech, počínaje novým vodním systémem rampy, novějším typem Raptoru využívající elektrické aktuátory pro řízení vektoru tahu místo hydraulických, využitím hot stagingu, novým autodestrukčním systémem a konče vylepšenou avionikou. Vylepšeních na obou strojích, tedy jak na Super Heavy, tak na Starship, jsou oproti minulým prototypům stovky a žádný není stejný jako předchozí. Druhý start se nezadržitelně blíží a máme se rozhodně znovu na co těšit, aneb slovy popisku na stránkách SpaceX při prvním integrovaném letu komentující čas T- 0, vzrušení zaručeno. A až tu bude další díl našeho seriálu, budeme již pravděpodobně netrpělivě vyhlížet třetí start.

Na závěr tu pro Vás mám krásné video ze základny McGregor v Texasu, kde SpaceX 17. srpna provedla statický zážeh motoru Raptor třetí generace, během kterého byl otestován systém vektoru tahu, který nakláněl motor o 15°. Video ze zážehu má 24 sekund, přičemž je ale patrné, že zážeh trval delší dobu.

A tímto jsme se dostali až na samotný konec článku a já Vám děkuji za přečtení. Seriál Aktuality o Starship je nepravidelný seriál, který zmapuje to nejzajímavější, co se v projektu Superheavy Starship od minulého dílu událo jak na Floridě, tak ve Starbase. Berte tento díl jako speciál zaměřený především na předstartovní přípravy rampy a prototypů. V příštím díle se můžete opět těšit na klasický formát, který rekapituluje všechny nejpodstatnější události.

Zdroje informací:
https://www.elonx.cz/
https://twitter.com/
https://twitter.com/
https://twitter.com/
https://twitter.com/
https://twitter.com/
https://twitter.com/
https://twitter.com/
https://twitter.com/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/
https://www.faa.gov/
https://youtu.be/
Discord RGV Aerial Photography

Zdroje obrázků:
https://pbs.twimg.com/media/F5TgvVmbgAAX1AY?format=jpg&name=4096×4096
https://pbs.twimg.com/media/F2J5LAba8AATZ_k?format=jpg&name=4096×4096
https://pbs.twimg.com/media/F3BhiXBa8AAKg6C?format=jpg&name=4096×4096
https://pbs.twimg.com/media/F3BhiUQasAAwMmt?format=jpg&name=4096×4096
https://pbs.twimg.com/media/F31cJZ_XcAAEMbU?format=jpg&name=4096×4096
https://twitter.com/SpaceX/status/1695159123019698498?s=20
https://twitter.com/SpaceX/status/1696221858134405371?s=20
https://pbs.twimg.com/media/F5Tgt1YbsAA50B0?format=jpg&name=4096×4096
https://spaceflightnow.com/wp-content/uploads/2023/09/20230908-Starship-IFT-1-Inflight.jpg
https://pbs.twimg.com/media/F4ZF6kgaEAAZsnx?format=jpg&name=4096×4096
https://pbs.twimg.com/media/F5TgruvaYAAqZbD?format=jpg&name=4096×4096
https://pbs.twimg.com/media/F5mpqtibMAAl61F?format=jpg&name=4096×4096
https://twitter.com/SpaceX/status/1692260577866092863?s=20

 

Print Friendly, PDF & Email

Kontaktujte autora: hlášení chyb, nepřesností, připomínky
Prosím čekejte...
Níže můžete zanechat svůj komentář.

13 komentářů ke článku “#14 Aktuality o Starship: Starship je připravena ke startu, čekáme na licenci”

 1. Pavelll napsal:

  Diky za zajimavy a fundovany clanek!

 2. Garion napsal:

  Díky za článek, Matěji. I za to, že je obsáhlejší než obvykle a konečně jsem si vyjasnil, jak to s FAA skutečně je. A snad někteří přestanou na FAA nadávat, že upřednostňují SLS a jiné firmy a že hážou klacky pod nohy SpX. A dneska jsem ani neměl problém s tvou stylizací textu, což jsem dříve trochu měl 🙂 Četlo se to jedním dechem. A taky super fotky, některé z nich jsem ještě neviděl.
  No, jsem zvědavý, kdy poletí. Osobně mám zaškrtnutý pátek 22.9., budu mít trochu volněji, tak by se mi to hodilo.

 3. Miroslav Pospíšil Redakce napsal:

  Jen na doplnění informací o vyšetřování nehody … Vyšetřování vedlo SpaceX, ovšem probíhalo za účasti a průběžného dohledu jak FAA, jako dozorového orgánu státní správy, tak NASA, jako platícího zákazníka (Artemis HLS). Tzn. FAA měla o dílčích výsledcích vyšetřování průběžný přehled a závěrečná zpráva SpX pro tento úřad rozhodně nebyla novinkou. Díky tomu jim stačily 3 týdny na detailní prostudování a odsouhlasení závěrů a potvrzení seznamu nápravných opatření.

  Druhá poznámka se týká formulace „SpaceX čeká sama na sebe“. Spx nečeká, ale funguje v nepřetržitém provozu 24/7. Při stavbě nosičů, motorů a ramp to platí naprosto doslovně, v konstruování, SW vývoji a administrativě téměř taky. Ohledě informací, sdílených na X (twitteru) Elonem Muskem, je třeba mít na paměti jeden fakt, a to že je tento člověk extrémně zaměstnaný řízením několika firem a nemusí mít vždy všechny aktuální informace k dispozici. Nebo přesněji, on ty informace k dispozici má, někde ve stovkách emailů ve své pracovní mailové schránce, ale nedostane se k nim okamžitě, aby je přečetl a zpracoval. To celé znamená, že občas, kdy něco postuje na X, tak už může být reálná situace o několik hodin napřed a být o něco odlišná.

  Suma sumárum, ve space komunitě se má aktuálně za to, že SpX už žádost o změnu startovní licence k FAA před několika dny podala a to velmi pravděpodobně i s doklady o dokončení nápravných opatření.

  • Matěj Soukup Administrátor napsal:

   Mirku, díky za doplnění, ale ve výsledku si nenapsal nic víc, než v článku mám. Píšu, že vyšetřování vedla SpaceX a FAA na to dohlížela. Taky píšu, že je v zájmu SpaceX, aby s FAA průběžně komunikovala a také, že to dělala. Také jsem psal, že právě průběžná komunikace pomohla tomu, že to trvalo jen tři týdny. Nikde jsem nenapsal, že 21. srpna viděla FAA zprávu poprvé. (Za doplnění informací o NASA děkuji)

   S druhým tvrzením, že je Elon zaneprázdněný člověk naprosto souhlasím. Každopádně jsem tím myslel, že FAA není věc, která by druhý let zdržovala.

   Co se týče tvého závěru, tak já vycházím z informací, které máme, a které končí v nějakém datu. To, jestli již SpaceX o změnu požádala nevíme a cokoliv jiného jsou pouze spekulace.
   Úplně nevím, co tě k tomu komentáři vedlo, protože to vyznívá, jako by si chtěl doplnit informace, které ale v článku jsou.

   • Pajuc napsal:

    No nevím, z věty „Vyšetřování nehody si vede a organizuje sama SpaceX.“ podle mě nevyplývá, že se lidé z FAA a NASA vyšetřování účastní. Psal jste jen, že FAA dostává průběžné zprávy od SpaceX.

   • Miroslav Pospíšil Redakce napsal:

    Jde o tuto pasáž v článku: „Naopak je v zájmu samotné firmy SpaceX aby s úřadem komunikovala a spolupracovala, což dělala po celou dobu. Podávala FAA průběžné zprávy o pokrocích ve vyšetřování…“.
    Z tohoto popisu by čtenář mohl nabýt dojmu, že SpX prováděla vyšetřování sama a do FAA pouze podávala nějaké průběžné zprávy.
    Tuto nejednoznačnost jsem chtěl upřesnit informací o tom, že zástupci FAA a NASA byli po celou dobu členy vyšetřovacího týmu a byli „přímo uvnitř“ děje, ne někde stranou, čekajíce na průběžné zprávy.

    Druhá poznámka se týkala formulace, že „SpX čeká sama na sebe“. To také není přesné. SpX dělá svou práci a FAA provádí svou činnost. SpaceX nic nezdržuje, FAA většinou také ne. Obě strany potřebují na svou činnost nějaký čas a je zavádějící napsat, že někdo čeká sám na sebe.

    Informace, které jsem doplnil, měly za cíl upřesnit / poopravit formulace, použité v článku, které nebyly úplně přesné/správné. To je vše.
    Prosím neber si to osobně, není to kritika tvé práce, je to upřesnění informací.

   • Matěj Soukup Administrátor napsal:

    @Mirek Pospíšil

    Jo takhle si to myslel. Tak to jsem tě špatně pochopil. Už jsem zase v obraze. Díky doplnění.

    Co se týče druhé poznámky, tak já to nemyslel, ani nenapsal tak, že SpaceX něco zdržuje. Jen to, že ve SpaceX se čeká na to, až firma vyřídí vše, co má a podle postupů, které jsou dané. Možná jsem zvolil nevhodnou formulaci, ale nemělo to být myšleno tak, že SpaceX něco zdržuje.

    Jinak já si nic neberu osobně 😉

Zanechte komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.