Monitoring zemětřesení z oběžné dráhy

Evropské družice Sentinel-1 a Sentinel-2 poskytují pozemním odborníkům skvělá data, kterými je možné nakrmit výkonné počítače a čekat na jejich zpracování. Výsledkem je podrobné monitorování evropských oblastí, kde se objevují zemětřesení. Satelity z programu Copernicus hledají na zemském terénu posuvy v řádu milimetrů. Používají k tomu radar – technologii, která vznikla v minulém století pro sledování letadel, která letí rychlostí několik set kilometrů za hodinu. Dnešní radary jsou mnohem pokročilejší a dokáží na vzdálenost několika set kilometrů zaznamenat i běžným okem neviditelné posuny, které se dějí rychlostí srovnatelnou s tím, jak rychle nám rostou nehty.

Snímkování evropských tektonických lokalit z družic Sentinel 1

Snímkování evropských tektonických lokalit z družic Sentinel 1
Zdroj: http://www.esa.int/

Nový autonomní systém radarového sledování pokrývá evropské seismicky aktivní regiony, přičemž pokrývá oblast tří milionů čtverečních kilometrů, přičemž každý z nich je rozdělen na bloky po 200 metrech. Jakmile je v datech odhalen posun, je možné spustit detailnější zkoušky s využitím Geohazards Exploitation Platform od ESA.

„Rychlé sledování evropských tektonických oblastí jsme spustili letos v lednu a spojili jsme síly s automatickým zpracováním dat, které vyvinuli specialisté z DLR (německá kosmická agentura – Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt),“ vysvětluje Fabrizio Pacini z projektu Terradue a dodává: „Naším cílem pro další rok je pomalu zvyšovat oblast, kterou sledujeme a postupně pokrýt všechny tektonicky aktivní regiony, což je zhruba jedna třetina zemského povrchu. Pokrytí takto velké oblasti nemá konkurenci. Jde o důležitý krok k posílení bezpečnosti lidské společnosti a ke snížení rizik, která plynou ze zemětřesení a výbuchů sopek.“

Interferogram radarových dat z družic Sentinel ukazuje posuny zemského povrchu po zemětřesení, které zasáhlo 24. srpna oblast kolem Amatrice.

Interferogram radarových dat z družic Sentinel ukazuje posuny zemského povrchu po zemětřesení, které zasáhlo 24. srpna oblast kolem Amatrice.
Zdroj: http://www.esa.int/

Princip fungování systému je v zásadě jednoduchý. Satelity provádí radarové snímkování stejné oblasti a následně se snímky spojí do jednoho, ve kterém se hledají posuny. Tento postup je dnes již široce používán a slouží třeba pozemním týmům pochopit, k jakým pohybům a sesuvům došlo při událostech jako bylo srpnové zemětřesení ve střední Itálii, ze kterého jsou snímky použité v dnešním článku.

Výsledky porovnání snímků v okolí Accumoli před zemětřesením, které tuto lokalitu zasáhlo 26. srpna a po něm. Vertikální pohyb terénu dosahoval až 20 centimetrů a horizontální posun až 16 centimetrů.

Výsledky porovnání snímků v okolí Accumoli před zemětřesením, které tuto lokalitu zasáhlo 26. srpna a po něm. Vertikální pohyb terénu dosahoval až 20 centimetrů a horizontální posun až 16 centimetrů.
Zdroj: http://www.esa.int/

Odborníci, kteří studují jevy rozechvívající naši Zemi byli v osmdesátých letech potěšeni systémem GPS, který dosahoval centimetrové přesnosti. Díky této metodě bylo možné odhalit nečekané pohyby podél okrajů tektonických desek, ke kterým dochází v období mezi velkými zemětřeseními. Kombinované snímky z radaru zvyšují citlivost až na úroveň milimetrů a navíc dokáží pokrýt velké oblasti, jejichž rozloha se nedá srovnat s monitorováním pomocí GPS. Jedinou nevýhodou tohoto systému je to, že vyžaduje opravdu značný výpočetní výkon.

Algoritmy pracují s minimálně 50 dvojicemi snímků denně – jeden člen dvojice je ze sondy Sentinel-1A vypuštěné v dubnu 2014 a druhý z identické sondy Sentinel 1B, která do vesmíru letěla letos v dubnu. Mezi snímkováním stejné oblasti uplyne šest dní. Příští rok by se mělo množství zpracovávaných snímků denně zvýšit na 130 párů, takže každý den by bylo potřeba zpracovat 1 TB surových dat. Ke zpracování takového množství údajů se použije Geohazards Exploitation Platform, což je cloudová výpočetní služba pracující na principu online propojení výpočetních středisek.

Zdroje informací:
http://www.esa.int/

Zdroje obrázků:
http://www.esa.int/…/2014/02/sentinel-1/14276532-1-eng-GB/Sentinel-1.jpg
http://www.esa.int/…/16206054-1-eng-GB/European_seismic_zones.png
http://www.esa.int/…/16206228-1-eng-GB/Earthquake_area_in_Italy.png
http://www.esa.int/…/Ground_displacement_from_Italy_s_earthquake.jpg

Print Friendly, PDF & Email

Kontaktujte autora: hlášení chyb, nepřesností, připomínky
Prosím čekejte...
Níže můžete zanechat svůj komentář.

3 komentářů ke článku “Monitoring zemětřesení z oběžné dráhy”

  1. Radoslav Packa napsal:

    Vďaka za článok.
    Pravidelne sa objavujú videá so sympatickou dievčinou opisujúcu výsledky týchto družíc. Bolo by zaujímavé občas na základe týchto videí spraviť článok, ktorý zhrnie obsah aj pre neanglicky hovoriacich.

Zanechte komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.