Přímé škody z exploze Falconu dosáhnou stovek milionů dolarů

Aktuální informace o explozi rakety Falcon 9 a následném zničení družice Amos 6 i rampy SLC-40 jsme Vám ve čtvrtek odpoledne přinesli formou speciálního psaného online přenosu. Od události již uplynulo více než 24 hodin, Nyní je čas na zhodnocení situace a rekapitulaci všech možností. Obrátili jsme se tedy na Michala Václavíka z České kosmické kanceláře, který nám odpověděl na otázky, které se kolem aktuální havárie nejčastěji zmiňují.

Zničená družice Amos 6

Zničená družice Amos 6
Zdroj: http://spaceflightnow.com/

Začneme obecnou otázkou zaměřenou na náklad této mise – co víme o satelitu Amos 6?
Jedná se, resp. jednalo se, o geostacionární telekomunikační družici postavenou pro izraelskou společnost Spacecom. Oproti předchozím družicím řady Amos, byla část přenosových kapacit přeprodána pro projekt internet.org vyhlášený zakladatelem Facebooku M. Zuckerbergem. Je třeba dementovat zprávy některých médií, které informovaly o družici Facebooku. Na palubě rakety byla pouze jedna jediná družice a tou byl Amos-6.Další část přenosových kapacit měla být přeprodána Číně. Tento obchod byl ale podmíněn úspěšným vypuštěním družice a fungováním převaděčů.

Sloup hustého černého dýmu stoupal 1. září z rampy 40 na Mysu Canaveral

Sloup hustého černého dýmu stoupal 1. září z rampy 40 na Mysu Canaveral
Zdroj: http://spaceflightnow.com/

Co přesně mohlo takovou explozi způsobit? Jaké možnosti přichází v úvahu?
To je samozřejmě těžká otázka a odpověď na ní je nesnadná. Dostupné informace jsou stále spíše spekulativní a na oficiální stanovisko si musíme počkat asi až do začátku příštího týdne. Rozbor dostupných informací a zejména videozáběru ukazuje, že k výbuchu došlo v horní části rakety v místě, kde se nachází druhý stupeň. Průběh exploze naznačuje a také některé zdroje spekulují o tom, že došlo k prvotní explozi mimo vlastní raketu. Pravdu však ukážou až minimálně neoficiální výsledky vyšetřování. Pokud by se potvrdila závada nesouvisející s nosnou raketou, tak je to samozřejmě mnohem přijatelnější, než kdyby byla závada v její konstrukci, výrobním či kontrolním postupu.Ve hře je také samozřejmě stále možnost selhání lidského faktoru.

Hodně často se hovoří o tom, že za nehodu nemůže samotná raketa, ale spíše vybavení startovní rampy. Je tato možnost reálná?
Z počátků se logicky havárie přikládala spíše nosné raketě. Nové informace ale s kartami zamíchaly a budeme si muset počkat na výsledky oficiálního vyšetřování. Čistě statisticky můžeme říct, že za drtivou většinou havárií kosmických dopravních prostředků mohlo selhání nosné rakety, ale to 100 % nevylučuje jinou příčinu. Navíc v kosmonautice se opravdu mnoho problémů objeví poprvé.

Z videa vidíme, že k explozi došlo v horní části horního stupně. To je poměrně neobvyklé místo pro havárii, že?
S ohledem na plánovaný průběh testů to je překvapivé. Na první pohled jde opravdu o nečekané místo, kde by se mohlo něco stát. Na druhou stranu si umím představit havarijní situace, kdy by k tomu mohlo dojít.

+ 0,15 s - Expandující plameny jsou lemovány oblakem zkapalněného kyslíku

+ 0,15 s – Expandující plameny jsou lemovány oblakem zkapalněného kyslíku
Zdroj: spaceflight101.com

Z vyjádření SpaceX víme, že k nehodě došlo zhruba osm minut před statickým zážehem, když se ještě doplňovalo palivo. Na videu je vidět, že se z nádrže na horním stupni normálně odpařuje kyslík a nemohlo tak dojít ke zvýšení tlaku v nádrži. Může být tedy původcem havárie sám satelit? Jedny z prvních zpráv hovořily o výbuchu hydrazinu.
Nejsem v této věci odborník a neumím si představit jak na základě dostupných záběrů odhalit, jaké pohonné látky explodovaly jako první. Vojenští experti ale jistě mají zkušenosti s rychlostí šíření, teplotě, barvě apod. Družici samotnou bych ale spíše vyloučil. I na veřejně dostupných videozáznamech jde vidět odlomení horní části rakety nad posledním mezistupněm/adaptérem mezi raketou a družicí. Na těchto snímcích je tato část rakety v celku a exploduje až na zemi (zaznamenal jsem tři detonace). Jak už jsem psal výše, velmi se diskutuje o možnosti exploze směsi kyslíku a kerosinu mimo raketu.

+0,3 s - Exploze postupuje rychleji v horizontálním, než vertikálním směru

+0,3 s – Exploze postupuje rychleji v horizontálním, než vertikálním směru
Zdroj: spaceflight101.com

Jednou z poměrně často skloňovaných možností je, že raketu mohl zničit chybný autodestrukční systém. Je to možné?
Když se na problém podíváme velmi obecně, tak to možné samozřejmě je. Většinou se pro autodestrukční systém používají různé typy řezacích náloží. Jak už jsem předestřel, zde nejsem odborník, ale myslím si, že průběh výbuchu tomu neodpovídal. Předpisy ani jednoznačně nemluví o tom, zda musí, nebo nemusí být takový systém aktivní při pozemním testu. Pokud bychom připustili, že takový sytém selhal, pak muselo jít o zásadní selhání neboť plastické trhaviny jsou velice stálé a bezpečné a jejich náhodná iniciace je téměř nemožná.

+0,8 s - nádrž na letecký petrolej na horním stupni ztrácí celistvost. Dochází z rozlití paliva do okolí. Úlomky jsou odmršťovány pryč

+0,8 s – nádrž na letecký petrolej na horním stupni ztrácí celistvost. Dochází z rozlití paliva do okolí. Úlomky jsou odmršťovány pryč
Zdroj: spaceflight101.com

V případě asi každé havárie se mezi lidmi začnou šířit i různé odvážné a nepodložené úvahy o sabotáži a podobně. Stejné názory se objevují i u aktuální havárie. Mohl byste uvést nějaké argumenty proč je tato možnost nepravděpodobná?
Bezpečnost při výrobě, kompletaci a převozu družice jsou na velmi vysoké úrovni. Ne s ohledem na bezpečnost ve smyslu nějaké hrozby sabotáže, ale s ohledem na technickou kvalitu. Obdobně se pracuje i na kosmodromu. Osobně považuji možnost cílené sabotáže, nebo chcete-li teroristického činu, za velmi malou. To že jde o izraelskou družici může pravděpodobnost tohoto scénáře zvýšit oproti jiným družicím. Naopak ale je také pravděpodobné, že si izraelská strana zajistila zvýšené bezpečnostní zajištění ať už vlastními silami nebo ve spolupráci s místními subjekty.I sám prostor kosmodromu je neustále monitorován a pod bedlivým dohledem bezpečnostní služby. To platí jak pro narušení perimetru pozemním, tak i vzdušným prostředkem.

+3,0 s - Hořící palivo se dotýká úrovně rampy. Za stěnou z plamenů ztrácí první stupeň svou celistvost

+3,0 s – Hořící palivo se dotýká úrovně rampy. Za stěnou z plamenů ztrácí první stupeň svou celistvost
Zdroj: spaceflight101.com

Dá se v současné době odhadnout, jaké škody mohla tato havárie způsobit?
Přímé škody budou ve stovkách milionů dolarů, zde je zahrnuta ztráta rakety, družice a vypouštěcí rampy. Nepřímé náklady souvisí s případnými technickými úpravami ať rakety nebo pozemního segmentu. Dále dojde minimálně o týdenní až měsíční odklady naplánovaných startů. Může se stát, že některé společnosti mohou i odřeknout vypuštění své družice společností SpaceX a obrátí se na jiné poskytovatele těchto služeb. Den po katastrofě se objevily i velmi negativní zprávy kolem SpaceX, ale pevně věřím, že všichni účastníci kosmických letů jsou seznámeni s riziky a budou reagovat uvážlivě. Samostatnou kapitolou je však Mezinárodní kosmická stanice ISS, která bude dotčena v případě pozastavení letů nákladních lodí Dragon.V žádném případě ale nelze hovořit o ohrožení stanice jako takové.

Zjasnění plamenů v časech +3,6 s a +3,9 s.

Zjasnění plamenů v časech +3,6 s a +3,9 s.
Zdroj: spaceflight101.com

Po každé podobné havárii následuje vyšetřování. Jak dlouhé může být v tomto případě? Jinými slovy – Jak dlouho asi nebudou Falcony létat?
Pokud se prokáže, že za selháním stojí raketa jako taková, tak můžeme počítat minimálně s několika měsíčním zpožděním. Je ale velmi brzy toto předjímat. Velká část letošních startů za pomoci rakety Falcon 9 se ale neuskuteční.

Co všechno vyšetřovatele v takových případech zajímá a jak postupují?
Vyšetřování havárie nosné rakety je v mnoha ohledech podobné vyšetřování leteckých nehod. Do vyšetření jsou zapojeny všechny zainteresované strany a jsou uzemněny lety daného typu rakety.A pak je nutné vyhodnotit, zda havárii způsobila závada v konstrukci rakety a nebo šlo o náhodnou chybu způsobenou např. pochybením při výrobním postupu.

+7,5 s - Konstrukce rakety je již kompletně zhroucená, na horní části sklopné konstrukce ale stále zůstává zachycený aerodynamický kryt

+7,5 s – Konstrukce rakety je již kompletně zhroucená, na horní části sklopné konstrukce ale stále zůstává zachycený aerodynamický kryt
Zdroj: spaceflight101.com

SpaceX disponuje rampou na Vandenbergově základně a na Floridě přestavuje rampu 39-A – mohly by Falcony dočasně startovat z těchto míst, dokud by se neopravila poškozená rampa 40?
Pokud se prokáže, že za havárií stojí jednoznačně problémy na pozemním segmentu, pak by to bylo možné Je ale třeba také brát ohled na možnosti jednotlivých kosmodromů, zejména střelecké sektory, které jsou jiné na Floridě a jiné na kosmodromu Vandenberg. Třeba na ISS by se z Vandenbergu lítalo mnohem náročněji a i pozemní vybavení není uzpůsobeno pro podporu takového typu misí.

+9,1 s - Aerodynamický kryt se překlápí a padá z výšky zhruba 58 metrů na hořící rampu

+9,1 s – Aerodynamický kryt se překlápí a padá z výšky zhruba 58 metrů na hořící rampu
Zdroj: spaceflight101.com

Jaké scénáře bychom mohli do budoucna očekávat pokud by za nehodu mohla buď raketa Falcon, nebo pozemní vybavení nebo vynášený náklad?
Jak je v kosmonautice zvykem, jde o ojedinělý případ. Po vyšetření, a je jedno kdo nebo co za ní může, se toto odstraní a následně by se tento problém neměl opakovat. Pokud by se tak stalo, tak to samozřejmě bude velký problém, ale doufám, že se tak nestane. Vyšetřování je v této době v počátcích a nejbližší dny nám ukážou reálný rozsah nehody i její dopady. Ono možná až nemístné utajování má svůj původ v obchodování s akciemi. I kdyby se na pár hodin vyskytla na veřejnosti zmínka o chybě společnosti SpaceX, tak klesnou akcie nejenom jí, ale i dalších společností spojených s panem Muskem, např. Tesla Motors. I tak ale, pokud se podíváte nyní na burzu, tak poklesla cena akcií všech zainteresovaných společností a to i o více než deset procent.

+11,5 s - Hořící aerodynamický kryt padá vzhůru nohama směrem k rampě

+11,5 s – Hořící aerodynamický kryt padá vzhůru nohama směrem k rampě
Zdroj: spaceflight101.com/

Při explozi prý byly některé úlomky nalezeny až ve vzdálenosti několika kilometrů od místa výbuchu. Necelé dva kilometry od zasažené rampy 40 přitom stojí rampa 41, kde se ke startu chystá Atlas V se sondou OSIRIS-REx. Máme nějaké informace o tom, zda je tento nosič v pořádku?
Oficiální zprávy NASA, která má logicky na misi OSIRIS-REx eminentní zájem, hovoří o neohrožení vypuštění této meziplanetární sondy. Já jsem již v průběhu noci ze čtvrtka na pátek dostal od mých přátel z NASA informaci, že exploze na rampě SLC-40 nikterak neohrozila přípravy ke startu z rampy SLC-41. Vzdálenost mezi rampami je pro zajímavost jenom 1,75 km. Zatím největším strašákem pro start sondy OSIRIS-REx tak je počasí.

Děkujeme za rozhovor

+12,4 s - Aerodynamický kryt dopadá na rampu

+12,4 s – Aerodynamický kryt dopadá na rampu
Zdroj: spaceflight101.com/

+12,5 s - Exploze satelitu Amos - zřejmě až nyní došlo k poškození jeho nádrží s hydrazinem, který začal hořet

+12,5 s – Exploze satelitu Amos – zřejmě až nyní došlo k poškození jeho nádrží s hydrazinem, který začal hořet
Zdroj: spaceflight101.com/

+14 s - Exploze odmršťuje do okolí úlomky satelitu a aerodynamického krytu. Načervenalý oblak je tvořený toxickým palivem družice

+14 s – Exploze odmršťuje do okolí úlomky satelitu a aerodynamického krytu. Načervenalý oblak je tvořený toxickým palivem družice
Zdroj: spaceflight101.com

+60,0 s - Plameny a kouř ustupují stranou a ukazují zničenou zvedací konstrukci. Stovky tun paliva ale hořely ještě několik minut

+60,0 s – Plameny a kouř ustupují stranou a ukazují zničenou zvedací konstrukci. Stovky tun paliva ale hořely ještě několik minut
Zdroj: spaceflight101.com

Zdroje obrázků:
http://spaceflightnow.com/wp-content/uploads/2016/09/160901_falcon9pad40-675×381.jpg
http://spaceflightnow.com/wp-content/uploads/2016/09/AMOS-6-close-up-final-tests.jpg
http://spaceflightnow.com/wp-content/uploads/2016/09/SpaceflightNow_2016-Sep-01.jpg
http://spaceflight101.com/…/09/SpaceX-Static-Fire-Anomaly-AMOS-6-09-01-2016-04309.jpg
http://spaceflight101.com/…/09/SpaceX-Static-Fire-Anomaly-AMOS-6-09-01-2016-04321.jpg
http://spaceflight101.com/…/09/SpaceX-Static-Fire-Anomaly-AMOS-6-09-01-2016-04347-1.jpg
http://spaceflight101.com/…/09/SpaceX-Static-Fire-Anomaly-AMOS-6-09-01-2016-04480.jpg
http://spaceflight101.com/…/09/SpaceX-Static-Fire-Anomaly-AMOS-6-09-01-2016-04748-1.jpg
http://spaceflight101.com/…/09/SpaceX-Static-Fire-Anomaly-AMOS-6-09-01-2016-04848.jpg
http://spaceflight101.com/…/09/SpaceX-Static-Fire-Anomaly-AMOS-6-09-01-2016-04992.jpg
http://spaceflight101.com/…/09/SpaceX-Static-Fire-Anomaly-AMOS-6-09-01-2016-05045.jpg
http://spaceflight101.com/…/09/SpaceX-Static-Fire-Anomaly-AMOS-6-09-01-2016-05051.jpg
http://spaceflight101.com/…/09/SpaceX-Static-Fire-Anomaly-AMOS-6-09-01-2016-05134.jpg
http://spaceflight101.com/…/09/SpaceX-Static-Fire-Anomaly-AMOS-6-09-01-2016-07914.jpg

Print Friendly, PDF & Email

Kontaktujte autora: hlášení chyb, nepřesností, připomínky
Prosím čekejte...
Níže můžete zanechat svůj komentář.

64 komentářů ke článku “Přímé škody z exploze Falconu dosáhnou stovek milionů dolarů”

 1. Petr napsal:

  Prosím o vysvětlení… těsně před výbuchen prolétá z prava do leva ve výšce nákladu něco, co může být bezpilotní bojový letoun. Blbosti o holubech si nechte. Můžete k tomu říci své názory? Děkuji, Petr.

  • Dušan Majer Administrátor napsal:

   Pokud bych měl použít Vaši rétoriku, pak bych řekl „blbosti o bezpilotních bojových letounech si nechte“. Když nemám zmiňovat nejdůvěryhodnější možnost, která přichází v úvahu, pak nemám jak odpovědět. Chcete pravdu, nebo jen hledáte senzaci? Pokud platí druhá možnost, tak jste si asi spletl web. My se věnujeme skutečné vědě a nikoliv bombastickým spekululacím vycucaným z prstu.

 2. Nemo napsal:

  Velmi mne překvapilo, že při statickém zážehu byla již připojena družice, i vzhledem k tomu jak ve Space-X dbají na bezpečnost a spolehlivost svých startů. Ale zřejmě, jak čtu, to až tak neběžná praxe není. Dá se zjistit zda šlo o první statický zážeh s nákladem, nebo to byl již několikátý v řadě? Osobně mi to také připadá jako „šetření na nesprávném místě“, raději o den později, než přijít o náklad.

 3. Jakub napsal:

  Jsou nějaké fotky jak vypadá poničená rampa

 4. Štěpán napsal:

  Mě by prosím zajímalo, komu patří startovní rampa (=kdo bude platit opravy a kdo bude viníkem, pokud by za nehodu mohla právě tato část). Díky

 5. Kamil napsal:

  Prohlížel jsem si video znovu a znovu a všiml jsem si že v přesně v době výbuchu přeletělo kolem nosiče nějaké tělěso.Nepodporuji žádné konspirace, ale je to zajímavé. Možná to byl hmyz před objektivem kamery, kdo ví.

 6. ABC_108 napsal:

  Podle mně to vypadá, že došlo k výbuchu airesolu paliva.Možná prasklo těsnění na nějaké spojce,možná praskla hadice přívodu paliva pro druhý stupeň a palivo začalo stříkat směrem nahoru na kyslíkovou nádrž. Pak by stacila nepatrná jiskra a airesolový mrak by výbuchl podobnými způsobem. Na vytvoření takového mraku by stačila i relativne malá díra pokud je v systému zůstává plnění paliva dostatečný tlak.Otázkou je, co by způsobilo zapálení, na rampě ani na raketě by nic jiskřit nemělo a sám by se palivový mrak nezapálil ani při styku s čistým kyslíkem.

 7. Petr napsal:

  Jaký je vlastně smysl statického zážehu rakety s nákladem? Pochopil bych zkušební zážeh samotného prvního stupně, tak jak je dělali dříve, ale takto, pokud se na raketě objeví závada, kterou nedokáže odhalit automatika před ostrým startem a při prvních vteřinách zážehu, tak ji bez ztráty rakety neodhalí ani při zkušebním zážehu. Pokud jde o vyzkoušení spolupráce všech systémů, tak to snad jde simulovat i bez paliva, tak jak, to dělají všichni ostatní.

  • Rudolf Šíma napsal:

   Take o tom premyslim. Zrejme jde o to, ze chteji proverit dlouho odstaveny motor jeste tesne pred startem. Namontovat naklad by jiz nestihli. A plneni druheho stupne je taky zkouska, proste trenink.

  • Daniel Heřt Redakce napsal:

   Statický zážeh s připojeným nákladem urychlí předstartovní přípravy o jeden den, je to časová optimalizace která se tentokrát těžce nevyplatila.

   • Jaro Pudelka napsal:

    Predpokladám, že takéto optimalizácie súvisia so znižovaním celkových nákladov na štart.

   • maiden napsal:

    Mam SpaceX rad, fandim technickemu pokroku, ale uz jsem to tu psal: Musk je zvyklej hnat vsechno na krev. Jenze technika chce svoje, tohle neni pojistovnictvi. Bouchne mu to jeste 2x a testovani zacnou delat bez druzice. Ono se to o ten jeden den taky nezblazni.

   • Rudolf Šíma napsal:

    Hm, to tedy jo, to byla opravdu draha uspora casu. Diky za info.

   • gg napsal:

    Ale kdyby tohle bývala byla příprava k regulérnímu startu, tak to bylo vybuchlo taky. Vynecháním testu si tady moc nepomůžete. Je prostě zapotřebí odstranit příčinu výbuchu. 😉 Pak to nevybuchne ani při testu, ani při startu.

   • Rudolf Šíma napsal:

    Nechci vynechat test, ale bez nakladu by v tomto konkretnim pripade vysel vyrazne levneji. Neni to prvni raketa, ktera rachla na rampe. Pokud se takovym testem usetri pouze den, prijde mi ten spech prehnany. No, uvidime praxi pristich mesicu, jsou i drazsi naklady. Ale jinak samozrejme souhlas.

   • Petr napsal:

    No ale proč to vůbec dělají? Nechápu smysl testování, při kterém v případě závady stejně přijdou o celou raketu s nákladem.

   • Dušan Majer Administrátor napsal:

    To je hodně o tom, jak moc si připouštíte riziko. Kdo se drží věčně při zdi se nemůže posunout dál. Kdo se nebojí jít s kůží na trh, může se posouvat dál. Ale je fakt pech, že to nevyšlo zrovna při téhle misi.

   • Vojta napsal:

    Totální destrukce není při testu pravděpodobná, ale často vyplavou chyby, které test samotný neohrozí, ale při ostrém startu by mohly způsobit tragédii. Tentokrát to nevyšlo, ale zrušení testů by nejspíš vedlo k mnohem častějším nehodám.

   • Petr napsal:

    Pokud vím, tak ULA, ESA statické testy nedělají a rakety jim nepadají, takže jestli jim nestačí test před startem, kdy navíc mohou start přerušit i po zážehu motorů (což myslím ostatní nemohou), tak je něco sakra špatně v samotném návrhu rakety. Spíš bych takový test očekával jako zkoušku motorů prvního stupně, protože jeho konstrukce je určitě složitější, než u konkurence, která má na prvním stupni většinou jeden motor. O to víc u budoucí verze Heavy, která s 27 motory připomíná neslavnou N1.

   • Dušan Majer Administrátor napsal:

    SpaceX se snaží o maximální bezpečnost – proto provádí statické zážehy samotných motorů i prvních stupňů na základně McGregor. Pak navíc ještě provede statický zážeh před startem na rampě. Přijde mi nefér tuto snahu naopak překrucovat a považovat návrh rakety za špatný.

   • Jaro Pudelka napsal:

    to Petr. Ak by bolo na Falcon 9 niečo v samotnej konštrukcii „sakra špatne“, myslím, že SpaceX by na to už dávno prišli. Ďalej, pri tých testoch sa overuje okrem samotnej rakety aj rampa a všetko čo k tomu patrí. A zásadný rozdiel medzi SpaceX a ULA+ESA je v tom, že SpaceX sa pripravuje na pilotované lety. Táto posledná udalosť môže priniesť vo svoje podstate ďalšie vylepšenie nielen technologické ale aj bezpečnostné.
    SpaceX proste využíva každý let na testovanie celej komplexnej technológie, ktorá pevne verím nás dopraví až na Mars.
    A súhlasím s p. Maierom, kto neriskuje, nikam sa nepohne.

   • asdf napsal:

    ULA se přeci taky připravuje na pilotované lety – viz Starliner. V téhle souvislosti si jistě mnou ruce, protože jim už dlouho neselhala žádná raketa a je tak v očích bezpečnějším dopravcem.

   • Jaro Pudelka napsal:

    to ASDF. Áno, ULA sa pripravuje na pilotované lety ale zrejme čiste len ako nosič. Starliner vyvíja Boeing ale nemám až taký prehľad, aby som z toho vývoja úplne vylúčil ULA.
    ULA aj ESA prevádzkujú svoje nosiče dlhšie ako SpaceX a teda sa dajú považovať za vyladenejšie.
    Ešte k tomu porovnaniu Falcon9 a N1. Osobne si myslím, že koncept N1 bol vynikajúci a „len“ predbehol svoju dobu. SpaceX úspešne realizovali návrat I. stupňa ale bez koncepcie viacerých menších motorov by to asi nebolo možné.

   • Petr napsal:

    Pokud testují každý první stupeň ještě samostatně, pak tomu rozumím. Dlouho jsem nenarazil na záběry testování samotného prvního stupně, tak jsem došel k závěru, že ho nahradili statickým zážehem celé složené rakety, což mi připadalo jako nesmyslný risk.

   • Dušan Majer Administrátor napsal:

    SpaceX fotky ze statických zážehů na McGregor příliš nezveřejňuje. Ale ty zážehy probíhají vcelku pravidelně. Ostatně první stupeň z mise JCSat-14 (ten nejpoškozenější zachráněný) má absolvovat zážehy právě v mezidobí mezi běžnými zážehy stupňů, které se chystají na let.

   • gg napsal:

    „Pokud vím, tak ULA, ESA statické testy nedělají“

    To bude mj. taky tím, že RD-180 by se po testu musel rozebrat a zase složit a Vulcain zase je dimenzovaný jen na čtyři provozní cykly. Takže je nedělají asi i proto, že ani nemůžou.

   • Racek napsal:

    No, možná je to jednodušší. Prostě to u jejich raket není nutné.

 8. Jožka Somík napsal:

  Proč se vlastně tankuje druhý stupeň, když jde o statický zážeh prvního stupně? A tankuje se první stupeň na 100%?

 9. asdf napsal:

  Tak mě napadá, už se ví kdy poletí Antares? Protože máme opět situaci, že obě soukromé společnosti mají stále, nebo už zase uzeměné nosiče.

 10. Spytihněv napsal:

  Teprve teď jsem měl možnost skouknout video. Opravdu dokonalá spektakulární podívaná. Nejprve v tichu rozkvete nádherná (tedy jak pro koho) exploze a až později dorazí zvuk. A také ten kryt padající k zemi… Do toho v prostoru umístění kamery nerušeně švitořící ptáci 🙂

  Havárie se stávají, ale jejich význam je různý. Podle dalších plánů. V případě společnosti s takto ambiciozními (a hlavně reálnými) plány jde o dvojnásobný průšvih. A to jak pro samotnou SpaceX, tak pro její příznivce. No snad se ukáže, že problém byl buď úplně mimo raketu nebo aspoň že jde o nějakou jednorázovou chybu. Na druhou stranu při vší hrůze tu máme pozitivní info o neohrožení startu k Bennu.

 11. Jaroslav Alois napsal:

  Jestliže došlo k nějaké anomálii v minutovém horizontu a je úplně jedno zda to byly tři, nebo osm dokonce osm minut, je s podivem, že operace pokračovaly dále.

  • kopapaka napsal:

   Tak předpokládám, že anomálií je myšlený výbuch

   • Pospíšil Redakce napsal:

    Anomálií je myšlena nějaká nestandartní událost, jako například výchylka některého ze sledovaných parametrů mimo povolené meze, nebo vnější vlivy okolního prosťredí, jejímž přímým a okamžitým důsledkem byl RUD. Pokud by druh anomálie dovoloval ukončení testu a rychlé uvedení soustavy do inertního stavu, určitě by se tak stalo. Nejdřív musí zjistit co přesně bylo onou anomálií a posléze stanovit její příčinu(y) – proč k ní došlo.
    Momentálně SpX ve spolupráci s FAA, USAF analyzují data ze 3000 sledovaných kanálů a několika videzáznamům. Soustředí se přitom hlavně na události v časovém rozpětí 35-55 ms.

  • Pospíšil Redakce napsal:

   Tak úplně jedno to není. Jelikož jsou rakety Falcon 9 FT plněny pohonnými látkami až těsně před startem/zážehem, je poměrně rozdíl, zda k anomálii došlo 8 nebo 3 minuty před plánovaným zážehem. V obou časech bude v nádržích rozdílné mnozství paliva i okysličovadla, jiné tlaky, jiné teploty. To vše hraje poměrně důležitou roli ve stanovování možného okruhu příčin havárie.

 12. ahoj napsal:

  Můžu se zeptat kdy bude Bennu v maximální blízkozti zemi (a co nejbliší době)a jak daleko bude?

 13. Pospíšil Redakce napsal:

  Podle posledních updatů SpX došlo k anomálii osm minut před plánovaným statickým zážehem, tedy ne tři minuty před zážehem, jak se popisuje v článku.
  Podle stejného zdroje má být rampa LC-39A ve stavu operační způsobilosti připravena letos v listopadu.
  Rampa SLC-4 na VAFB je ve finální fázi přestavby pro FH a má být k dispozici pro starty letos v říjnu.

 14. kolemjdoucí napsal:

  Z oficiálního vyjádření – http://www.spacex.com/news/2016/09/01/anomaly-updates
  vyplývá, že mají k dispozici asi 3000 telemetrických údajů zapisovaných s periodou 35 až 55ms a videa.
  Pozorované místo výbuchu je v oblasti předělu mezi nádrží paliva (níže) a okysličovadla (výše) druhého stupně, kde je také opěrka rampy.
  Tady je to vidět (i když z obrácené strany) – http://www.spacex.com/media-gallery/lightbox/134241/5881
  Nepatrně níže jsou na rampě pomocná zařízení pro tankování a na tělese rakety konektory pro tankování druhého stupně.
  To je vidět třeba zde – http://www.spacex.com/sites/spacex/files/crs-3_staticfire.jpg
  Jejich odpojování při vzletu je pak vidět zde – http://www.spacex.com/sites/spacex/files/orbcomm_launch_logo_close.jpg
  Spojovací hadice na LOX budou z kovového vlnovce s tepelnou izolací, u kterého může případně dojít k prasknutí, neboť jsou při startech dost namáhány (pro výbušné hoření by ale LOX musel přijít do styku se silně oxidující se látkou, nejlépe pak rozptýlenou).

 15. asdf napsal:

  Jak je na tom vlastně finančně SpaceX?

  • Radim Redakce napsal:

   Dobře. Pokud budu cynický, teď je ideální okamžik pro nákup jejích akcii…

   • Pospíšil Redakce napsal:

    SpX je, na rozdíl od Tesla Motors a Colar City, privátně vlastněná společnost, jejíž akcie se veřejně neobchodují = nemůžete si je koupit.

   • Pospíšil Redakce napsal:

    Opravuji: Solar City

   • asdf napsal:

    Tudíž ani nemá povinnost zveřejňovat svoje finanční výsledky a tudíž o finančním stavu můžeme tak akorát spekulovat…

   • Pospíšil Redakce napsal:

    Finančni situaci SpX znají jen její hlavní podílníci/investoři a daňové úřady státu Kalifornie.

Zanechte komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.