Cesta k Artemis II (ohlédnutí za 1. čtvrtletím a výhled na 2. čtvrtletí 2024)

minulém dílu jsme poznamenali, že spojení modulu pro posádku a servisního modulu Orionu v říjnu 2023 předznamenalo skluz startovní připravenosti cirkumlunární mise Artemis II na rok 2025. V té době se předpokládalo, že v únoru 2024 budou dokončeny komplexní funkční testy systémů integrované lodi a Orion bude připraven na vakuové testy. Dne 9. ledna 2024 však administrátor NASA Bill Nelson oznámil, že kvůli technickým problémům Orionu, které by mohly ovlivnit bezpečnost astronautů, byla mise odložena na nejdříve září 2025. Jde o tři různé problémy, které jsme popsali v článku z 12. ledna. Kromě eroze materiálu na tepelném štítu Orionu během první fáze manévru skip entry při návratu z mise Artemis I jde o konstrukční chybu v elektronice ovládající pohon ventilů systému odstraňování oxidu uhličitého z kabiny Orionu a dále o nedostatečnou robustnost baterií elektrického systému Orionu, zjištěnou při vibračních testech. K nim se přidalo omezení dané zjištěnými limity systému nouzového otevření bočních dveří Orionu.

Interiér Orionu pro Artemis II, únor 2024

Interiér Orionu pro Artemis II, únor 2024
Zdroj: https://twitter.com

Časově nejnáročnějším problémem je přepracování obvodu v řídicí jednotce elektrického motoru v systému podpory života ECLSS. Byl proveden nový návrh obvodu a bylo určeno, které části je třeba opravit nebo vyměnit. Pro některé boxy, k nimž není možné se dostat bez rozsáhlejší demontáže, bylo vytvořeno bezpečné alternativní provozní řešení. Po úpravách je vyžadováno elektroniku opětovně otestovat.

Ostatní zjištění, tedy závěry chování tepelného štítu a vybití baterií, nejsou tak časově náročné. Lockheed Martin byl na konci března v procesu oprav a testování opravených boxů v lodi kvůli problému s baterií, která neprošla kvalifikačním testem na úrovni komponent.

Při rozhodování o dalším postupu prací bylo konstatováno, že se může přistoupit k testování ve výškové vakuové komoře. Podle nejnovějšího plánu bude proto Orion v dubnu přesunut z buňky FAST do vakuové komory, vzdálené asi dvacet metrů. Zde budou provedeny dva testy. Nejprve bude proveden test kompatibility elektromagnetického rušení a poté vakuové testy.

Když probíhaly vakuové testy a testy elektromagnetického rušení Orionu pro Artemis I, strávila kosmická loď ve vakuové komoře na zkušební stanici Plum Brook v Ohiu tři měsíce.

Po dokončení testů bude Orion vrácen do buňky FAST. Původní plán zahrnoval dokončení instalace zbývajícího hardwaru, zejména čtyř panelů solárních baterií a tří odhazovacích panelů zakrývajících servisní modul. Do tohoto plánu budou začleněny opravy a opětovné testování elektroniky ovládající pohon ventilů systému ECLSS. Aktuální časový rámec pro dokončení prací v buňce FAST je konec třetího čtvrtletí.

Testovací kampaň na rampě 39B

Testovací kampaň na rampě 39B
Zdroj: https://blogs.nasa.gov/

Mobilní vypouštěcí plošina prochází na rampě 39B ověřovacími a validačními zkouškami. Už 20. září loňského roku byl proveden první test, při kterém přijela na rampu posádka, vyjela výtahem ve věži vypouštěcí plošiny a po rameni CAA přestoupila do bílé místnosti.

Druhý test proběhl 25. ledna. Šlo o zkoušku šedesáti osmi vysokorychlostních kamer nastavených v konfiguraci předstartovního odpočítávání. Souběžně byl dokončen třetí test, kterým byla finální zkouška proudění vody.

Čtvrtým ověřovacím testem bude zkouška proudění kapalného vodíku potrubím z nového pozemního zásobníku k plošině a zpět, následovaná vysušením palivového vedení. Tento test by se mohl uskutečnit v první polovině jara. Starý zásobník, který byl používán pro misi Artemis I, je od mise Artemis II určený k doplňování kapalného vodíku do nového zásobníku, z něhož bude tankována nosná raketa SLS. Tento proces bude využíván při případných opakovaných odkladech startu.

Ověřování provozu evakuačního koše, 24. ledna 2024

Ověřování provozu evakuačního koše, 24. ledna 2024
Zdroj: https://images-assets.nasa.gov

Pátým testem bude demonstrace únikové trasy posádky. Na věži vypouštěcí plošiny budou zavěšeny čtyři koše. Kluzné dráty povedou do koncové oblasti na západním okraji startovního komplexu, kde budou zaparkována vozidla pro nouzový transport.

Instalace prvního ze čtyř košů, které jsou určeny pro nouzové opuštění plošiny posádkou a pozemním personálem, byla dokončena 24. ledna. Týmy pozemních systémů začaly testovat jeho provoz a postupně budou otestovány i další tři koše. Ověřovací testy by měly být dokončeny v druhé polovině jara.

Jakmile bude testování košů dokončeno, projdou pozemní týmy s posádkou sled událostí startovního dne až do nástupu do bílé místnosti. Posádka s personálem poté sejde z bílé místnosti po ochozu přístupového ramene na věž k evakuačním košům, aby si procvičila únikovou trasu. Zde bude posádce předvedena evakuace pomocí košů. Místo pasažérů budou v koších umístěny nádrže s vodou, které budou simulovat hmotnost konkrétních pasažérů.

Při dalších testech bude demonstrována činnost řídicích systémů během předstartovních příprav a komunikace s řídicím střediskem. NASA chce otestovat úpravy mobilní vypouštěcí plošiny a rampy 39B pro podporu pilotovaných startů do konce jara.

Po dokončení testů má být plošina přibližně v polovině roku hydraulicky vyzdvižena transportérem a přesunuta do sekce High Bay 3 budovy VAB v rámci přípravy na sestavení nosné rakety SLS.

Přeprava sedmého z osmi segmentů SRB do skladu Surge 2 dne 4. března 2024. Osmý segment byl uskladněn 12. března.

Přeprava sedmého z osmi segmentů SRB do skladu Surge 2 dne 4. března 2024. Osmý segment byl uskladněn 12. března.
Zdroj: https://pbs.twimg.com

Termín zahájení sestavování bočních vzletových stupňů na mobilní vypouštěcí plošině bude upřesněn podle synchronizace s celkovým časovým plánem. Segmenty boosterů jsou připraveny a čekají na lepší přehlednost plánu. Spodní sestavy boosterů jsou uskladněny v  montážních stojanech v budově RPSF, zbývajících osm segmentů je uskladněno v budově Surge 2. Horní kužely boosterů jsou uskladněny v budově BFF.

Sestavování SLS bude zahájeno ve správný čas, až to bude dávat smysl. Hlavním důvodem je dvanáctiměsíční životnost sestavených boosterů počínaje spojením prvních dvou segmentů kvůli omezené životnosti těsnicích prvků mezi jednotlivými segmenty. Stejně jako u Artemis I, i nyní bude možné certifikační limit prodloužit díky inspekcím a technické analýze spojů. Tomu se však chce NASA nyní vyhnout.

Sestavování bude zahájeno umístěním spodních sestav bočních vzletových stupňů SRB na podpěrné sloupky na základně mobilní vypouštěcí plošiny. Přesné datum závisí na přípravě Orionu, která je primární kritickou cestou k dosažení startovní připravenosti mise Artemis II. Pokud půjde vše dobře, mohly by být spodní sestavy umístěny na plošinu v létě.

Nácvik opuštění Orionu letovou posádkou Artemis II za asistence amerického námořnictva v Tichém oceánu, 25. února 2024

Nácvik opuštění Orionu letovou posádkou Artemis II za asistence amerického námořnictva v Tichém oceánu, 25. února 2024
Zdroj: https://images-assets.nasa.gov

NASA se bude snažit o dodávky hardwaru metodou just-in-time. Finální integrované funkční testy (FIFT) systémů centrálního stupně rakety SLS v montážním závodě Michoud Assembly Facility (MAF) v New Orleans byly dokončeny 23. ledna. Dokončení FIFT znamená potvrzení, že jde o funkční raketový stupeň. Protože je ale MAF lepším místem k uskladnění stupně než VAB, bylo dodání na kosmodrom v souvislosti s novým cílovým datem startu odloženo na léto, na dobu asi osm týdnů před tím, než budou plně sestaveny boostery.

Přeprava centrálního stupně začne přemístěním z integrační místnosti 47/48 budovy 103 v MAF do vysoké budovy 110. Zde bude stupeň vyzdvižen a uložen na kolové dopravníky. Poté bude stupeň převezen pomocí dopravníků z MAF k nedalekému přístavišti. Po naložení na člun Pegasus a týdenní plavbě bude stupeň přepraven do přístaviště v Kennedyho vesmírném středisku. Odtud poputuje na dopravnících do montážní budovy VAB.

Zdroje informací
https://twitter.com/
https://twitter.com/
https://twitter.com/
https://www.nasa.gov/
https://www.nasaspaceflight.com/
https://www.youtube.com/

Zdroje obrázků:
https://images-assets.nasa.gov/…/KSC-20240223-PH-RNS01_0003~large.jpg
https://blogs.nasa.gov/…/2024/01/Artemis-II-Ground-Systems-Test2.png
https://images-assets.nasa.gov/…/KSC-20240124-PH-ILW01_0061~medium.jpg
https://pbs.twimg.com/media/GH7QDeOaAAAzaVO?format=jpg
https://images-assets.nasa.gov/…/KSC-20240225-PH_JBP02-0006~large.jpg

Print Friendly, PDF & Email

Kontaktujte autora: hlášení chyb, nepřesností, připomínky
Prosím čekejte...
Níže můžete zanechat svůj komentář.

Zanechte komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.