Rover Perseverance odebral vzorky s organickými látkami

Když rover Perseverance na Marsu dorazil do dávné říční delty, začala tím jeho druhá vědecká kampaň. Ta je již v plném proudu a vozítko odebírá vzorky z míst, která vědci určili jako nejlepší pro nalezení důkazů případného dávného mikroskopického života na rudé planetě. Rover již odebral z oblasti vyschlé delty od 7. července čtyři vzorky, takže celkový počet získaných vědecky atraktivních vzorků vzrostl na 12. „K průzkumu jsme si kráter Jezero vybrali, protože jsme se domnívali, že měl nejlepší podmínky k tomu, aby poskytl vědecky perfektní vzorky. A teď víme, že jsme rover skutečně poslali na správné místo,“ říká Thomas Zurbuchen, přidružený administrátor NASA pro vědu a dodává: „První dvě vědecké kampaně přinesly úžasnou různorodost vzorků, které se dopraví na Zemi v rámci programu Mars Sample Return.

45 kilometrů široký kráter Jezero ukrývá pozůstatky říční delty – útvar o tvaru vějíře, který se zformoval před 3,5 miliardami let v místě, kde řeka vtékala do jezera. Rover Perseverance nyní prozkoumává horniny vytvořené z usazenin v deltě. Ty vznikaly z drobných částeček hornin, které řeka při své cestě unášela. V rámci první vědecké kampaně se rover zaměřoval především na dno kráteru, kde nalezl vyvřelé horniny, jež se formovaly hluboko pod povrchem z magmatu, případně při povrchové vulkanické činnosti. „Delta se svými odlišnými sedimentárními horninami krásně kontrastuje s vyvřelými horninami (ty vznikly krystalizací magmatu), které jsme objevili na dně kráteru,“ vysvětluje Ken Farley, vědec z Caltechu v kalifornské Pasadeně, který je členem týmu kolem vozítka Perseverance a dodává: „Tohle položení vedle sebe nám poskytne mnohem lepší porozumění geologické historii po vzniku kráteru a poskytne pestrost v odebraných vzorcích. Například jsme objevili pískovec, který ukrývá zrnka a malé kamínky vzniklé daleko od kráteru Jezero. Kromě toho jsme také objevili slínovec, který obsahuje zajímavé organické sloučeniny.

Rover Perseverance odebral v dávné říční deltě vzorky z kamene pojmenovaného Wildcat Ridge.

Rover Perseverance odebral v dávné říční deltě vzorky z kamene pojmenovaného Wildcat Ridge.
Zdroj: https://d2pn8kiwq2w21t.cloudfront.net/

Jméno „Wildcat Ridge“ dostal kámen široký zhruba 1 metr, který vznikl pravděpodobně před miliardami let, když se zde při vysychání jezera se slanou vodou usadilo bahno a jemný písek. Během 20. července rover Perseverance obrousil kousek povrchu Wildcat Ridge, aby mohl analyzovat dané místo pomocí svého přístroje SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals). Data, která tento přístroj pořídil, ukázala, že dané místo obsahuje organické molekuly, které jsou prostorově v korelaci s minerály, které obsahují sírany. Takové minerály nalezené ve vrstvách sedimentárních hornin mohou poskytnout významné informace o vodním prostředí, ve kterém vznikly.

Mozaika složená z několika snímků zachycuje kámen Wildcat Ridge, kde je dobře vidět dvě místa odebraných vzorků. Napravo můžeme spatřit kruhovou obroušenou oblast pro prvotní analýzu.

Mozaika složená z několika snímků zachycuje kámen Wildcat Ridge, kde je dobře vidět dvě místa odebraných vzorků. Napravo můžeme spatřit kruhovou obroušenou oblast pro prvotní analýzu.
Zdroj: https://d2pn8kiwq2w21t.cloudfront.net/

Organické látky jsou velmi široké označení používané pro široké spektrum molekul, které jsou tvořeny primárně uhlíkem, ale obsahují i vodík a další prvky, třeba kyslík, dusík, fosfor, či síru. Existují chemické procesy, při kterých mohou tyto látky vznikat i bez zapojení života. I přesto však některé z těchto látek můžeme považovat za základní stavební kameny života. Přítomnost takových specifických molekul je považována za potenciální biosignaturu, což je výraz používaný pro látky či struktury, které mohou být důkazem dřívějšího života. Stále je však potřeba mít na paměti, že mohou vznikat i bez přítomnosti života.

Už v roce 2013 vozítko Curiosity odhalilo přítomnost organických látek ve vzorcích, které odvrtalo z okolních hornin. Na organické látky už v kráteru Jezero narazil i rover Perseverance. Na rozdíl od předešlých případů však byly tentokrát tyto látky objeveny v místě, kde se v dávné minulosti sedimenty a soli nacházely v podmínkách, které by potenciálně mohly hostit život. Během zmíněné analýzy kamene Wildcat Ridge přístroj SHERLOC zaregistroval doposud nejvyšší zastoupení organických látek. „V dávné minulosti se písek, bahno a soli, které dnes tvoří Wildcat Ridge, nacházely ve stavu a podmínkách, ve kterém se mohlo životu dařit,“ popisuje Ferley a pokračuje: „Skutečnost, že se organické látky našly v sedimentární hornině známé tím, že na Zemi dobře uchovává fosilie dávných forem života, je velmi důležitá. Ovšem při veškeré úctě ke kvalitě a schopnostem přístrojů na Perseverance, na další poznání toho, co tvoří vzorky z Wildcat Ridge, si budeme muset počkat, až se vzorky v rámci mise Mars Sample Return dostanou na Zemi za účelem hloubkové analýzy.

Nová architektura mise MSR - vozítko Perseverance se postará o dovoz vzorků a záloha budou dva vrtulníčky

Nová architektura mise MSR – vozítko Perseverance se postará o dovoz vzorků a záloha budou dva vrtulníčky
Zdroj: https://mars.nasa.gov/

První krok americko-evropského projektu MSR začal v září 2021, kdy rover Perseverance odvrtal svůj první jádrový vzorek. Společně se vzorky hornin rover zajistil také jeden vzorek atmosféry a dvě tzv. svědecké trubičky, přičemž všechna pouzdra jsou stále uložena v těle vozítka. Geologická pestrost vzorků, které zatím rover nese, je tak dobrá, že pozemní tým uvažuje o tom, že by vybrané trubičky během následujících dvou měsíců mohl vyložit u ústí delty. Po tomto vyprázdnění by mohlo vozítko pokračovat v průzkumu delty. „Po většinu své kariéry jsem studovala obyvatelnost a geologii Marsu. Vím z vlastní zkušenosti, jak neuvěřitelnou vědeckou hodnotu má návrat pečlivě nasbíraného souboru marsovských hornin na Zemi,“ vysvětluje Laurie Leshin, ředitelka Jet Propulsion Laboratory z jižní Kalifornie a dodává: „Představa, že jsme jen pár týdnů od vyložení fascinujících vzorků a jen pár let od jejich dopravy na Zemi, kde je budou moci vědci studovat v nevídaných detailech, je skutečně fenomenální. Tolik se toho dozvíme!

Přeloženo z:
https://www.nasa.gov/

Zdroje obrázků:
https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/shuster_2_screenshot_skinner.png
https://d2pn8kiwq2w21t.cloudfront.net/original_images/2-PIA24924_FigA_duplicate.png
https://d2pn8kiwq2w21t.cloudfront.net/original_images/e1-PIA24928-DUPE.png
https://mars.nasa.gov/system/downloadable_items/47455_PIA25326.jpg

Print Friendly, PDF & Email

Kontaktujte autora: hlášení chyb, nepřesností, připomínky
Prosím čekejte...
Níže můžete zanechat svůj komentář.

8 komentářů ke článku “Rover Perseverance odebral vzorky s organickými látkami”

  1. Ergin napsal:

    Myslel jsem, že podle nového plánu MSR by měl vzorky k raketě přivézt rover Perseverance, tak proč je bude nyní vykládat?

  2. pavelZ napsal:

    Dobrý den,

    děkuji za článek a nové informace o misi Perseverance. Znamená to, že seriál ,,Zkoumáme Mars s Vytrvalostí,, už nebude mít pokračování?

Zanechte komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.