ŽIVĚ: Po pár dnech na ISS do volného prostoru

Dva zkušení američtí astronauti, kteří již v minulých misích vystoupili několikrát do volného prostoru mají před sebou další úkol. Na konci minulého týdne teprve dorazili na Mezinárodní vesmírnou stanici, ale dnes na ně čeká šest a půl hodiny dlouhý výstup do volného prostoru. Během něj nainstalují bezdrátové komunikační vybavení na vnější části stanice, aby byl orbitální komplex připraven na instalaci pokročilého přístroje pro dálkový průzkum ekosystémů, který má přiletět na stanici ještě letos. Dvěma muži, kteří vystoupí do volného prostoru, není nikdo jiný než Andrew Feustel (zatím šest výstupů) a Richard Arnold (zatím dva výstupy).

Andrew Feustel během výstupu do volného prostoru na ISS v rámci mise STS-134.

Andrew Feustel během výstupu do volného prostoru na ISS v rámci mise STS-134.
Zdroj: https://c2.staticflickr.com

Primární úkoly výstupu jsou celkem tři – tím prvním a asi nejvýznamnějším je výše zmíněná instalace komunikačního vybavení přístroje ECOSTRESS, který vyvíjí JPL a který má v létě dorazit na ISS na palubě lodi Dragon v rámci mise SpaceX CRS-15. Tato bezdrátová linka propojí přístroj se staničním vnitřním datovým systémem, do kterého se budou nasbírané informace ukládat. Vzhledem k umístění přístroje je pro zajištění dobré konektivity potřeba nainstalovat komunikační zařízení, které si můžeme představit jako WiFi.

Druhým hlavním úkolem  je odstranění dvojice kapalinových propojek na externím ventilu radiátorů na příhradové konstrukci stanice. Díly se následně dopraví na Zemi, aby se mohlo zkontrolovat, zda na nich nedochází k únikům. Třetím úkolem bude nahrazení skupiny kamer, které přestaly reagovat na pokyny k otáčení a naklánění z pozemního střediska. Jelikož se na výstup chystají dva astronauti s bohatými zkušenostmi z kosmických vycházek, počítá řídící středisko s tím, že základní úkoly splní rychle a jako bonus by mohli udělat i nějakou práci navíc.

Richard Arnold při výstupu do volného prostoru v rámci mise STS-119.

Richard Arnold při výstupu do volného prostoru v rámci mise STS-119.
Zdroj: https://upload.wikimedia.org

Aktuální výstup s označením U.S. EVA-49 měl původně proběhnout v květnu jako součást série tří výstupů, které se chystají na období květen/červen. Řídící středisko se však rozhodlo jeden z výstupů přesunout na konec března. Jednak se získá luxusní časová rezerva na řešení případných problémů s bezdrátovým komunikačním zařízením a  navíc posádka bude mít v příštích týdnech nabitý program vzhledem k tomu, že loď Dragon, která má startovat už na začátku dubna, přiveze několik vědeckých experimentů. Poslat astronauty na výstup do volného prostoru hned během prvního týdne ve vesmíru sice není ideální, ale jelikož jde o ostřílené veterány, NASA svolila s přesunem vycházky. Ostatně oba astronauti letěli do vesmíru na raketoplánech a v rámci svých misí prováděli výstupy do volného prostoru během prvního týdne naprosto běžně.

Aktuální posádka na ISS.

Aktuální posádka na ISS.
Zdroj: http://spaceflight101.com

Andrew Feustel bude dnes velitelem výstupu a obleče skafandr EMU s číslem 3006, který bude vybaven červenými pruhy. Richard Arnold bude v kompletně bílém skafandru s číslem 3003. Samotné přípravy na výstup začaly ještě před příletem astronautů, kteří ji vykonají. Pomohli s tím jejich kolegové – Scott Tingle a Norišige Kanaj, kteří se ujali přípravy skafandrů na výstup. V neděli už Feustel a Arnold začali s přípravou přechodové komory Quest a potřebného vybavení. Kromě jiného si z okének prohlédli pracovní prostor a s využitím 3D simulačního softwaru si prošli všechny důležité procedury.

Začátek výstupu je oficiálně stanoven na 14:10 středoevropského letního času. Tehdy by měli Feustel a Arnold v odtlakované přechodové komoře přepnout své skafandry na vnitřní zdroje energie. Následně se oba astronauti rozdělí a každý vyrazí pracovat na něčem jiném. Andrew Feustel zamíří k zadní části uzlového modulu 3 (Tranquility) a Richard Arnold se vydá podél příhradové konstrukce ke koncovce robotické paže, ke které se následně připojí.

Pracoviště Andrew Feustela na modulu Tranquility.

Pracoviště Andrew Feustela na modulu Tranquility.
Zdroj: http://spaceflight101.com

Na modulu Tranquility najde Feustel připravené pracovní místo, které mu vloni v říjnu připravil jeho kolega Randolph Bresnik odstraněním dvojice madel. Místo nich se nainstalují upravená madla, která budou držet bezdrátové komunikační zařízení. Feustel k instalaci použije elektrický šroubovák, který připomíná pistoli a který se používá při většině výstupů do volného prostoru. Astronaut přišroubuje dvojici madel In-Orbit Replaceable Hand Rails – jedno bude na spodní straně koncové části modulu, druhé na horní. Právě tohle místo je ideální pro dobré pokrytí signálem celého levoboku stanice.

Madla s anténami.

Madla s anténami.
Zdroj: http://spaceflight101.com

Po instalaci madel bude Feustel moci odstranit kryt dokovacího portu modulu Tranquility na stranu, aby mohl připojit dvojici datových a elektrických kabelů do zástrček v dokovacím portu. Právě tyto kabely budou dodávat energii a data pro instalovanou anténu. Jakmile budou kabely v zástrčkách, Andrew opět vrátí kryt portu na své místo. Pozemní středisko tak bude moci zahájit prvotní zkoušky antén.

Přístroj ECOSTRESS.

Přístroj ECOSTRESS.
Zdroj: http://spaceflight101.com

Přístroj ECOSTRESS, který bude tuto linku využívat, váží 465 kilogramů a jeho zkratka pochází z názvu ECOsystem Spaceborne Thermal Radiometer Experiment on Space Station. Jedná se o hyperspektrální infračervený snímač schopný sbírat snímky v infračervené části spektra s vysokým rozlišením. Konkrétně půjde o snímky vegetace s důrazem na jejich teplotu. Z oběžné dráhy tak bude možné zjistit, kolik potřebují vody a jak reagují na stresové vlivy. Pro kosmické zařízení jde o inovativní obor a ISS se k němu perfektní hodí. Je na ní vše, co přístroj potřebuje, stačí ho jen vyrobit a připojit k existujícím okruhům.

Umístění přístroje ECOSTRESS na ISS.

Umístění přístroje ECOSTRESS na ISS.
Zdroj: http://spaceflight101.com

Přístroj za třicet milionů dolarů bude nainstalován na vnější platformě EFU (Exposed Facility Unit) 10 na japonském modulu Kibó. Elektřinu a základní datovou konektivitu pro přenos telemetrie a pokynů zajistí rozhraní na japonské platformě, ale pro vysokorychlostní přenos nasbíraných informací 4.5 Mbit/s využije přístroj staniční WiFi síť, jejíž vysílač bude právě na modulu Tranquility. Této sítě však nebude využívat jen ECOSTRESS, ale i různé další přístroje, které zde budou nainstalovány.

Během Feustelovy práce na instalování antén se Richard Arnold zaměří na chladící systém stanice. Jeho prvním úkolem bude odstranit dvojici propojek na čpavkovém okruhu systém HRSR (Heat Rejection System Radiator). Aby se pohodlně dostal na pracovní místo, připojí své nohy k volnému konci staniční paže Canadarm2. K propojení skafandru a robotické paže použije konstrukci APFR (Articulating Portable Foot Restraint). Po připojení se astronauti Tingle a Kanaj uvnitř stanice ujmou ovládání robotické paže a domanévrují se svým kolegou až na jeho pracovní místo.

Architektura systému RBVM - hadicové propojky Radiator flex hoses budou odstraněny.

Architektura systému RBVM – hadicové propojky Radiator flex hoses budou odstraněny.
Zdroj: http://spaceflight101.com/

Odstranění dvou hadicových propojek z P1-3-2 RBVM (Radiator Beam Valve Module) žádají pozemní týmy, které právě tyto dva díly vytipovaly jako nejpravděpodobnější místo drobného úniku v chladícím systému. Přes P1-3-2 RBVM proudí čpavek v chladícím okruhu B, který obsahuje radiátory, pumpy a tepelné výměníky. Úkolem okruhu je brát přebytečné teplo z útrob stanice a odvádět jej pryč.

Během několika měsíců na přelomu let 2016 a 2017 senzory ukázaly, že množství čpavku v okruhu B pomalu klesá a v únoru 2017 došlo k robotické inspekci systému s využitím robotického hledače úniků. S jeho pomocí se podařilo zúžit podezřelou oblast na tento konkrétní RBVM. V březnu 2017 se tu pohyboval i francouzský astronaut Thomas Pesquet, který danou oblast detailně natočil, aby měly pozemní týmy z čeho vycházet.

Detailní pohled na hadice, které se odstraní.

Detailní pohled na hadice, které se odstraní.
Zdroj: http://spaceflight101.com

Jakmile byly propojky RAD3 RBVM označeny za pravděpodobný zdroj úniku, změnili operátoři cestu, kterou chladící médium protéká. Propojky na jednom ze šesti HRSR se tak ocitly mimo okruh a bylo možné otevřít ventily, aby došlo k samovolnému odvětrání čpavku z této lokality, což byla příprava na odstranění propojek. Jakmile se tyto díly dostanou na Zemi, bude možné přesně určit místo netěsnosti i její pravděpodobnou příčinu. Tyto poznatky se do budoucna využijí ke stavbě dalších systémů, které budou mít delší životnost.

Aby bylo možné odstranit palcové a třičtvrtěpalcové propojky, bude Richard Arnold muset nejprve odpojit dvojici ohřívacích kabelů, které mají běžně za úkol ohřívat potrubí, aby v něm čpavek nezmrznul. Následně bude moci odpojit konektory Fluid Quick Disconnects na straně RBVM. Již uvolněné propojky pak smotá a uloží do tašky, kterou s sebou bude mít.

Vizualizace odpojení čpavkových propojek.

Vizualizace odpojení čpavkových propojek.
Zdroj: http://spaceflight101.com

V této chvíli již budou hotové dva ze tří hlavních úkolů. Andrew Feustel si cestou kolem přechodové komory Quest vymění batoh s nářadím a Richard Arnold (stále připojený k robotické paži) se přesune na jiné místo. Konkrétně půjde o horní část příhradové konstrukce, kde se nachází tzv. Camera Port 8. Tady se oba astronauti potkají a na třetím úkolu budou spolupracovat. Jejich úkolem bude odstranit sestavu kamer ETVCG (External TV Camera Group), která odmítá reagovat na pokyny k otáčení a naklánění.

Sestava kamer na ISS (ETVCG)

Sestava kamer na ISS (ETVCG)
Zdroj: http://spaceflight101.com

Sestavy kamer na ISS jsou většinou tvořeny konstrukcí CLPA (Camera, Light, Pan & Tilt Assembly) a kamerami s nízkým rozlišením s poměrem stran 4:3. Některé skupiny kamer byly v minulých dvou letech vybaveny kvalitnějšími kamerami s vysokým rozlišením, aby mohla stanice poskytovat záběry odpovídající 21. století, kterému vládne video ve vysokém rozlišení. Camera Port 8 se dočkal kamery s HD rozlišením v rámci EVA-37 v září 2016. Bohužel však závada pohyblivého mechanismu znemožnila pohyb kamery s vysokým i standardním rozlišením. Operátoři tak přišli o jednu z možností, jak sledovat vnější část stanice, s jejíž pomocí mohou například řešit nečekané situace.

Aby bylo možné obnovit pohyb celé sestavy, dojde k výměně celého systému CLPA. Astronauti jej nejprve sklopí do složené konfigurace a uzamknou systém naklánění a otáčení. Následně odpojí elektrický kabel od HD kamery, aby ji v dalším kroku odpojili z jejího slotu. Richard Arnold pak s pomocí pistolového šroubováku odmontuje dva sekundární a jeden centrální šroub, aby mohl odstranit celý systém CLPA. Poškozenou jednotku předá Feustelovi, který mu na oplátku podá náhradní díl. S poškozeným systémem CLPA následně Feustel vyrazí k přechodové komoře. Arnold bude moci připojit novou jednotku s pomocí šroubů a následně zasune slot s HD kamerou a připojí její elektrický kabel.

Pozice astronautů při výměně sestavy kamer.

Pozice astronautů při výměně sestavy kamer.
Zdroj: http://spaceflight101.com

Richard Arnold by se měl od robotické paže odepnout na stejném místě, kde nastupoval a následně uklidí své pracovní místo. Cílem je, aby byl celý systém připraven na použití při následujících dvou výstupech. Tím budou úkoly aktuálního výstupu splněny a cokoliv navíc už bude bonus. Andrew Feustel by se třeba měl přesunout na příhradovou konstrukci k nosníku S0 a vlézt do jeho útrob. Sem byla v roce 2007 uklizena odstraněná propojka čpavkového systému, která od té doby nebyla potřeba. Andrew se s touto propojkou přesune na modul Destiny, kde se na plošině External Stowage Platform 1 nachází systém pro řízení pump PFCS (Pump Flow Control Subassembly). Tady propojku odloží, což bude první krok k budoucímu výstupu, při kterém bude systém PFCS odstraněn.

Pokud budou mít astronauti stále čas, zařídí se pozemní operátoři podle aktuální situace a možná jim dají nějaké drobnější úkoly, které souvisí s příštími výstupy do volného kosmu, kterým se tak uvolní časový harmonogram. Pokud máte zájem sledovat živě výstup obou astronautů, NASA TV poskytne přímý přenos celé kosmické procházky. Pod tímto odstavcem najdete přehrávač NASA TV, přičemž samotné vysílání začne už pár desítek minut před samotným začátkem výstupu.

Zdroje informací:
http://spaceflight101.com/
https://blogs.nasa.gov/

Zdroje obrázků:
http://spaceflight101.com/iss/wp-content/uploads/sites/37/2018/03/EVA49-4.jpg
https://c2.staticflickr.com/4/3797/9492405697_00a8c9b6a3_k.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/STS-119_EVA1_Arnold01.jpg
http://spaceflight101.com/iss/wp-content/uploads/sites/37/2018/03/ms08-docking-023.jpg
http://spaceflight101.com/iss/wp-content/uploads/sites/37/2018/03/EVA49-5.jpg
http://spaceflight101.com/iss/wp-content/uploads/sites/37/2018/03/EVA49-1.jpg
http://spaceflight101.com/iss/wp-content/uploads/sites/37/2018/03/EVA49-6.jpg
http://spaceflight101.com/iss/wp-content/uploads/sites/37/2018/03/ISS-JEM-EF_v2.jpg
http://spaceflight101.com/iss/wp-content/uploads/sites/37/2018/03/EVA49-2.jpg
http://spaceflight101.com/iss/wp-content/uploads/sites/37/2018/03/EVA49-8.jpg
http://spaceflight101.com/iss/wp-content/uploads/sites/37/2018/03/ETVCG.jpg
http://spaceflight101.com/iss/wp-content/uploads/sites/37/2018/03/EVA49-9.jpg

Print Friendly, PDF & Email

Kontaktujte autora: hlášení chyb, nepřesností, připomínky
Prosím čekejte...
Níže můžete zanechat svůj komentář.

Jeden komentář ke článku “ŽIVĚ: Po pár dnech na ISS do volného prostoru”

  1. Kamil napsal:

    Andrew by mohl brzo mohl mít nějaký rekord

Zanechte komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.