Zlaté české ručičky – Práce v kosmickém průmyslu

Velmi často dostáváme od našich čtenářů různé dotazy. Poměrně často mezi nimi nacházíme i otázky, které se točí kolem toho, jak je Česká republika aktivní na poli vývoje kosmických technologií. Mladé lidi, kteří si vybírají školy, na které nastoupí, zase zajímá, jestli je možné získat v České republice práci v oboru, který souvisí s kosmonautikou. Abychom ještě více rozšířili tématický záběr našich článků jsme se rozhodli, že zavedeme nový seriál pojmenovaný Zlaté české ručičky. Ten bude na našem webu vycházet nepravidelně a čtenáři v něm najdou informace o českých kosmických společnostech, o nabídce pracovních pozic, nebo o projektech, na kterých Češi momentálně pracují. Pilotní díl nového seriálu právě startuje.

Aby měl čtenář kompletnější informace, rozhodli jsme se do prvního dílu zařadit hned dvě společnosti, které působí na českém trhu a které se podílí na vývoji kosmických technologií. Za firmu S.A.B. Aerospace, jejíž divize sídlí v Brně, odpovídali pánové Petr Kapoun a Petr Brožek. Společnost Space Systems Czech z Prahy zastupoval v odpovědích pan Daniel Štefl.

Mohl bych Vás na začátku poprosit o pár slov o Vaší firmě? Jak přesně souvisí s kosmonautikou?
S.A.B. Aerospace: Naše společnost S.A.B. Aerospace s.r.o. byla založena v roce 2014, jako divize Italské společnosti S.A.B. Aerospace Srl. Mateřská společnost je na trhu již od roku 2004 a dnes se výhradně zaměřuje na oblast kosmických technologií. Jmenovitě se soustředí na vývoj mechanických produktů a je schopna pokrýt jak konstrukční činnost, tak i pevnostní analýzy a termální analýzy včetně obrábění a testování. Kromě těchto přímých vývojových aktivit také může, díky svým předchozím zkušenostem (tzv. „Heritage“) v podobě vesmírného letového hardwaru, vystupovat jako tzv. Prime Contractor, to znamená, že může vést celé projekty a jednat přímo s Evropskou Vesmírnou Agenturou.

Logo firmy S.A.B. Aerospace

Logo firmy S.A.B. Aerospace
Zdroj: http://www.sabaerospace.com/

Česká společnost, sídlící v Brně, se pak má stát samostatnou divizí, která bude schopna ve vlastní režii pokrývat, kromě vedení a koordinace projektů, také oblast vlastního vývoje produktů z pohledu konstrukce, pevnostních a termálních výpočtů. Spolu s dalšími partnery je pak schopna pokrýt nejen mechanickou část ale také i elektrickou a elektronickou. Výroba produktů pak bude zajišťována v kooperaci s dalšími českými firmami, které zde již na tomto poli působí. Rozvoj v oblasti testování se zatím nepředpokládá a v případě potřeby bude možné využít testovací zařízení v Itálii.

S ohledem na výše popsané schéma operování společnosti se typické produkty značně liší. Může se jednat prakticky o cokoliv. Od podpůrného zařízení pro montáž satelitu, přes vývoj části rakety, až po vývoj součástí, nebo i celých satelitů. Našim hlavním cílem je, hlavně díky výše zmíněné Heritage naší matky, přinést do České republiky velké projekty. Česko je poměrně mladým členem Evropské Vesmírné Agentury a je těžké přesvědčit evropské firmy a vesmírnou agenturu, že
jsou u nás firmy, které zvládnou práci na velkých projektech. Jsme na dobré cestě a jeden velký projekt je právě na začátku.

Space Systems Czech: Velmi úzce. Space Systems Czech jsme založili s cílem podílet se na počínající revoluci, kdy se vesmír a služby založené na satelitních datech stávají dostupné nejen pro velké národní agentury jako NASA a ESA, ale i pro menší společnosti.

Logo firmy Space Systems Czech

Logo firmy Space Systems Czech
Zdroj: www.spacesystems.cz/

Specializujeme se na vývoj letového software pro umělé družice a zpracování družicových dat, nicméně vesmírné technologie lze úspěšně přenášet i do jiných oborů, kde je potřebný vysoce spolehlivý software. Jsou to například automobily, letadla, vlaky, jaderné elektrárny a medicínská zařízení. Ještě spolehlivější software však bude muset být v autonomně řízených prostředcích. V těchto všech oborech již pracujeme nebo budeme pracovat a to i prostřednictvím sesterské společnosti Space Systems Finland, která přináší know how mezinárodní společnosti a bohaté zkušenosti.

Pohybujete se ve sféře kosmických technologií. Má tento obor nějaká vyložená specifika, jako třeba požadavky na vyšší přesnost, časová náročnost, průvodní dokumentace a podobně?
Space Systems Czech: Vesmírná sonda osaměle plující meziplanetárním prostorem dokáže v mnohých z nás vyvolat romantické představy, jako například Rosetta stíhající 67P/Churyumov–Gerasimenko. Aby byla celá mise úspěšná, fungovala podle plánu a v extrémně nehostinných podmínkách vesmíru (extrémní horko na jedné straně a naopak extrémní chlad, mikrogravitace, vysoké dávky záření, vakuum), vyžaduje velké znalosti, invenci a nasazení jednotlivých inženýrů, kteří se často pohybují na hranicích technických možností. V kontextu ESA pak také spolupráci ve velkých konsorciích mnoha firem, protože na misi ESA vždy spolupracuje více společností z různých zemí.

Sonda JUICE u planety Jupiter

Sonda JUICE u planety Jupiter
Zdroj: http://i2.cdn.turner.com/

Dokumentaci vytváříme v souladu se standardy ECSS podle kterých vývoj probíhá. Jen tolik, aby v době nasazení systému nebo jeho vypuštění bylo jasné, že plní určené požadavky. Zbytečně velké množství dokumentace by stejně někdo zvládl obtížně přečíst a neplnila by svůj účel. Časová náročnost není kritická, protože vesmírné mise jsou obvykle plánovány dlouho dopředu. Komplikací může být celková délka vývojového cyklu a realizace vesmírné mise. Jako příklad můžeme zvolit první evropskou misi k Jupiteru JUICE. Nedávno proběhl průmyslový den, kde se sešli zástupci vesmírného průmyslu a byly zveřejněny konkrétní příležitosti o které se lze ucházet. V průběhu příštího roku se začne na JUICE pracovat, vypuštění proběhne v červnu 2022 a ukončení v dubnu 2033. Mise pro pozorování Země nebo telekomunikační mise ovšem bývají kratší a věřím, že vývojový cyklus lze pro některé typy malých satelitů zkrátit na dva roky.

S.A.B. Aerospace: Zkratky… Zkratky se používají naprosto všude a přichází se s nimi do kontaktu každý den a to nejen v oblasti technických textů ale i v oblasti administrativních záležitostí. V mnoha směrech se tato oblast lidské činnosti hodně podobá letectví, což není tak překvapivé. S ostatními odvětvími se už pak těžko srovnává, protože v těchto směrech nemáme mnoho zkušeností a je těžké to porovnat. Třeba taková dokumentace k autu, budově nebo např. k jeřábu asi také nebude nejmenší.

Umělecká představa družice Proba-V na oběžné dráze

Umělecká představa družice Proba-V na oběžné dráze
Zdroj: http://upload.wikimedia.org/

Na jakých kosmických projektech se Vaše firma podílela?
S.A.B. Aerospace: Vzal bych to velmi stručně. Obecných informací o projektech jsou na internetu spousty. A na vašich stránkách jsou o většině těchto projektů zajímavé články. Zmínil bych účast na projektu OPSIS Satellite – teleskop s vysokým rozlišením určený pro pozorování země. Byli jsme zodpovědní za termo-mechanický subsystém teleskopu pro tento satelit. Dalším takovým vědeckým projektem byl Lares Satellite. Připravovali jsme kompletní design, prováděli pevnostní výpočty a testování LARES SSUP (Satellite Support System). Zajímavé byly také práce na Proba-V, mini satelitu, jehož úkolem je mapovaní zemského povrchu a vegetačního růstu. Kromě vývoje a designu jsme se také účastnili finální integrace satelitu v Kourou. A v neposlední řadě se podílíme na programu ExoMars 2016 a 2018 – o tom jste, myslím, nedávno psali.

Umělecká představa družice Sentinel 4

Umělecká představa družice Sentinel 4
Zdroj: https://earth.esa.int/

Space Systems Czech: Se Space Systems Czech jsme nyní zapojeni do projektu Sentinel 4, což je instrument na satelitu Meteosat Third Generation, plánovaný k  vypuštění v roce 2017. Jde o spektrometr s vysokým rozlišením určený pro kontinuální snímání atmosféry nad Evropou a částí Afriky. Výstupem z vyhodnocovaných dat bude kvalita ovzduší a chemické složení dané části atmosféry. Sesterská společnost Space Systems Finland byla vybrána jako dodavatel Aplikačního SW pro Airbus Defence & Space a naše společnost se nyní připojila do fáze programování verifikačních a validačních procedur. Od února se začneme podílet na ISVV (Independent Software Validation and Verification) pro misi BepiColombo, která se vydá k planetě Merkur.

Zkušeností však máme víc. Osobně jsem se podílel například na EarthCARE, jejíž vývoj dále pokračuje, na některých výzkumných projektech a European Ground Segment – Common Core (EGS-CC), což je iniciativa k vytvoření jednotného systému pro pozemní segment. V současnosti existuje několik různých pozemních systémů a navíc se používájí jiné systémy během vývoje a později pro řízení. Ovšem například zpracování telekomandů a odesílání telemetrie probíhá shodně při vývoji, testování i skutečném provozu družice. Je tedy účelné pozemní systémy sjednotit, zefektivnit tak vývoj i řízení satelitů a v konečném důsledku ušetřit.

Vaše firma momentálně shání posily do svého týmu. O jaké pozice máte zájem? Jaké požadavky by museli naši čtenáři splňovat, aby se mohli o danou pozici ucházet?
Space Systems Czech:  Hledáme hlavně nadšení pro vesmírné technologie. Máme chuť i energii měnit svět a přispívat k využití pokročilých technologií. Nejlépe k nám zapadne ten, kdo sdílí naši chuť tvořit a využívat pokročilé technologie. Naše hlavní domény jsou safe-critical software a zpracování dat, proto zejména potřebujeme vývojářky a vývojáře v C a C++. Znalost exotičtějších technologií, jako například příležitostně využívaný jazyk Ada, nevyžadujeme. Jsme mladá dynamická společnost odhodlaná investovat do rozvoje svých zaměstnanců, takže podobné speciality každého naučíme.

Také se hodí analytické myšlení. Představte si družici před vypuštěním. Jak ověříme, že námi dodaný software 100 % plní zadané požadavky a bude je spolehlivě plnit i na konci mise? Jak si můžeme být jisti, že ověření pokrylo 100 % zdrojového kódu? Kdo ví, může mi odpovědi poslat e-mailem spolu se životopisem.

A protože vždy musíme zákazníkovi včas dodat spolehlivý software, k dobrému výsledku přispěje i připravenost převzít zodpovědnost, vlastní iniciativa, úsilí o dokončení všech činností a nakonec radost a uspokojení z perfektního výsledku.

Vizualizace pevnostních výpočtů

Vizualizace pevnostních výpočtů
Zdroj: http://www.jhv.cz/

S.A.B. Aerospace: V současné době bychom rádi obsadili pozice v konstrukci a v oblasti pevnostních výpočtů. V budoucnosti pak budeme hledat také uchazeče na pozice kontroly kvality, technicko-administrativní pozice a v neposlední řadě také uchazeče na termální výpočty.

Pokud jde o požadavky kladené na uchazeče, v základu jsou stejné jako u každé jiné pracovní nabídky. Jsme si vědomi toho, že v naší zemi nenajdeme mnoho plně kvalifikovaných uchazečů, kteří mají zkušenost v této oblasti. Lépe řečeno nečekáme, že tady vůbec někoho takového najdeme. Proto všechny požadavky jsou psány poměrně obecně a počítáme s tím, že se vybraní uchazeči zaškolí. Proces vzdělávání bude probíhat v podstatě neustále. Jako firma nabízíme bohaté spektrum vzdělávání našich pracovníků. Každému kdo u nás začíná také nabízíme zahraniční stáž u partnerských společností v Itálii a Německu. Možnost se učit na aktuálních zahraničních projektech láka téměř každého. Výhodu budou mít uchazeči, kteří mají zkušenost s tenkostěnnými konstrukcemi, s kompozity, vibracemi a z pohledu softwaru, s prací v programech Unigraphics, Hypermesh a Patran/Nastran.

To znamená, v základu hledáme kohokoliv, kdo má zájem o oblast kosmických technologií, má obecné znalosti a zkušenosti v nabízených pozicích a je ochoten se vzdělávat a vstřebávat nové informace, kterých je na začátku velmi mnoho. Umí se dorozumět anglicky a porozumět anglickým textům. To je v této oblasti nutnost. Detailněji se jinak může zájemce s požadavky seznámit u jednotlivých pozic (níže).

Co přesně tato pracovní pozice obnáší, co by daný člověk dělal a jak konkrétně by se podílel na vzniku kosmických technologií?
S.A.B. Aerospace: Odpovědět přímo na tuto otázku je velice těžké, protože každá pozice v sobě zahrnuje něco jedinečného, co jiná nemá. Tedy, každý se podílí na projektu svým zaměřením.

Příklad. Konstruktéři tvoří podobu produktu a přemýšlejí o tom jak ho navrhnout, aby vše fungovalo, bylo to co nejlevnější a hlavně, aby bylo vše vyrobitelné. Pevnostní analytici dávají zase zpětnou vazbu konstruktérům, kde mohou konstrukci ještě odlehčit, nebo kde mají naopak přidat, jinak budou mít malér, až se jim to v provozu rozsype. Podobně na tom pak jsou i termální analytici, kteří jim řeknou něco jako, že pokud tuhle a tamtu část neupraví, tak tamta část se jim roztaví a tahle část jim zmrzne tak, že se s tím nebude dát pohnout.

Zobecněno do interní firemní politiky. Kdokoliv a na jakékoliv pozici může ovlivnit svým názorem celý projekt, ať už přímo, či nepřímo. Cílem není mít velkou společnost, ale mít ji raději menší a vysoce efektivní. To znamená situaci, kdy se všichni znají a mohou si v „rodinné“ atmosféře vyměňovat i ty nejšílenější myšlenky, ze kterých pak může vzejít něco úžasného, a to jen díky takovéto otevřenosti a volné komunikaci mezi lidmi. Cílem není mít někoho, kdo dává všem detailní příkazy, jak se co má udělat, ale nechat lidi tvořit a korigovat se vzájemně tak, aby se dosáhlo toho nejlepšího řešení. V tom leží svoboda práce každého a možnost vnést něco svého do celého projektu. Zároveň je každý člen týmu zodpovědný za svoji činnost. To ale neznamená, že každý je i posledním členem v řetězci kontroly chyb. Naopak kontrola je vždy několika-úrovňová.

Prostor pro chybu v jakékoliv fázi je zde vždy a jediné co s tím lze dělat, je systematická snaha o minimalizaci tohoto prostoru.

Space Systems Czech: Nabízíme různorodý mix možností jak se na vzniku kosmických technologií podílet, takže záleží na schopnostech daného zaměstnance a jeho preferencích. Chceme, aby ho práce bavila a naplňovala. Každý zaměstnanec může být zaměřený trochu jiný směrem.

Možná bych mohl ještě popsat, jak typický projekt ve vesmírném průmyslu probíhá – sestává se z nabídky klientovi, specifikace přesných požadavků, návrhu detailního designu, vývoje, verifikace a integrace do systému klienta. Příkladem může být on-board sofware pro satelit. Nejdříve se musí popsat zamýšlené technické řešení a celý proces vývoje. S tímto návrhem potom soutěžíme o zakázku. Pokud ji získáme, zpracujeme detailní architekturu a design, použité algoritmy, plán testování a plán integrace. Vše průběžně samozřejmě diskutujeme s ostatními členy konzorcia podílejícími se na vývoji stejného satelitu. Následuje vývoj, naplánované testování a integrace.

Díky podpoře naši sesterské společnosti Space Systems Finland, s 30 letou zkušeností v oblasti vesmíru, vysíláme na začátku spolupráce naše nové vývojářky a vývojáře do Finska, aby načerpali znalosti a dovezli zpět tamní výbornou pracovní atmosféru. Takže se určitě bude hodit i chuť cestovat.

Detaily o práci v obou firmách:
Space Systems Czech: Space Software Developer
S.A.B. Aerospace: Strukturální analytik – výpočtář
                           Technický inženýr – designér

Kontakt na obě firmy:
S.A.B. Aerospace: Petr Brožek ([email protected]), Petr Kapoun ([email protected])
Space Systems Czech: Daniel Štefl ([email protected])

Tím končí náš první díl seriálu Zlaté české ručičky, který má našim čtenářům přinést pohled na kosmonautiku zase z jiné strany. Budeme velmi rádi, pokud tento článek třeba pomůže splnit někomu z Vás sen pracovat v kosmickém průmyslu a podílet se na letech do vesmíru. Seriál Zlaté české ručičky bude na našem webu vycházet i nadále, ale půjde o velmi nepravidelný seriál. V dalších dílech bychom třeba rádi věnovali pozornost nějakým konkrétním projektům a podobně. Budeme velmi rádi, pokud nám poskytnete zpětnou vazbu, jak se Vám tento nový seriál líbí.

Zdroje informací:
http://www.spacesystems.cz/
http://www.sabaerospace.com/

Zdroje obrázků:
http://www.sstl.co.uk/…4bff-830c-390d2ddca747/PCB-soldering.jpg
http://www.consorzioantares.it/img/loghi/sab.gif
http://spacesystems.cz/…/cropped-Space-Systems-logo_Czech_256.jpg
http://i2.cdn.turner.com/…/120514020516-juice-jupiter-spacecraft-story-top.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7b/Proba-V_satellite.jpg
https://earth.esa.int/…ffb6-46ee-bc16-8aeb9edac2b2&groupId=10174&t=1329900504954
http://www.jhv.cz/…/Dynamick%C3%BD-v%C3%BDpo%C4%8Det-ro%C5%A1tu1.jpg

Print Friendly, PDF & Email

Kontaktujte autora: hlášení chyb, nepřesností, připomínky
Prosím čekejte...
Níže můžete zanechat svůj komentář.

13 komentářů ke článku “Zlaté české ručičky – Práce v kosmickém průmyslu”

 1. M.K. napsal:

  Skvělý námět na nový seriál, jentak pokračujte, pěkné informace 🙂

 2. cubecoop napsal:

  Mít tyhle informace před rokem, kdy jsem měnil práci, byl by to důvod vrátit se k C/C++… No nikdy není pozdě 😉 Děkuji za článek a seriál.

 3. Adam Trhoň napsal:

  Ach jo… Uchazeč nejsem (jeden mimo lokalitu a druhý mimo obor), ale koukám na jejich nabídky a vzpomínám, jak vždycky na vysoké říkali „kašli na známky, na ty nikdo koukat nebude“ a ejhle…

  Článek jinak zajímavý 🙂

 4. gg napsal:

  No koukám že k tomu inzerátu od SSC jdu tak o pět let dřív, než bych potřeboval. Tak snad ještě za pět let budou existovat. 😀

 5. Karel Zvoník Redakce napsal:

  Dobrá práce. Díky za článek.

 6. Evžen111 napsal:

  Tak tomu říkám VELMI ZAJÍMAVÉ!!!! téma, díky za něj.
  E

Zanechte komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.