Poslali jsme Dragon domů

úvodní obrázek

„Včera jsme poslali Dragon zpátky domů! Více vám o tom povím v nadcházejících dnech, ale teď napíšu jen tolik: jak se tak dívám zpátky za sebe na uplynulé týdny od příletu Dragonu, je velmi potěšující vidět všechnu tu práci, kterou jsme udělali – od experimentů, přes operace spojené s nakládáním a vykládáním materiálu až po přesun zchlazených vzorků z palubních mrazáků do návratových chladících vaků na poslední chvíli. Taky je hezké konečně popadnout dech. Protože jsme celý týden tvrdě pracovali, dnešní středu jsme dostali volno. Jaké hezké a vítané překvapení!

Středa 11. února 2015

Ale teď se ještě jednou vraťme do minulého týdne, kdy jsme ze stanice vypustili něco mnohem menšího a to z o něco menší robotické paže. Byl to malý Cubesat o rozměrech 10 x 10 x 10 cm a byl vypuštěn v pátek japonským robotickým manipulátorem. Bylo super to sledovat!

Několik dní před vypuštěním jsme měli mnoho přípravných prací ve spolupráci s řídícím střediskem JEMu v japonské Tsukubě. Jak si možná vzpomínáte, pokud čtete tento deník, modul JEM má svou vlastní malou přechodovou komoru. Můžeme do ní otevřít poklop a do modulu vysunout posuvný stůl. Týden před vypuštěním Butch na tento stůl nainstaloval zařízení pro vypouštění satelitů s Cubesatem uvnitř. Minulý týden ve čtvrtek jsem z přechodové komory vypustila vzduch. Mimochodem stejně jako velká přechodová komora pro výstupy do volného kosmu umí i japonská přechodová komora vrátit většinu vzduchu do prostoru stanice. Jen nepatrné zbytkové množství vzduchu při velmi malém zbývajícím tlaku (okolo 2 PSI) musí být nutně vypuštěno do vesmíru. Jakmile bylo uvnitř komory vakuum, otevřela jsem vnější poklop a vysunula ven posuvný stůl i se zařízením pro vypouštění satelitů. Potom převzali situaci do svých rukou operátoři robotické paže v Tsukubě a chytili vypouštěcí zařízení. Jakmile měli potvrzeno pevné spojení, dostala jsem GO k jeho odpojení od posuvného stolu, takže robotická paže nad ním mohla převzít plnou kontrolu a přesunout jej do pozice k vypuštění satelitu. Mým dalším úkolem bylo pořídit snímky vypuštění a musím říct, že tento úkol ve mně vyvolal trochu nervozity. Máte totiž jen jednu příležitost vyfotit to správně a ten satelit, jakmile je vypuštěn, letí pryč docela rychle! Opravdu jsem tohle nechtěla pokazit. Dokázala jsem si představit, jaké by to bylo zklamání pro studenty, kteří Cubesat vytvořili, kdyby neměli fotografie z jeho vypuštění.

Máte jen jednu příležitost vyfotit to správně a ten satelit, jakmile je vypuštěn, letí pryč docela rychle!

Máte jen jednu příležitost vyfotit to správně a ten satelit, jakmile je vypuštěn, letí pryč docela rychle!
Zdroj: https://plus.google.com/

Když je řeč o studentech, ve středu jsem opět měla příležitost popovídat si se skupinou žáků ze škol Locatelli-Oriani a Bachelet z okolí Milána. Děkuji vám za skvělé otázky a vaši tvrdou práci při přípravách na toto spojení!

V pátek jsem strávila mnoho času v naší velké přechodové komoře při pracích na skafandrech EMU (skafandry pro výstupy do kosmu). Konkrétně jsem pracovala na chladících vodních okruzích obou skafandrů, které budou použity pro nadcházející plánovanou EVA (ExtraVehicular Activity – výstup do volného kosmu, pozn. redakce) Terryho a Butche. Vyčistila jsem vodu uvnitř různými druhy filtrů a také přidáním jódu. Poté jsem odebrala několik vzorků této vody, které se s Dragonem vrátili na Zemi kvůli analýzám. Čištění vody je navíc dobrou příležitostí pro provedení některých kontrol na skafandrech a odeslání telemetrických dat na Zemi, takže jsem oba skafandry připojila k notebooku, na kterém máme aplikaci pro sběr takovýchto dat.

V pátek jsem ještě měla rozhovor s řídícím střediskem v Moskvě, což se u nás, neruských členů posádky, příliš často nestává. V rámci příprav na odpojení ATV tuto sobotu jsem s Moskvou projela kontrolní procedury na ovládacím panelu pro ATV, který bude připraven v ruském servisním modulu během odpojování ATV. Příkazy k ATV však budeme muset vyslat pouze v případě nestandardní situace, takže jsem přesvědčená, že ovládací panel potřebovat nebudeme. Budeme ale připraveni!

Sobota 14. února 2015

Na ISS to byl docela historický den: poslední ATV (Automated Transfer Vehicle) Evropské kosmické agentury, ATV-5 Georges Lemaître, se bezpečně odpojila od stanice a nyní je na cestě vstříc zítřejšímu destruktivnímu vstupu do atmosféry. S sebou odváží tuny odpadu a nepotřebných předmětů, čímž se nám na ISS velice ulevilo, co se týče skladovacích prostor. Odpojení ATV a všechny přípravy na odlet si ale budeme v deníku moci popsat později. Dnes se vraťme o pár dní zpět a podívejme se na odlet jiné lodi dříve v tomto týdnu – Dragonu!

Minulý víkend byl tady na stanici opravdu hektický, protože jsme připravovali poslední věci, které měly být naloženy. V sobotu jsem ukončila experiment Epigenetics a připravila poslední generaci našich červů C. Elegans na návrat dolů. Vědci ze Země se přes kameru podívali na sáčky s kulturami a prohlásili, že podle barvy se dá usuzovat, že červi rostli správně. Na Zemi se teď tedy nacházejí tři generace červů C. Elegans narozených ve vesmíru.

Víkend byl také časem pro instalaci chladících skladovacích zařízení v Dragonu, které se jmenují Polar a Glacier. Jsou to přenosné mrazáky, které s Dragonem létají nahoru a dolů a jsou napájeny přímo lodí, avšak během pobytu u ISS jsou nainstalovány na stanici. Jejich přesun je velice kritický na čas, protože je nemůžeme nechat bez napájení více než 30 minut. Terry a já jsme tedy spolupracovali během sehrané choreografie, která nám umožnila pracovat souběžně a tak minimalizovat čas bez dodávky energie.

Nakonec mi ještě v neděli ráno v časovém rozvrhu na poslední chvíli přibyla jedna položka: odstranění FPS na skafandru EMU (Fan-Pump-Separator, jednotka obsahující ventilátor pro cirkulaci vzduchu, čerpadlo šířící chladící vodu, a separátor odstraňující zkondenzovanou vodu z potu a dechu z ventilačního okruhu, aby udržoval nízkou vlhkost uvnitř skafandru a zabraňoval mlžení průzoru helmy, pozn. redakce). O FPS jsem vám už psala v tomto zápisu deníku, když jsme jej s Butchem v prosinci v jednom skafandru vyměňovali. Bohužel na druhém skafandru FPS selhal také. Momentálně na palubě nemáme žádný náhradní, ale bylo rozhodnuto, že selhaná součástka má být na poslední chvíli odmontována a naložena do Dragonu, který ji dopraví na Zemi k provedení analýzy. Dělat tuto práci podruhé nebylo tak skličující jako poprvé zvláště proto, že jsme nemuseli instalovat nový FPS. Ale i tak to byl náročný úkol, při kterém jsem musela vyšroubovat všechny ty těžce dostupné šrouby a podložky, které nejsou samojistící. Když jsme byli hotovi, oddychli jsme si a předali FPS Terrymu, který jej patřičně zabalil a připravil pro návrat.

Když je řeč o balení, to bylo velkým úkolem v pondělí. Ráno jsme měli opět operace se zchlazeným nákladem. Terry a já jsme zabalily a naložily šest chladících pytlů se vzorky z našich mrazáků MELFI. Chladící pytle jsou jako ledničky s velice tlustou izolací, ve kterých jsou vzorky určené pro návrat skladovány spolu s ledovými kvádry, které je udržují v chladu, dokud na Zemi nebudou vyloženy a znovu vráceny do mrazáku. Pro každý z těchto chladících pytlů máme diagram, který nám ukazuje, jak přesně je máme naplnit a v některých případech také v jaké přesně pozici má být jejich obsah uložen.

Naneštěstí je tohle jedna z věcí, která se dělá mnohem lépe s pomocí gravitace, protože tady nahoře není nic, co by ty předměty, které uložíte, udrželo na místě. Samozřejmě jen do té doby, než je pytel plný a jeho víko tlačí veškerý jeho obsah na své místo. Také si jistě dokážete představit, že balení chladících pytlů je last-minute záležitost. Zabalily jsme je v pondělí dopoledne a odpoledne už jsme uzavřeli průlez do Dragonu. Terry a Butch poté nainstalovali ovládání motorků, které vyšroubují šrouby držící Dragon pevně připojený k ISS, zatímco já jsem si mezitím udělala výlet do ATV, kde jsem připravila kameru Break-Up, která bude zevnitř natáčet zítřejší rozpad ATV při vstupu do atmosféry!

Úterý bylo samozřejmě dnem odpojení. Po úspěšné kontrole těsnosti obou poklopů, kdy jsme se ujistili, že Dragon i ISS budou po odpojení neprodyšně uzavřeni, Butch odjistil šrouby a tím od nás Dragon odpojil. Poté se řízení ujali lidé na Zemi a začali Dragon pomocí robotické paže přesouvat do pozice pro vypuštění.

Brzy ráno jsem byla s Terrym připravena v Cupole u ovládacího panelu robotické paže, abychom uskutečnili odpojení a poslali Dragon zpátky domů. V čase odpojení jsem Dragon robotickou paží pustila a přitáhla ji zpět do bezpečné vzdálenosti kolem 4,5 metru. V ten moment Terry odeslal příkaz k odletu a Dragon provedl svůj první zážeh a tím zahájil své pomalé ale dobře viditelné vzdalování se od ISS. Vidět jej odlétat bylo opravdu podivné po tom, co jsme jej zde měli jako souseda u modulu Harmony po několik týdnů. Ale co, brzy už dostaneme dalšího!“

V čase odpojení jsem Dragon robotickou paží pustila a přitáhla ji zpět do bezpečné vzdálenosti kolem 4,5 metru.

V čase odpojení jsem Dragon robotickou paží pustila a přitáhla ji zpět do bezpečné vzdálenosti kolem 4,5 metru.
Zdroj: https://plus.google.com/

Zdroj informací:
https://plus.google.com/

Zdroj obrázků:
https://plus.google.com/

Print Friendly, PDF & Email

Kontaktujte autora: hlášení chyb, nepřesností, připomínky
Prosím čekejte...
Níže můžete zanechat svůj komentář.

4 komentářů ke článku “Poslali jsme Dragon domů”

  1. Wrunx napsal:

    Opravdu velmi zajímavé, obzvlášť když díky těmto článkům má člověk možnost být „téměř při tom“ co se děje zrovna na ISS. Děkuji.

  2. Tomáš Kohout Redakce napsal:

    Tohle je super zdroj „z první ruky“ k ověření toho, co na ISS skutečně je, jak se co používá atd… Člověk si tak může opravit své mylné nebo neúplné informace, kterých není zrovna málo. 🙂 Díky za tento seriál.

Zanechte komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.