ESA spojuje archivy a věda jásá

Každá sonda posílá na Zemi cenná data. Jenže čas od času se vyskytne porucha a tok dat se přeruší. A přitom ve vědě jsou nejcennější právě dlouhodobá pozorování, ze kterých se dají vyčíst mnohem širší souvislosti. Dalším problémem je, že každá družice se v jednu chvíli může logicky nacházet pouze na jednom místě. Pokud satelit zrovna snímkuje oblast Austrálie, nemůže pořizovat aktuální data z oblasti Evropy. Evropská kosmická agentura se proto rozhodla k logickému kroku – sloučí data z několika družic do společného formátu a usnadní tak jejich zpracování.

Celý projekt nese označení GlobTemperature a rozběhl se v rámci programu DUEP (Data User Element Programme). Jak už z názvu projektu vypovídá, bude zaměřený na data o teplotě. Na tuto fyzikální veličinu se zaměřuje hlavně přístroj SEVIRI (Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager), který pracuje na evropských meteorologických družicích MSG. Významnou roli na tomto poli hrají i přístroje AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) a IASI (Infrared Atmospheric Sounding Interferometer) na třech satelitech MetOp, které krouží kolem Země po polární dráze.

Evropská družice Envisat sice už od roku 2012 nefunguje, ale data, která naměřila za posledních deset let pomohou vědcům na celém světě.

Evropská družice Envisat sice už od roku 2012 nefunguje, ale data, která naměřila za posledních deset let pomohou vědcům na celém světě.
Zdroj: http://images.sciencedaily.com/

Do archivu ale budou zařazena i data z amerických, či japonských satelitů, počítá se i se zapojením chystané družice Sentinel-3 (start snad na konci letošního roku). Archiv navíc obohatí již dříve nasbíraná data z přístrojů (A)ATSR (Advanced Along Track Scanning Radiometer), který sloužil na dřívějších družicích ERS a také na ikoně meteorologických družic, satelitu EnviSat.

Až doposud se data z jednotlivých družic ukládala v různých formátech. Bylo to dáno hlavně tím, že se k měření používaly různé metody, například snímkování v infraspektru a nebo v mikrovlnném spektru. Data v projektu GlobTemperature budou nejen sloučená do jedné databáze, ale navíc budou překódována do jednotného formátu a zpřístupněna na jediném on-line archivu. Díky tomu bude možné získávat data najednou hned z několika míst. Pokud se jedna družice dočasně odmlčí, nic se neděje, zastanou ji další. Díky zařazení dřívějších dat vznikne unikátní dlouhodobý model chování teplot na celé zeměkouli.

Obrázek z americké družice Terra ukazuje, jak se teploty v Rusku během léta 2012 měnily oproti jiným rokům. Do databáze se použijí i údaje z amerických družic.

Obrázek z americké družice Terra ukazuje, jak se teploty v Rusku během léta 2012 měnily oproti jiným rokům. Do databáze se použijí i údaje z amerických družic.
Zdroj: http://www.giss.nasa.gov/

Jak již zaznělo v úvodu článku, projekt GlobTemperature bude zaměřený na slučování informací o teplotě zemského povrchu. Z hlediska meteorologie se jedná o klíčovou veličinu, která má na vývoj počasí velký vliv. Možná si říkáte, proč se zaměřují na teplotu povrchu a nikoliv vzduchu. Když si představíte horký letní den, tak obří vyasfaltované parkoviště před obchodními centry bude jistě vyzařovat více tepla než trávou zarostlá louka. Lišit se budou třeba v množství odpařené vody, nebo v množství emisí uvolněných z povrchu do atmosféry. Pokud se navíc data o teplotě povrchu z družic spojí s teplotami vzduchu, které meteorologové měří běžnými teploměry na svých stanicích, vznikne vědecky velmi cenný soubor informací.

Kdo ví, třeba je tento projekt jen odrazovým můstkem k dalším podobným aplikacím. Díky podobným aktivitám získává věda mocný nástroj v podobě komplexních dat. Konečně se naplno využije všech senzorů. Věda bude z těchto možností velmi účelně těžit. Doufejme, že se podobný princip začne brzy prosazovat i v dalších oborech.

Zdroje informací:
http://www.esa.int/
http://www.czechspaceportal.cz/
http://www.un-spider.org/

Zdroje obrázků:
http://www.esa.int/…/13479595-1-eng-GB/Land_surface_temperature.jpg
http://images.sciencedaily.com/2012/05/120509123740-large.jpg
http://www.giss.nasa.gov/research/news/20100930/485328main_fig1russiaheatwave-full.jpg

Print Friendly, PDF & Email

Kontaktujte autora: hlášení chyb, nepřesností, připomínky
Prosím čekejte...
Níže můžete zanechat svůj komentář.

Zanechte komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.