Štítek ‘LZ-4’

ŽIVĚ A ČESKY: Poslední start roku 2022

V roce 2022 jsme pro Vás odvysílali, pokud nepočítáme odklady, 112 komentovaných přenosů, sepsali pro Vás 112 předstartovních článků a z hlediska startů nám rok 2022 zakončí Falcon 9, který odstartuje z Vandenbergovy letecké základny v Kalifornii. Nákladem bude izraelská snímkovací družice EROS-C3, která bude součástí konstelace šesti vojenských snímkovacích družic. EROS-C3 bude obíhat ve výšce 510 kilometrů a bude schopna pořizovat snímky s rozlišením až 38 centimetrů. První stupeň vybrán pro tuto misi poletí pojedenácté a o přistání se pokusí na pevninské vybetonované ploše Landing Zone 4.

ŽIVĚ A ČESKY: Start z Vandenbergu a třetí přistání na pevninu v řadě

Zítra krátce po poledni opět spustíme náš živě a česky komentovaný přenos, ve kterém pro Vás bude Dušan Majer komentovat start Falconu 9 s družicí SWOT. Tento start je prvním ze tří startů Falconu 9 v rozmezí jednoho a půl dne. Družice SWOT (Surface Water and Ocean Topography) má za úkol pozorovat všechny povrchové vody na Zemi. Bude měřit výšku hladin oceánů, jezer, řek a dalších vodních ploch. Falcon 9 odstartuje z Vandenbergovy letecké základny a zamíří na jih, aby se družice dostala na nízkou oběžnou dráhu se sklonem 77,6° vůči rovníku. Díky nízké hmotnosti družice (2 000 kilogramů) bude mít první stupeň dost paliva na to, aby se mohl vrátit zpět na pevninu, a čekají nás tak opět krásné záběry na přistání. Mimochodem jde již o třetí přistání na pevninu v řadě.

ŽIVĚ A ČESKY: Start z Vandenbergu a přistání na pevninu

Ani ne před čtyřiadvaceti hodinami odstartoval z floridské rampy LC-39A Falcon 9 s družicemi Starlink a nyní tu máme druhý ze tří startů Falconu během tohoto víkendu. Při tomto startu bude z Vandenbergovy základny v Kalifornii vynesena radarová družice SARah-1. Ta se stane první družicí konstelace SARah, kterou budou tvořit tři družice. SARah-1 bude na rozdíl od SARah-2 a 3 vybavena aktivní vysílací anténou, zatímco další dvě družice budou pasivní přijímače. Budou tak zachytávat signál, který vyslala první družice a odrazil se od zemského povrchu. Tím by se mělo docílit vyššího rozlišení, než jaké mohly poskytnout družice SAR-Lupe, které mají družice SARah nahradit. Cena všech tří družic SARah je 800 milionů euro. První stupeň s označením B1071 poletí potřetí a na této misi se pokusí o přistání na pevninské přistávací ploše LZ-4. Zajímavé je, že tento stupeň má za sebou celkem dva starty a v obou případech startoval z Vandenbergovy základny na mise NROL-85 a 87 a v obou případech přistával na pevninu. Dnes ho tak čeká třetí start z Kalifornie, třetí přistání na pevninu a jeho třetí start.

ŽIVĚ A ČESKY: Další družice pro úřad NRO startují

V neděli odpoledne nás čeká další start Falconu 9 s družicí pro Národní průzkumný úřad. NROL-85 je další z misí pro zmíněný úřad, o které toho tolik nevíme. Zajímavostí je, že to bude vůbec poprvé, kdy Falcon 9 vynese náklad pro Národní průzkumný úřad na již použitém stupni. Doposud musely totiž všechny první stupně být na mise pro tento úřad nové. Na této misi bude tedy první stupeň znovupoužitý a bude se jednat o jeho druhý let. Startovat se bude z Vandenbergovy základny v Kalifornii a první stupeň bude přistávat na pevninské plošině LZ-4. Jak jsem již zmínil o družicích pro úřad NRO toho moc nevíme, ale údajně by se mohlo jednat o dvě družice a to NOSS-3 alias Intruder. Je ale jisté, že půjde o průzkumné/špionážní družice, které budou vyneseny na počáteční oběžnou dráhu s apogeem ve výšce 1 220 kilometrů, perigeem 1 024 kilometrů a sklonem 63,5° vůči rovníku.

ŽIVĚ A ČESKY: Falcon 9 vynáší družici pro NRO

Na 2. února je z Vandenbergovy základny naplánován start Falconu 9 s družicí pro Národní průzkumný úřad, která bude vynesena v rámci mise NROL-87. V rámci misí pro Národní průzkumný úřad jsou informace o družici pod aerodynamickým krytem Falconu 9 neznámé. Jedinou informací, kterou známe je, že družice bude vynesena na heliosynchronní oběžnou dráhu s výškou 512,7 × 512,7 km a sklonem 97,4°. Zbytek informací například o hmotnosti, účelu, přístrojích na palubě atd. nám jsou neznámé, ale spekuluje se, že by se mohlo jednat o elektro-optickou průzkumnou družici nové generace.

Přistávací plocha LZ-4 připravena

Firma SpaceX zveřejnila fotky plochy pro přistávání prvních stupňů Falconu 9 poblíž startovního komplexu SLC-4W kosmodromu Vandenberg. 7. října 18:01