Přístroj sledující ovzduší je připraven

Po měsíce trvajících pečlivých zkouškách, které ověřovaly, že nový evropský přístroj Sentinel-5 bude dodávat špičková data o kvalitě ovzduší po celém světě, mohl být tento instrument přepraven do Francie, kde se firma Airbus postará o jeho usazení na první meteodružici MetOp Second Generation, která má startovat v roce 2025. Úkolem mise Sentinelu-5 bude měřit distribuci aerosolů a stopových plynů v atmosféře. Jde například o ozon, oxid dusičitý, oxid siřičitý, formaldehyd, glyoxal, oxid uhelnatý, či metan. Tyto plyny ovlivňují nejen vzduch, který dýcháme, ale také zemské klima. Sentinel-5 přitom vychází z vysoce úspěšné mise družice Sentinel-P (P jako precursor, tedy předchůdce), která od svého startu v roce 2017 dodala mnoho cenných informací o kvalitě vzduchu.

Síť MetOp druhé generace budou tvořit tři páry družic.

Síť MetOp druhé generace budou tvořit tři páry družic.
Zdroj: https://www.esa.int/

Jelikož družice MetOp druhé generace mají obíhat Zemi v relativně malé výšce, čímž doplní skenovací družice Meteosat třetí generace (ty poletí se Sentinelem-4 na geostacionární dráhu), bude Sentinel-5 se sledovacím pruhem o šířce 2700 kilometrů schopen nabídnout každodenní celosvětové pokrytí. Ke splnění této mise je přístroj Sentinel-5 vybaven rovnou pěti optickými spektrometry, které analyzují sluneční světlo odražené od Země. Široký spektrální rozsah táhnoucí se od ultrafialových až ke krátkým infračerveným vlnovým délkám umožňuje detekovat a měřit velké množství různých plynů. Přístroj se také pyšní velmi jemným prostorovým rozlišením, které se typicky pohybuje kolem 7,5 km, což je klíčové pro sledování kvality ovzduší nad velkoměsty a pro hledání zdrojů emisí.

Nyní, když byl Sentinel-5 přepraven z britské Rutherford Appleton Laboratory, kde byl zkalibrován a otestován, do pracoviště firmy Airbus v Toulouse, se inženýři postarají o jeho instalaci do družice MetOp Second Generation-A1 a následně proběhnou kompletní zkoušky. Tento stručně popsaný úkol přitom zabere několik měsíců. „Jsme nadšeni, že jsme se dostali přes tento důležitý milník, který je důležitým krokem k realizaci mise. Jedná se o důležitý úkol pro dodávání klíčových dat pro předpovědi kvality ovzduší i sledování klimatu,“ uvedl Didier Martin, projektový manažer mise Sentinel-5 z ESA a dodal: „Chtěl bych poděkovat všem zapojeným týmům za jejich práci. Nyní se těšíme na instalaci Sentinelu-5 do družice MetOp Second Generation-A1, kterou obstará firma Airbus v Toulouse. Firma Airbus v Německu vede konsorcium tvořené více než 45 firmami ze 13 evropských států zapojených do této mise z programu Copernicus.

Až se družice MetOp-SG-A1 usadí na své sun-synchronní dráze, začne společně s přístrojem Sentinel-5 pracovat a její řízení obstará organizace EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites), která je také zodpovědná za získání dat, jejich zpracování a distribuci uživatelům. Služby Copernicus Atmosphere Monitoring Service a Copernicus Climate Change Service zaměřené na sledování atmosféry a změn klimatu využijí data z přístroje Sentinel-5 ke svému fungování. Jelikož data budou otevřená a zdarma (stejně jako je tomu u všech misí Copernicus), bude moci vědecká komunita i široká veřejnost po celém světě benefitovat z přístroje Sentinel-5.

Přeloženo z:
https://www.esa.int/

Zdroje obrázků:
https://www.esa.int/…/26138606-1-eng-GB/Sentinel-5_in_all_its_glory.jpg
https://www.esa.int/…/14531981-1-eng-GB/MetOp_Second_Generation.jpg

Print Friendly, PDF & Email

Kontaktujte autora: hlášení chyb, nepřesností, připomínky
Prosím čekejte...
Níže můžete zanechat svůj komentář.

Zanechte komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.