První evropská družice MTG-I prošla testy

S tím, jak je lidstvo stále častěji a intenzivněji ohroženo extrémními projevy počasí, roste význam rychlých a přesných předpovědí. ESA a Eumetsat nyní intenzivně pracují na zajištění nepřetržitého proudu meteorologických dat z družic v dalších desetiletích. Tyto naměřené údaje budou ve srovnání s těmi, které máme dnes, mnohem přesnější a také k nám dorazí rychleji. 23. března se slavil Mezinárodní meteorologický den a Evropská kosmická agentura při této příležitosti oznámila, že první exemplář z nové generace meteodružic, konkrétně Meteosat Third Generation Imager (MTG-I), prošel kritickým souborem testů, což mu otevřelo cestu ke startu plánovanému na prosinec.

Třetí generace družic Meteosat má na čem stavět – bohaté zkušenosti přinesl úspěšný provoz družic Meteosat první a druhé generace. Již brzy převezme pomyslné žezlo generace třetí, která zajistí kontinuální sběr dat z geostacionární dráhy pro předpověď počasí v dalších dvou desítkách let. Ve srovnání s aktuálními snímkovacími schopnosti družic Meteosat druhé generace nabídnou družice třetí generace výrazné zlepšení. Nová řada nabídne třeba schopnost sledovat v reálném čase údery blesků, kompletně nový infračervený skener zase dokáže poskytnout včasnou detekci vznikajících prudkých bouří.

Družice MTG (Meteosat Third Generation) vzniknou ve dvou odlišných verzích, které se budou navzájem doplňovat – čtyři exempláře budu ve snímkovací verzi MTG-Imager a dva ve skenovací verzi MTG-Sounder. První exemplář řady MTG-I, tedy MTG-I1 se již chystá na start v letošním roce a proto jsou v plném proudu jeho předstartovní přípravy, aby bylo vše v pořádku, než se družice dostane na geostacionární dráhu ve výšce 36 000 kilometrů.

Zasouvání družice MTG-I1 do vakuové komory.

Zasouvání družice MTG-I1 do vakuové komory.
Zdroj: https://www.esa.int/

Vloni v listopadu byla družice uložena do velké termálně-vakuové komory ve výrobním závodu firmy Thales Alenia Space ve francouzském Cannes. Po prvotních kontrolách k ověření stavu začala náročná pětitýdenní testovací kampaň. V jejím průběhu byla družice ve vakuu vystavena extrémním výkyvům teplot, které zažije i při ostré misi. MTG-I1 prošel testy bez sebemenšího zaváhání. Veškeré režimy jeho provozu fungovaly bezchybně jak při nejnižších tak i nejvyšších testovaných teplotách. Družice také zvládla test aktivace systémů při nízkých teplotách pod provozní úrovní.

Družice poté, co opustila vakuovou komoru, podstoupila srovnávací testy, které prokázaly, že pobyt ve vakuové komoře neovlivnil citlivé seřízení palubních přístrojů. Družice se tak mohla začít chystat na další fázi testů, které byly tentokrát mechanické. Také tyto testy již byly úspěšně dokončeny. „Poté, co jsme družici osadili zhruba 400 akcelerometry a naplnili její nádrže přibližně dvěma tunami náhražky pohonných látek, se MTG-I1 přesunula na vibrační stůl, který se také nachází v prostorách Thales v Cannes. Tady byla kompletně celá družice rozechvěna ve všech třech osách. Opět díky pečlivému vývoji samotného modulu i přístrojového vybavení a naplněné kvalifikační kampani na úrovni základních jednotek i systémů, jsme se během těchto testů dočkali jen velmi malého množství překvapení. Vibrační testy Sine campaign mohly být ukončeny a výsledky potvrdily, že odpovídají podmínkám, které družice zažije při startu na Ariane 5,“ vysvětlil Paul Blythe, manažer programu Meteosat z agentury ESA.

MTG-I1 na vibračním stole.

MTG-I1 na vibračním stole.
Zdroj: https://www.esa.int/

Nejdůležitější zkoušky už má družice za sebou, ale přesto ještě pár zkoušek zbývá. Konkrétně jde o tzv. fit and release check. Během těchto testů se ověří usazení družice na adaptér dodaný firmou Arianespace a poté se otestuje oddělení družice od tohoto adaptéru. Poté přijdou na řadu ještě akustické testy, závěrečné zkoušky seřízení přístrojů a referenční test chování systémů, což by se mělo stihnout do konce dubna. Poté už budou moci začít závěrečné funkční testy včetně validačního testování systémů jak pro fázi startu, tak pro prvotní aktivační fázi na oběžné dráze. Testovat se budou i rutinní činnosti řídících center Telespazio a Eumetsat.

Aktuálně probíhá příprava dokumentace pro zhodnocení kvalifikační fáze projektu. Aktuálně se zdá, že by k přesunu družice do Jižní Ameriky mohlo dojít začátkem října a start by následoval v polovině prosince. „Program MTG zažil složitý a dlouhý vývoj. Ovšem úspěch těchto klíčových zkoušek prokázal, že výrazné odhodlání spolu s dovednostmi na všech úrovních konsorcia programu MTG, které zahrnuje více než 100 subdodavatelů, se nyní spojuje v evropském produktu světové úrovně, který představuje MTG-I1,“ doplnil Blythe. Jak již bylo uvedeno na začátku, celý program MTG je společným dílem agentur ESA a Eumetsat. ESA je zodpovědná za definici a implementaci družic MTG, ale i za zajištění opakovaně potřebného hardwaru. Eumetsat naopak zajistí provoz družice po celou její službu. Družice řady MTG postupně nahradí aktuálně používané družice MSG, tedy Meteosat Second Generation (Meteosat druhé generace).

Přeloženo z:
https://www.esa.int/

Zdroje obrázků:
https://www-cdn.eumetsat.int/…/ASpot_MTG.jpg?h=d1cb525d&itok=lOMNkFEO
https://www.esa.int/…/MTG-I_pushed_into_the_thermal_vacuum_chamber.jpg
https://www.esa.int/…/mtg-i1_on_the_shaker/24009309-1-eng-GB/MTG-I1_on_the_shaker.jpg

Print Friendly, PDF & Email

Kontaktujte autora: hlášení chyb, nepřesností, připomínky
Prosím čekejte...
Níže můžete zanechat svůj komentář.

Zanechte komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.