Elon Musk: Reddit AMA BFR 2017

Název článku sice přesně vystihuje o co tu půjde, ale někteří čtenáři by mohli mít s tolika  zkratkami problém; proto dovysvětlím. Minulý rok, po prezentaci nového meziplanetárního dopravního systému ITS na konferenci IAC 2016, se Elon Musk rozhodl poskytnout otevřený rozhovor čtenářům známého diskusního fóra Reddit a fanouškům kosmonautiky zodpovědět jejich doplňkové otázky k tématu prezentace. O tuto sérii otázek a odpovědí nazvané AMA (Ask Me Anything) – zeptej se mě na cokoli, jsme se s vámi podělili v tomto článku.

Letos se tento scénář opakoval a po prezentaci aktualizované verze ITS , tentokrát zpětně nazvané BFR (Big Falcon Rocket) na konferenci IAC 2017 (29. září), Elon Musk opět pootevřel uzavřená informační vrátka při Reddit AMA a 14. října nám poskytl další dávku detailů k projektu BFR verze 2017.

Soubor letošních 21 otázek a odpovědí pro přehlednost rozdělíme do tří skupin : 1) Motor Raptor, 2) Loď BFS (Big Falcon Ship), 3) Osídlování Marsu. Otázky pochází od různých tazatelů, všechny odpovědi na ně jsou od Elona Muska.

 

Motor Raptor

Proč byl tah Raptoru snížen z ~300 tun na ~170 tun?
Tah motoru byl snížen přibližně proporcionálně k redukci hmotnosti BFR oproti verzi 2016. Aby mohla BFS loď motoricky přistávat i při poruše motoru v ten nejhorší okamžik, je potřeba mít více přistávacích motorů. Obtížnost regulace tahu raketových motorů do nízkých hodnot není lineální úloha, například škrcení tahu na 50% je celkem snadné, ale snížit tah až na 20% už je velmi obtížné. Nespojitost je také důležitý faktor. Pokud máte jen dva přistávací motory, které obstarají celou práci, složitost takových motorů je dost velká a pokud jeden selže, ztratili jste okamžitě polovinu výkonu. Mimochodem, od prezentace na IAC 2017 jsme změnili design BFR a přidali třetí Raptor SL, částečně také z tohoto důvodu (ztráta pouze 1/3 tahu při výpadku motoru) a také to umožní přistání s těžším nákladem při letech na Zemi z místa na místo.

Mohl byste nám říct o aktuálním stavu zvětšování Raptoru do finální letové velikosti?
Zvětšování tahu je ta snadnější věc. Je poměrně jednoduché zvětšit vývojový Raptor až k tahu 170 tun. Konstrukce letového motoru bude mnohem lehčí a kompaktnější a je extrémně zaměřena na spolehlivost.

Testování motoru Raptor

Testování motoru Raptor

Cílem je dosáhnout nebo překonat spolehlivost/bezpečnost civilních dopravních letadel. Jestliže bude mít náš motor podobnou spolehlivost jako proudový motor dopravních letadel a navíc bude disponovat balistickou ochrannou vrstvou pro případ rychlé neplánované demontáže (exploze) a takových motorů budeme mít více než běžný letoun aerolinek (2 až 4), potom překonání spolehlivosti dopravních letounů bude principiálně možné. Toto bude obzvláště důležité pro pozemskou přepravu z místa na místo. Výhoda dopravy raketou kamkoli do 30 minut místo 15 hodin letadlem by byla dost negativně ovlivněna pokud by na letence stálo: „…ale také můžete zemřít“.

Bude Raptor vyroben 3D tiskem?
Některé části Raptoru budou tištěné, ale většina dílů budou obráběné výkovky. Vyvinuli jsme novou kovovou slitinu pro turbokompresor kyslíku, která má vysokou pevnost za vysokých teplot a zároveň neshoří. Přitom skoro všechno za vysokých teplot a tlaků v čistém kyslíku velmi rádo hoří.

Může být Raptor Vac zažehnut a hořet při tlaku u hladiny moře?
Vakuová verze, nebo chcete-li Rapror s velkým výstupním průřezem, může fungovat i v přízemním tlaku. Ale nedoporučuje se to.

Budou orientační metalox motorky BFR vycházet spíš z motoru Raptor, nebo od SuperDraco?
Orientační motorky budou konstrukcí spalovací komory podobnější spíše Raptorům, než SuperDraco. Přísun paliva bude zajištěn jen přetlakem v nádrži, aby byl umožněn co nejmenší impulz. Turbočerpadlo nebude použito, takže nehrozí zpoždění v regulaci tahu kvůli roztáčení jeho turbíny.

 

Loď BFS

Bude nutné při dlouhém přeletu k Marsu aktivně chladit palivo v BFS lodi, určené pro přistání?
Hlavní nádrže budou po odletu odvětrány do vakua. Vnější povrch lodi je dobře izolován (primárně kvůli ohřevu při přistání) a příď lodi bude většinu času během přeletu orientována ke Slunci. K vnitřním sběrným nádržím proto bude pronikat jen velmi málo tepla. Když to uvážíme, tak pro udržení paliva pro přistání na nízké teplotě bude postačovat odpaření jeho malého množství. V budoucnu bychom možná přidali menší kryogenický chladič.

Bude muset BFR tanker provádět přistání typu „hoverslam“ (dosednutí s přetížením)?
Přistání nebude „hoverslam“, ale záleží na tom, co si pod tím „slam“ (náraz) představujete. Poměr tahu k hmotnosti T/W = 1,3 je celkem mírný. Tanker pocítí pouze tu část 0,3 , protože gravitace odečte 1,0. Start probíhá také s T/W = 1,3 , takže přetížení při přistání bude podobné jako při vzletu, jen s opačným průběhem.

Pokud mají první dvě mise BFR na Mars odstartovat v roce 2022, jaké pokroky ve vývoji bychom měli u SpaceX v následujících 5 letech očekávat/vidět, než dojde k prvnímu startu? Uvidíme nejdříve první malé skoky BFS lodi, nebo menšího testovacího zařízení jako byl Grasshopper? Stavbu kosmodromů a pozemních zařízení? Testování zařízení na výrobu paliva, atd?
Ano, hodně z toho. Začneme provádět „krátké skoky“ do výšky a vzdálenosti několika stovek km s BFS lodí v plném měřítku. Ty budou relativně snadné, protože nevyžadují tepelný štít, dovolují nést velkou rezervu paliva a nejsou k tomu potřeba motory Raptor Vac pro lety v hlubokém vesmíru. Dalším krokem budou orbitální lety, které už budou vyžadovat to vše popsané výše. Stojí za povšimnutí, že BFS loď bude schopná sama dosáhnout nízké oběžné dráhy s menším nákladem, ovšem s BFR raketou jako prvním stupněm se nosnost zvýší o více než jeden řád. Země je špatná planeta pro jednostupňové rakety. Ale Na Marsu to nebude žádný problém.

Kosmická loď BFS

Kosmická loď BFS

Bude u BFS tankeru nákladní sekce prázdná, nebo bude obsahovat další nádrže s palivem?
Nejprve budou tankery prostě jen lodě bez nákladu. Později postavíme speciální loď-tanker, která bude mít extrémně vysoký poměr hmotnosti prázdné a plné lodi. (varování: bude to vypadat trochu podivně)

Bude tepelný štít BFS namontován na její vnější plášť, nebo bude zabudovaný?
Pláty tepelného štítu budou přichyceny přímo na primární stěnu palivových nádrží. To je nejefektivnější způsob s ohledem k celkové hmotnosti lodi. Nechceme stavět krabici v krabici.

Může být malé delta křídlo na zádi BFS a tepelný štít odstraněny při misích do hlubokého vesmíru?
To, co má BFS na zádi, bych nenazýval delta křídlo. Je to poměrně malá (a lehká) část v porovnání s celou lodí a v podstatě nikdy nebude použita pro generování vztlaku jako u letadel. Skutečným účelem těchto ploch bude aerodynamické vyvážení lodi, aby bylo zaručeno, že nevstoupí do atmosféry motory napřed (což by bylo opravdu špatné) a také umožní ovládání klopení a zatáčení během letu v atmosféře.

Proč je loď BFS 2017 převážně válcová?
Nejlepší hmotnostní poměr nedosáhnete vytvořením krabice v krabici. Nádrže pohonných látek musí být válcové, aby byly hmotnostně efektivní a byly schopny přenášet zatížení při startu. Hmotnostně nejefektivnější bude připevnit panely tepelného štítu přímo na stěny válcových nádrží.

Jak BFS dosáhne svislou stabilitu bez ocasních ploch?
Svislé ocasní plochy jsou přítěž.

Proč byl počet přistávacích nohou zvýšen ze 3 na 4?
Protože 4 zvyšují stabilitu na nerovném terénu.

Kromě úkrytu proti solárním bouřím uvnitř BFS lodi, jakým dalším protiradiačním stíněním bude tato loď vybavena? Použijete část nákladu jako protiradiační štít, nebo bude loď vybavena jiným „pancířem“?
Radiační nebezpečí z kosmického záření na pozadí není během plánované doby přeletu významně vysoké. Potřebujeme protiradiační úkryt hlavně kvůli slunečním bouřím a ten bude představovat malou část lodi. Buzzi Aldrinovi je letos 87.

Proč byl změněn tvar a umístění vsazených palivových nádrží BFS s pohonnými látkami pro přistání?
K této změně nás vedla snaha o minimalizaci „potrubního pekla“, ale ani s tímto současným řešením nejsme úplně spokojeni. Další úpravy dizajnu jsou celkem pravděpodobné.

 

Osídlování Marsu

Moje otázka se týká nákladu při prvních nepilotovaných a později pilotovaných letech na Mars v následujících 5-10 letech. Určitě bude této otázce věnována extrémní pozornost a například velké množství solárních panelů a zařízení na výrobu paliva budou jasnými položkami seznamu, ale co dál? Jaké další autonomní stroje pro přípravu a stavbu kolonie budou v prvních misích? Budou použity už při bezpilotních letech, nebo budou jen dovezeny a počkají na první kolonisty?
Naším cílem je dostat vás na Mars a zajistit základní infrastrukturu pro výrobu paliva a přežití prvních osadníků. Přibližnou analogií je, jako kdybychom se snažili vybudovat transkontinentální železnici. Ohromné množství průmyslu a služeb bude muset být na Marsu vybudováno skrze mnoho dalších dodavatelů a miliony jiných lidí.

Jeden z obrázků vaší letošní prezentace BFR zobrazoval rozvinuté město na povrchu Marsu. Bylo možné na něm rozeznat několik permanentně ukotvených lodí BFS. Máte to v plánu?
Tu ilustraci bych nebral jako bernou minci.

Kolonie na Marsu v představě malíře

Kolonie na Marsu v představě malíře

Je evidentní, že máte rád vrtání a taky čekání na Godota. Bude mít první BFS, co přistane na Marsu, na palubě vrtací-tunelovací soupravu? Pokud ano, bude moci být použita na těžbu vodního ledu a minerálů z ~30 tisíc tun vytěžené zeminy na kilometr?
Ještě víc vrtání!

Kdo navrhne a postaví ISRU systém pro výrobu paliva na Marsu a jak je tento vývoj daleko?
SpaceX na tom pracuje a vývoj je poměrně dost daleko. Je to klíčová součást celého dopravního systému.

Už byly identifikovány kandidátské lokality pro Marsovskou základnu? Dáváte větší prioritu místům s vysokou vědeckou hodnotou, nebo vysokou bezpečností (např. rovné planiny bez balvanů)?
Místa pro přistání musí být v nízké nadmořské výšce kvůli maximalizaci aerodynamického brzdění. Musí být blízko zásob vodního ledu pro výrobu paliva a místo přistání nesmí obsahovat mnoho velkých balvanů. Blíže k rovníku by bylo také lepší pro větší osvit fotovoltaických panelů a aby vám neumrznul zadek.

 

Zdroje informací:
https://www.reddit.com/

Zdroje obrázků:
https://newsleads.com.au/wp-content/uploads/2017/09/
http://www.spacex.com/sites/spacex/files/making_life_multiplanetary-2017.pdf

Print Friendly, PDF & Email

Kontaktujte autora: hlášení chyb, nepřesností, připomínky
Prosím čekejte...
Níže můžete zanechat svůj komentář.

53 komentářů ke článku “Elon Musk: Reddit AMA BFR 2017”

 1. Jansa Jaroslav napsal:

  Dobrý den. Já jsem jen čekal kdo a kdy bude reagovat na opakované starty a jako první jsou Číňané.
  Tisková agentura Xinhua informovala, že China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) vyvíjí mnohonásobně použitelný nosič, jehož první zkušební let se má uskutečnit už v roce 2020. Až bude nosič kompletně hotov, má být schopen odstartovat desetkrát v průběhu deseti dní a cena za vynesení klesne ve srovnání s klasickou nosnou raketou čtyřikrát až pětkrát. Vývoj takového nosiče je zmíněn v materiálu Kosmická činnost Číny v roce 2016 publikovaném v minulém roce.

 2. tyčka napsal:

  „takových motorů budeme mít více než běžný letoun aerolinek (2 až 4), potom překonání spolehlivosti dopravních letounů bude principiálně možné. „
  Opravdu jako? Když letadlu vypadnou všechny motory – tak pokračuje letadlo v letu jako bezmotorový kluzák. Nejkritičtější fáze na možný výpadek motorů má být jak krátce po vzletu tak těsně před přistáním.
  Jak se toto zachová při úplném výpadku motorů?

  • Dušan Majer napsal:

   Jak pravděpodobný je takový výpadek? To je podobné, jako kdybyste hodnotil systém, který má dvě zálohy a zeptal se, co se stane, když všechny tři selžou. Všechno je to o pravděpodobnosti, s jakou může k dané události dojít. A pravděpodobnost výpadku všech motorů v jednu chvíli (nebo i krátce za sebou) se podle mého názoru limitně blíží nule.

  • Miroslav Pospíšil napsal:

   Když raketě při vzletu zhasnou všechny motory, tak padá po balistické křivce volným pádem. Podobně jako u plně naloženého a natankovaného dopravního letedla. Plně zatížený letoun těsně po startu se bez motorů chová jako cihla, spíš než kluzák. Srovnejte ale BFS třeba s New Shepardem od Blue Origin. Tato znovupoužitelná raketa a loď má brzo začít vozit turisty na hranici vesmíru (skoky do 105 km). A tato raketa má motor pouze jeden. BFS bude mít minimálně 3 Raptory SL, ve variantě pro pozemní dopravu možná i více (nebudou potřebovat Raptory Vac). Jak SpaceX, tak Blue Origin budou stejně muset prokázat FAA, že je jejich dopravní systém bezpečný (alespoň na úrovni těch aerolinkových letadel), aby dostali osvědčení o letové způsobilosti pro přepravu osob. Bez toho nesmí vzít nikoho na palubu za úplatu (neplatí to pro vývojové a testovací lety). Je na konstruktérech SpaceX, aby loď a její pohonný systém navrhli tak spolehlivý (při poruše), že bude možé a prokazetelné, že je minimálně tak bezpečný jako linková letadla. Pokud je to principiálně možné, tak je to pro SpaceX jen otázka času a peněz, než se jim to podaří.

   • Jiný Honza napsal:

    Ach jo. Naložené natankované letadlo po startu se chová jako cihla a proto s ním jde i po zničení všech motorů (s dávkou štěsí) přistát na řece Hudson.

    • Miroslav Pospíšil napsal:

     Let 1549 s úspěšným nouzovým přistáním na Hudson river byl malý zázrak, ovšem neproběhl zcela bez tahu motorů a ihned po startu. Bylo to až 6 min po vzletu a jeden ze dvou motorů A-320 byl stále částečně v provozu a podával omezený tah.
     BFS křídla mít nebude, s tím se smiřte a o bezpečný let a přistání se budou muset postarat několikanásobně zálohované raketové motory.

 3. HighLander napsal:

  Všetci sme si zvykli na kvalitný online prenos pri štarte aj pristáti Falcona na Zemi. SpaceX využíva telekomunikačné družice, ktorých je v okolí našej planéty dostatok. Pri Marse je však voľných, komerčných kanálov poskromne. Je niekde dostupná informácia ako chce Elon zabezpečiť prenos dát z Marsu? Vysielacie práva môžu tvoriť značnú časť financovania celého projektu.

 4. Alois napsal:

  Pravda je, že plány jiných soukromníků jsou mnohdy od samého počátku pochybné. Vzpomínám na nějakou firmu z tuším z Holanska, které již dokonce dělala konkurzy na astronauty pro let na Mars. A lidé se houfně hlásili, stejně jako „kupují“ pozemky na Měsíci.

 5. Alois napsal:

  Na termíny ohlašované Muskem bych byl velice opatrný. Jejich realizace je od samého počátku vždy řádně opožděná. Už dlouho se nezmínil v jakém stádiu je oblet Měsíce v roce 2018 turisty, kteří již složili peníze.

  • Pospíšil napsal:

   S Muskovou nepřesností v termínovém plánování a odhadech máte pravdu, nicméně tento článek je o BFR/BFS a ne o Crew Dragonu s turisty. Ani já už nevidím jejich oblet Měsíce v příštím roce moc reálně, zpoždění tam bude, na druhou stranu, když to porovnáme s plány jiných soukromníků, nebo dokonce vládních agentur, tak je zpožďování, respektive rychlost realizace vytýčených cílů SpaceX na velice slušné úrovni. Škoda, že Musk není ve svých veřejných prohlášení o termínech trochu konzervativnější, ubylo by zbytečného pošklebování a rejpání.

  • Rudolf Šíma napsal:

   Ale s tím už přece umíme žít. Já jsem například smířen s tím, že za mého života zůstane největším dobrodružstvím lidstva přistání na Měsíci. To neznamená, že nesleduji nadšeně cvrkot v Muskově fabrice a nehltám každou zprávu o jeho nových plánech. Už vůbec si nemyslím, že řekne zaplativším turistům: „Zavřete oči, odcházím.“ 🙂

 6. Vojta napsal:

  Docela mě překvapuje, že BFS bude během přeletových fází přídí ke Slunci. S tou tepelnou izolací paliva má sice pravdu, ale při letu zádí ke Slunci by se zase omezil vliv sluneční radiace na posádku, prosklená kabina by se tolik nepřehřívala a byly by z ní lépe vidět hvězdy. Pokud je to kvůli tomu, aby posádka netrpěla nedostatkem slunečního světla, tak by loď mohla pomalu otáčet a tak simulovat střídání dne a noci. Pokud tedy bude mít otočné solární panely.

 7. Rudolf Šíma napsal:

  „Jak BFS dosáhne svislou stabilitu bez ocasních ploch?
  Svislé ocasní plochy jsou přítěž.“
  Otázku bych nepochopil, ale pokud byla míněna směrová stabilita, potom mi odpověď přišla docela přezíravá. 🙂 Mohl vysvětlit, že ji zajistí jinak. Jde to, zde je důkaz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svisl%C3%A1_ocasn%C3%AD_plocha#/media/File:Boeing_B-52_with_no_vertical_stabilizer.jpg
  Díky moc za článek, paráda.

  • Miroslav Pospíšil napsal:

   Pro vaši informaci, originální otázka s odpovědí vypadaly takto:
   Q: How does the BFS achieve vertical stabilization, without a tail?
   A: Tails are lame.

   • Rudolf Šíma napsal:

    Aha, díky. Určitě existuje termín „vertikální stabilizace“ (např. svislá ocasní plocha), kterou je v letectví dosahována „směrová stabilita“. Moje angličtina je opravdu bídná („lame“ jsem musel svěřit slovníku), ale myslím, že mělo být v překladu použito termínu „stabilizace“ (stabilization) místo „stabilita“ (stability). To nic nemění na faktu, že to mohl Elon tazateli vysvětlit, ale nechci ho kamenovat za stručnou odpověď. 🙂 Vodorovné delta plochy na zádi BFS mohou směrovou stabilitu zajistit několika způsoby. A ještě jednou díky za Vaši práci s překladem.

    • Yontalcar napsal:

     1) Elon u více otázek nejprve odpověděl takhle stručně (např. na otázku, proč zmenšili výkon Raptoru odpověděl „Protože jsme vyměkli“ (“We chickened out.”)) a později napsal normální odpověď

     2) Na některé otázky odpověděli jiní uživatelé Redditu a Elon odpovědi jen potvrdil

     u/painkiller606:
     “The space shuttle’s vertical stabilizer was completely useless for most of the reentry profile, as it was in complete aerodynamic shadow. I think it’s clear a craft doesn’t need one for reentry, only for subsonic gliding, which BFS doesn’t really do.”
     „Kormidlo raketoplánu bylo k ničemu pro většinu vstupních profilů, jelikož bylo v aerodynamickém stínu. Myslím, že je zřejmé, že jej stroj nepotřebuje pro vstup do atmosféry, jen pro podzvukový klouzavý let, což BFS nedělá.“

     u/ElonMusk:
     “+1”

    • Rudolf Šíma napsal:

     Yontalcar: Díky moc za doplnění informací. Takhle to působí úplně jiným dojmem.

    • Jiný Honza napsal:

     BFS sice nepoletí „klouzavým letem“, ale zato se bude muset před přistáním otočit zadkem dopředu. To je při rychlosti několika set km/h akrobatický manévr, při kterém by si umazal trenky i pilot Red Bull Air Race.

     Ale je fakt, že svislá ocasní plocha jim k tomu nijak nepomůže.

     • Miroslav Pospíšil napsal:

      A v řídké atmosféře Marsu (nebo na tělesech zcela bez atmosféry) by SOP byla jen totálně zbytečná přítěž.

    • Rudolf Šíma napsal:

     Miroslav Pospíšil: To ale, předpokládám, tazatel ví.

 8. Goodman napsal:

  Většinu lidi těší, když mají pravdu. Víte, že já nejsem asi většina? Protože jsem upřímně šťastný, že jsem se mýlil. Když Musk odpískal motorické přistání Red Dragona a začal s úvahami o zmenšení ITS, tak už jsem byl téměř přesvědčen, že plán kolonizace Marsu poslal k ledu. Evidentně ne 🙂

 9. Kenny007 napsal:

  Tak to je mazec. Opravdu se BFS dokáže samotná dostat na orbit??? To by byl první jednostupňový stroj co by to dokázal.

 10. Kamil napsal:

  Čtu už třetí verzi překladu a pořád se objeví něco nového

 11. GaGaGa napsal:

  Díky za článek! Docela jste odpovědi učesali…

Zanechte komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.