Štítek ‘Mars Colony Prize’

Soutěž MARS COLONY

Soutěž pořádanou Mars Society vyhrál tým „Star City“ z MIT, druhý byl tým „Twardowsky“ z Vratislavské techniky a třetí „CrowdSpace“ z Ruska. 20. října 19:45

Vratislavská Politechnika na Marsu

Mars Society vyhlásila před časem ideovou soutěž nazvanou The Mars Colony Prize. Cílem je získání nejlepšího návrhu pro kolonii na Marsu pro 1 000 lidí, která by byla schopna dlouhodobého fungování. Marsovská kolonie musí být navržena co nejvíce jako samoudržitelná, tj. s minimem nutných importů ze Země (jako např. vyspělé elektroniky). Návrhy musí počítat s vlastní produkcí potravin, energie, užitečných výrobků (obleky a další spotřební zboží), oceli, skla, plastických hmot, stavebních materiálů, dopravních prostředků a strojů. Předpokládá se masivní využívání 3D tisku, používání robotů a umělé inteligence. S předpokladem poklesu cen za dopravu ze Země na 500 USD/kg a z Marsu na Zemi na 200 USD/kg je třeba navrhnout ekonomiku dovozu (a později i exportu) zboží.

Finále soutěže Mars Colony Prize

Mars Society vybrala z původních 100 soutěžících, kteří připravili návrhy co nejvíce soběstačné kolonie pro 1000 lidí, deset finalistů (dva z Polska). 2. července 13:25