Štítek ‘FROG (demonstrátor)’

FROG: první krok k znovupoužitelnosti

CNES testuje malý VTVL demonstrátor k rozvinutí algoritmů potřebných pro opětovně použitelný nosič. 2. listopadu 19:48