Štítek ‘ALMA’

Glycin v atmosféře Venuše

Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) údajně detekoval tuto nejjednodušší aminokyselinu v horních vrstvách atmosféry Venuše. 15. října 17:16