Vstupujeme do nové éry astronomie

„Objevili jsme gravitační vlny“ – tento přelomový vzkaz včera vypustili do světa odborníci v pečlivě sledované tiskové konferenci. Gravitační vlny vzniklé slučováním dvou černých děr zaznamenala vloni v září obě zařízení LIGO – ve státě Washington a v Louisianě. Díky analýzám se podařilo dosáhnout „spolehlivosti“ 5-sigma, což je ve vědeckém světě dostatečně důvěryhodný výsledek. Zcela právem se začalo hovořit o novém věku astronomie a také o tom, že si objevitelé téměř s jistotou řekli o Nobelovu cenu. Nepřímé náznaky gravitačních vln tu sice byly už dříve, ale první přímé pozorování přišlo až nyní – shodou okolností téměř přesně sto let poté, co je Albert Einstein definoval ve své teorii relativity.

O objevu v současné době píšou téměř všechna média – odborné servery rozebírají podstatu objevu, všeobecné se věnují jen základnímu oznámení, ale i to je velmi důležité. Informace se dostávají ke čtenářům na všech frontách. Náš portál si je vědom toho,  že jde o velký objev, jehož plný význam nedokážeme v současné době možná ani docenit. Rozhodli jsme se však, že by nebylo vhodné, abychom se snažili psát o tématu, které není naším oborem. Objev neučinila žádná kosmická sonda a v teoretické fyzice, či astronomii zběhlí nejsme.

14. září 2015 - Zrození astronomie gravitačních vln

14. září 2015 – Zrození astronomie gravitačních vln
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/

Zcela logicky proto nemůžeme konkurovat specializovaným webům a nedopatřením bychom se mohli dopustit nepřesností. Rozhodli jsme se proto využít aktuálního přelomového objevu k menšímu zamyšlení nad tím, jak první přímé pozorování gravitačních vln v historii ovlivní kosmické projekty, které se právě na tento obor zaměřovaly.

Na třicátá léta plánovala Evropská kosmická agentura vypuštění tří družic systému eLISA, které měly ve vesmíru vytvořit obří trojúhelník o straně více než milion kilometrů – sondy by přitom byly „spojeny“ pouze lasery. Úkolem této sestavy mělo být hledání gravitačních vln. Krátce po oznámení aktuálního objevu se objevily spekulace, zda nyní nebude taková mise zbytečná – gravitační vlny jsme již našli. Je ale pravděpodobné, že program eLISA nezemře, jen se asi promění.

Program eLISA, tedy Evolved Laser Interferometer Space Antenna

Program eLISA, tedy Evolved Laser Interferometer Space Antenna
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/

Je to podobné, jako když naši předkové zjistili, že nemusí vesmír sledovat pouze dalekohledem v optickém spektru. Postupně jsme odhalili infračervené, rentgenové, či radiové vlny a s jejich pomocí jsme začali lépe chápat stavbu a fungování vesmíru. S gravitačními vlnami to bude podobné. Dá se očekávat, že po aktuálním objevu budou naopak projekty na výzkum gravitačních vln přibývat. Jak uvedl zakladatel programu LIGO Kip Thorne – v blízké budoucnosti bychom s pomocí gravitačních vln mohli studovat gigantické hvězdy, supernovy, ale i jiné objekty ve vesmíru.

Nyní už víme, že tento fenomén existuje. Shánění nezbytných financí je vždy snazší, pokud vědci mají abych tak řekl na čem stavět. Aktuální objev jim poskytl právě takový základ. Víme, že gravitační vlny existují, jak se projevují a na základě toho můžeme lépe připravit budoucí mise, které už nebudou gravitační vlny hledat, ale budou je přímo zkoumat. V tom bude asi největší změna, která potká misi eLISA. Hlavní otázkou, na kterou bude hledat odpověď tedy už nebude: „Existují gravitační vlny?“ ale „Co nám mohou prozradit o vesmíru?“

LISA Pathfinder

LISA Pathfinder
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/

Jelikož se domnívám že mise eLISA (byť s jistými úpravami) přežije, budou mít velký význam i data, která nasbírá její předchůdce – vloni v prosinci vypuštěná sonda LISA Pathfinder, která se již pomalu chystá na sběr vědeckých dat. Její kovové kostky již nejsou mechanicky spojeny s vlastní sondou a odborníci již netrpělivě vyhlížejí začátek vědecké části mise. Jak již bylo mnohokrát řečeno, LISA Pathfinder nemá za úkol objevit (nyní už můžeme říci zkoumat) gravitační vlny – na to nemá dostatečnou citlivost. Informace, které nasbírá se ale budou hodit pro stavbu již zmíněné mise eLISA. A doufejme, že tento projekt nezůstane sám. Nyní, když víme, že jsou gravitační vlny skutečné, mohli by vědci začít připravovat větší projekty, které tento fenomén důkladně prozkoumají. Možná totiž opravdu stojíme na prahu nových možností zkoumání vesmíru.

Zdroje informací:
http://www.osel.cz/
http://www.caltech.edu/

Zdroje obrázků:
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/…604059859742393_9162590711891016759_o.jpg
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/…b0a3816c03e55f35413b8d9cb4f47f0e&oe=576CB8B6
https://upload.wikimedia.org/…/f/f5/LISA-waves.jpg/1280px-LISA-waves.jpg
https://upload.wikimedia.org/…/9/97/LISA_Pathfinder.jpg/260px-LISA_Pathfinder.jpg

Print Friendly, PDF & Email

Kontaktujte autora: hlášení chyb, nepřesností, připomínky
Prosím čekejte...
Níže můžete zanechat svůj komentář.

15 komentářů ke článku “Vstupujeme do nové éry astronomie”

 1. Vladimír Vašek napsal:

  Je pozoruhodné, jak jsou uznávány zásluhy zahraničních vědců, kteří „dodatečně se zpožděním“ zjišťují to, co bylo u nás napsáno v publikaci „Základy reciproční fyziky“. Tato publikace se dnes nalézá ve všech důležitých knihovnách světa (New York, London, Paris, Dublin,… Spíše se dá hovořit o zneužívání těchto poznatků ve svůj osobní prospěch.
  Nikde nebylo prokázáno, že termín GRAVITACE znamená „vzájemní přitahování těles“ I sám Izac Newton odmítl se vyjádřit k povaze gravitace. To že gravitace je „vzájemné přitahování těles“ je neprokázaná pohádka. Reciproční fyzika naopak prokazuje, že gravitace je „přitlačování těles k sobě“. Což vysvětluje řadu jevů dosud současným pojetím vědou nezjistitelnými. Což nakonec dokumentuje „Reciproční fyzika“ na našem webu.
  Bylo by proto seriozní, kdyby pisatelé příspěvků pravdivě uváděli, že jejich příspěvek je odvozen od problematických hypotéz, kterými se řídí naše věda. A nebo předvedli konečně alespoň jediný, první důkaz, že tomu tak skutečně je !!!

 2. Gravitační vlnění / jako energie/ je součást energetického prostoru vesmíru. Šíří se tedy prostorem rychlostí světla, né zcela bez překážek, tedy mohou vznikat různé kvantové následky. Myslim tím zejména ve vztahu k rozložení temné hmoty a energie. Právě vzruchy vyvolané gravitačním vlněním by mohly být u těchto subjektů pozorovatelné detektory.

  • Vladimír Vašek napsal:

   „Temná hmota“ – pojem, který byl vymyšlen za účelem podpořit současnou fyziku. SOUČASNÁ FYZIKA je ve skutečnosti zněť různých nekompaktibilních domněnek, které si mnohdy odporují (těško zde naleznete kompaktibilnost mez jevy gravitace, světlo, magnetizmus…). Je tedy možno jí podpořit jakýmkoli tvrzením, které je možno „Stvořit“.
   Je otázka, zda článek o gravitačních vlnách přicházející z Vesmíru není obyčejný plagiát opsaný z „RECIPROČNÍ FYZIKY“. Autor se totiž nezmínil o tom, že tyto poznatky již byly sepsány a kniřně vydány v minulém století.

 3. Viktor Vašek napsal:

  Gravitační vlny:To ovšem znamená jediné,že tělesa jsou k sobě přitlačována a né přitahována.
  Tento objev je proto naprosto důležitý abychom si to uvědomily.Škoda že to v článku nezaznělo naplno-ačkoliv to je jediné možné řešení a vysvětlení těchto jevů.
  Stejně jako vlny v moři donesou lod až na pobřeží,existuje gravitační síla šířící se vesmírem (všemi směry) která vždy přitlačí menší těleso k většímu,jelikož to větší udělá větší clonu této energii.
  Ostrov si také lodě nepřitahuje ale lodě tam jsou vrženy silou která přichází z okolí.
  Vše co pozorujeme to také dokazuje:výstřel z pistole,start rakety,srážka aut atd atd..
  Logické,jasné a potvrzující Einsteina.
  Dodatek:atomy těles nemají sílu (kde by jí pořád brali) aby k sobě jiné atomy přitahovaly.

  • Vojta napsal:

   Podle obecné teorie relativity nejsou hmotná tělesa k sobě přitahována ani přitlačována, ale deformují kolem sebe prostoročas a tyto deformace pak mají za následek síly, kterým můžeme říkat gravitační.
   Jinak síla není energie. Dvě tělesa na sebe mohou působit silou, aniž by ji musely někde „brát“. Třeba dvě tělesa na koncích napjaté pružiny. Dvě elektricky nabitá tělesa, permanentní magnety atd.

   • Viktor Vašek napsal:

    Píšete:Dvě tělesa na sebe mohou působit silou, aniž by ji musely někde „brát“.
    Jsme dost staří na to abychom věřily v bludičky,skřítky.
    Jsou jen dvě varianty:budto se tělesa přitahují a nebo jsou k sobě tlačena-koukněte se do přírody prosím.Popisujete nadpřirozenou variantu která neexistuje a Einstein jí nikdy takto neřekl.To dnešní vědci obalily funkční a krásnou teorii relativity hromadou záhadných dogmat a tím způsobily naprostou nepochopenost této teorie a nikdo vlastně už dnes díky tomu neví co chtěl Einstein zjistit.
    Einstein hledal řád a jednoduchost.
    Citace z wikipedie: Einstein trávil svůj čas hledáním sjednocení fundamentálních sil. Pokoušel se vytvořit model, který by popisoval všechny síly jako různé projevy jedné jediné síly. Jeho pokus byl odsouzen k nezdaru už jen proto, že silná a slabá interakce nebyly samostatně pochopeny až do začátku sedmdesátých let, 15 let po jeho smrti. Nicméně toto hledání zůstává ústředním problémem moderní fyziky a dnes ho ztělesňuje zejména teorie superstrun.
    UŽ to chápete?Magnetismus který popisujete jako síla která se bere odnikud je ve skutečnosti jen gravitační porucha (anomálie),zrovna jako pionner efekt,gravitační anomálie merkura.
    Je jednoduchý způsob jak toto vše vysvětlit ale to by se do toho dnešní (bohužel neschopní) fyzikové nesměly zamotat.
    Díky dnešním fyzikům je gravitační teorie tak zamotaná a nepochopená až se rozum zastavuje.
    Taková síla kterou Eintein hledal a toto vše jednoduše a dle platných zákonů by vysvětlila ale ve skutečnosti existuje.
    Už nepotřebujeme skřítky a bludičky.
    Je to model Reciproční fyziky a ta jen na práci Einteina plynule navazuje.
    Tady je třeba dopodrobna vysvětleno jak ve skutečnosti funguje vesmír-http://reciprocni-fyzika.webnode.cz/a5-kapitola/

 4. František napsal:

  Hmmm. Jsem smutný. zase se jeden dílek ze sci-fi změnil na sci-real. tak teď už jen zbývá jen cestování časem a warp pohon…
  Sand budu i v těchto případech smutný ještě během mého života…

 5. Spytihněv napsal:

  Podle mého laického názoru je představa o misi na obrázku ta původní LISA před zkrácením ramen z pěti na jeden milion km. Zjednodušená eLISA (NGO) by měla mít tvar „V“, nikoli trojúhelník. Na mateřské sondě ve vrcholu by měly být dva lasery k zaměření sond na koncích obou ramen, které budou mít po jednom laseru, takže budou zaměřovat jen mateřskou, ale ne sebe navzájem.

  Drobných chybiček si nevšímám, ale „Postupně jsme odhalily infračervené…“ je opravdu ošklivé. 🙂

 6. ventYl napsal:

  Ak spravne chapem sposobu, ktorym eLISA funguje, tak by prave objav gravitacnych vln mal byt boostom tohto projektu, pretoze sice gravitacne vlny uz netreba objavovat, ale zato je mozne projekt upravit tak, aby skaloval trebars na este vacsie dlzky ramien a poskytol vyssiu citlivost. Vsetky pozemske detektory zrejme velmi skoro narazia na svoje hranice a dovolim si povedat, ze pri rozpoctoch tychto projektov bude gravitacne observatorium s dlzkou ramena v radoch statisicov az milionov km vo vesmire ako zadarmo. Ved len upgrade LIGO stal 200 milionov dolarov a trval 5 rokov, to uz nie su cisla tak dramaticky odlisne od ceny vypustenia druzice. Som si vedomy, ze tam sa rozpocty pohybuju v miliardach, ale toto bol len upgrade.

  • Vojta napsal:

   Délka ramen má vliv především na zaznamenávané vlnové délky. Na přesnost až tak moc ne. Důležitější bude vyslat do vesmíru podobných teleskopů víc, aby se daly určit zdroje gravitačních vln. LIGO má dva detektory a v podstatě dokázal určit směr jen velmi hrubě. Tak hrubě, že nemá smysl tak velkou oblast zkoumat optickými (radiovými, rentgenovými, gama) teleskopy, jestli se událost neprojevila i jinak než gravitačně. eLISA bude jen jedna, takže dokáže jen zjistit, že se něco stalo, ale už ne kde.

 7. ptpc Redakce napsal:

  Na upresnenie:
  Tak s týmto tak celkom nesúhlasím. Ono to tak vypadá len na prvý pohľad – gravitačné vlny sme objavili, tak načo nám bude eLISA.
  Ale v skutočnosti je to zložitejšie. Existujú aj tzv. reliktné gravitačné vlny, ktoré pozemné detektory nemôžu zaregistrovať, ale detektor eLISA áno. Takže eLISA význam určite má.
  Tieto reliktné gravitačné vlny pochádzajú z úplného počiatku Vesmíru keď sa oddeľovala z pôvodnej „prasily“ gravitačná interakcia – čiže cca v čase 10-35 sekundy(ten údaj o čase je plus-mínus). A to sa už dostávame do úplného začiatku Vesmíru…

 8. bill napsal:

  Danke schön herr Einstein!
  Thank you very much MIT!
  Cheers! 🙂

Zanechte komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.